Tua Wikholm

Vastaava aulapalveluhenkilö

Tua Wikholm työskentelee vastaavana aulapalveluhenkilönä ja johdon assistenttina. Hän on työskennellyt Coorilla useissa eri kohteissa ja valloittaa asiakkaat päivästä toiseen aurinkoisella ja ystävällisellä olemuksellaan.

Aulapalveluhenkilön työnkuva on monipuolinen. Tehtävä edellyttää erinomaisten asiakaspalvelutaitojen lisäksi myös kykyä hoitaa moninaisia palvelupyyntöjä ripeästi ja asiakkaan tarpeita kuunnellen. Aulapalveluhenkilö on yrityksen ensikontakti sekä yrityksen omalle henkilöstölle että vierailijoille. Aulassa asioivien henkilöiden opastamisen lisäksi aulapalveluhenkilön tehtäviin kuuluvat muun muassa kiinteistön huoltotarpeiden ja muihin palveluihin liittyvien palvelupyyntöjen koordinointi ja kirjaaminen. Tua vastaa omassa kohteessaan myös esimerkiksi laskutusten hoitamisesta, rekisterien ylläpidosta sekä kokous- ja toimistotarvikkeiden hallinnasta. Lisäksi hän koordinoi matkustamiseen liittyviä asioita.

Tua on suorittanut johdon assistentin ja kielten koulutusohjelman opinnot ammattikorkeakoulussa. Opintojen myötä hän päässyt etenemään urallaan johdon assistenttitehtäviin asti.