Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Käyttäjäpalvelut työpaikalle

Huolellisesti suunniteltujen, tekniikkaan perustuvien ratkaisujen ansiosta voimme luoda edellytykset tulevaisuuden toimistolle.

Käyttäjäpalvelut

Työpaikan suunnittelulla on suuri vaikutus sen houkuttelevuuteen työmarkkinoilla, ja se vaikuttaa työntekijöiden päätökseen jäädä yritykseen tai lähteä sieltä. Monet toimiston työntekijöistä voivat työskennellä nykyään tehokkaasti ja olla verkkoyhteydessä missä tahansa. Siksi onkin yhä tärkeämpää luoda ympäristöjä, joissa työntekijät voivat vaihtaa ajatuksia ja luoda yhdessä lisäarvoa työnantajalle. Älykkään toimiston perustana ovat siellä työskentelevät ihmiset.

Keskiössä työntekijöiden tarpeet

Ihmiset ja työtehtävät ovat erilaisia, joten toimiston suunnittelussa on huomioitava useita eri tarpeita ja vaatimuksia. Nämä tarpeet on kartoitettava perusteellisesti ennen suuria muutoksia, ja kartoitusta on jatkettava älykkääseen toimistoon siirtymisen jälkeenkin jatkuvan hienosäädön varmistamiseksi. Asettamalla työntekijöiden tarpeet etusijalle voimme varmistaa, että älykäs toimisto saa hyvän vastaanoton organisaatiossa.

Tee yrityksestäsi houkuttelevampi

Yrityksen itsestään antamaan kuvaan vaikuttavat monet tekijät, joista toimitiloilla ja toimistolla on ratkaiseva merkitys työnhakijoille ja henkilöstölle. Tutkimuksen mukaan yritys voi kaksinkertaistaa mahdollisuutensa tulla työnhakijan valitsemaksi rekrytoinnin aikana, jos hakija kokee yrityksen toimitilat miellyttäviksi ja toimiviksi.

Älykäs toimisto parantaa tuottavuutta

Tällä hetkellä yrityksen suurin kuluerä on henkilöstökustannukset, jotka voivat tietyillä aloilla vastata 90 % kustannusten kokonaismäärästä. Fyysisen työympäristön vaikutus tuottavuuteen on tieteellisesti todistettu. Älykäs toimisto, huolellisesti mietitty suunnittelu, moderni tekniikka ja tukipalvelut voivat lisätä koettua tuottavuutta yhdestä neljään prosenttia, mikä vastaa määrältään yrityksen tavallisesti maksamaa vuokraa. Parhaiden mahdollisten edellytysten luominen kaikille työntekijöille on investointi, joka maksaa itsensä takaisin.

Vähennä toimitilakustannuksia

Perinteisten toimistojen käyttöaste on alle 50 %, toisin sanoen työtiloista puolet on aina tyhjillään. Pienemmät tilat tuovat siten merkittäviä säästömahdollisuuksia, kun samalla huomioidaan työntekijöiden tarpeet liittyen esim. yksilöllisiin työ- ja tapaamispisteisiin. Tämän lisäksi on mietittävä keinoja käyttö- ja kunnossapitokustannusten optimointiin ja pohdittava, minkälaista tekniikkaa toimistoissa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. 

Kestävä pitkän aikavälin ratkaisu

Älykäs toimisto on samalla myös pitkän aikavälin kestävä ratkaisu. Sen avulla voidaan säästää ympäristöä hyödyntämällä optimaalisesti resursseja, kuten toimistotiloja, lämmitystä, ilmanvaihtoa jne. Lisäksi sen avulla voidaan myös parantaa työympäristöä ja edistää työntekijöiden hyvinvointia vähentämällä melua, hyödyntämällä ergonomisia työpisteitä ja parantamalla ilmanlaatua. 

Coor tarjoaa asiakkailleen palveluja, joilla kaikilla on ympäristömerkintä ja joiden toimituksessa huomioidaan ympäristö mahdollisimman hyvin. Käytämme palvelusta nimitystä Coor Green Services

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

Virhe noudettaessa captcha-kuvaa

Coorin tietosuojaseloste

Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme, jossa kerrotaan käsittelemistämme henkilötiedoista ja niiden käsittelyperusteista. Selosteen päivittäminen on seurausta uudesta tietosuoja-asetuksesta (GDPR), joka tuli voimaan Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella 25. toukokuuta 2018.

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Keräämme henkilötietoja, joita itse annat täyttäessäsi Coorin sivustoissa olevia yhteydenotto- tai tilauslomakkeita. Kerättäviä tietoja ovat (tapauskohtaisesti) koko nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi tai postiosoitteesi.

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus?

Tarvitsemme henkilötietoja voidaksemme lähettää toivomaasi materiaalia, kuten lehdistötiedotteita, uutisia ja uutiskirjeitä. Jos olet täyttänyt yhteydenottolomakkeen, käytämme henkilötietoja myös ottaaksemme sinuun yhteyttä.

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Voit milloin tahansa perua suostumuksen lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@coor.fi.

Tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Olemme toteuttaneet asiaankuuluvat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojellaksemme henkilötietojasi häviämiseltä tai laittomalta pääsyltä tietoihin. Henkilötietoihisi pääsevien henkilöiden määrää on rajoitettu. Pääsy on vain henkilöillä, jotka ylläpitävät käyttämääsi Coor-sivustoa ja jotka tarvitsevat henkilötietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Voimme jakaa henkilötietojasi myös muille Coor-konsernin yrityksille, toimittajille ja liikekumppaneille, jotka tuottavat puolestamme palveluita.

Henkilötietojasi voidaan siirtää kolmansiin eli EU:n ja Etan ulkopuolisiin maihin silloin, kun Coor käyttää Office 365 -pilvipalveluita. Palvelut toimittaa Microsoft IrelandOperations Limited (”Microsoft”).

Kun Microsoft toimittaa Office 365 -palveluita, se käsittelee asiakastietoja (esimerkiksi sähköposteja ja tiedostoja) EU:ssa sijaitsevissa palvelinkeskuksissa (tällä hetkellä Irlannin Dublinissa ja Alankomaiden Amsterdamissa). Joitakin Office 365 -palveluihin kiinteästi kuuluvia henkilötietoja (kuten sähköpostiosoite) voidaan kuitenkin käsitellä myös Yhdysvalloissa.

Coor on tehnyt sovellettavien tietosuojavaatimusten täyttämiseksi Microsoftin kanssa tietojenkäsittelysopimuksen ja ottanut lisäksi käyttöön vakiosopimuslausekkeet (EU:n mallilausekkeet). Myös Microsoft on ottanut käyttöön EU:n mallilausekkeet kaikkien niiden alihankkijoiden kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja osana Office 365 -palveluiden toimittamista.

GDPR