Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Johtava kiinteistöpalveluiden toimittaja

Kiinteistöpalvelut on yksi Coorin nopeimmin kasvavista palvelualueista. Tästä on kiittäminen markkinoiden johtavaa kiinteistöosaamista, innovatiivisia ratkaisuja ja korkeaa palvelutasoa. Coorin hallinnoitavana on nykyisin noin 15 miljoonaa neliömetriä kiinteistöjä, mikä tekee meistä yhden Pohjoismaiden suurimmista kiinteistöpalvelujen toimittajista.                                                                      

Kiinteistöpalvelut

Coorin kiinteistöpalvelutarjonta kattaa kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon, ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon, energiankulutuksen seurannan ja tehostamisen sekä korjaukset. Tarjoamme myös kiinteistönhallinnan osaamista jo rakennushankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa, jotta toiminta, talous ja ympäristö olisivat tasapainossa kiinteistön koko elinkaaren ajan. Kiinteistöpalvelujen parissa työskentelee satoja kiinteistönhoidon ammattilaisia, joten meillä on laajapohjaista ja syvällistä osaamista alalta.

Elinkaarinäkökulmasta optimoitua kiinteistöpalvelua

Tarjoamme kiinteistöpalveluita joko erikseen tai osana kokonaispalveluratkaisua. Hyödynnämme kaikissa toimeksiannoissa huomattavaa asiantuntemusta ja pitkää kokemusta. Olemme kunnianhimoinen kiinteistöpalveluiden yhteistyökumppani ja kokoamme faktapohjalta mahdollisimman kustannustehokkaan paketin, jossa yhdistyvät korjaava ja ennakoiva kunnossapito. Tavoitteena on saada mahdollisimman vähän vikailmoituksia ja varmistaa siten laatu optimaaliseen hintaan kiinteistön koko elinkaaren ajan.

Coorin kaikelle toiminnalle on ominaista pyrkimys jatkuviin parannuksiin. Kiinteistöpuolella tämä tarkoittaa sitä, että seuraamme tarkkaan kehitystä ja tarkistamme jatkuvasti konseptejamme ja toimintatapojamme. Olemme ylpeitä siitä, että meillä on paljon tyytyväisiä ja uskollisia kiinteistöpalveluasiakkaita. Menestystä selittänee osittain juuri aktiivinen kehitystyömme.

Järjestelmällisyydellä tehoa kiinteistöpalveluihin

Coor on kehittänyt kiinteistöpalveluille konserninlaajuiset puitteet. Tähän Coor Property Conceptiin on kiteytetty yhtenäiset toimitusperiaatteet, joita noudatetaan kaikissa kiinteistöasiakkuuksissa. Konseptin kuusi peruspilaria edustavat tärkeitä osatekijöitä, jotka ovat yhteisiä kaikille kiinteistötoimeksiannoille asiakkaiden erityisedellytyksistä riippumatta. Tavoitteena on varmistaa tehokas, turvallinen ja tarkoituksenmukainen toimitus sekä asiakastyytyväisyys.

Tehokkuutta ja laatua läpi toimitusketjun


Maksimoimme laadun ja asiakastyytyväisyyden hyvällä suunnittelulla, tehokkaalla toteutuksella ja järjestelmällisellä seurannalla.

Hyviin käytäntöihin perustuva yhdenmukainen työtapa


Levitämme hyviä käytäntöjä ja yhdenmukaistamme siten eri asiakkuuksissa ja maissa noudatettavia rutiineja ja työtapoja.

Uuden tekniikan käyttö arvonmuodostuksessa

Hyödynnämme digi- ja mobiiliratkaisuja ja karsimme siten manuaalisia työvaiheita.

Joustava palveluntoimitusmalli


Räätälöimme asiakaskohtaisesti optimaalisen yhdistelmän omia ja tarkkaan valittujen yhteistyökumppanien palveluita. Pyrimme aina siihen, että valtaosa osaamisesta ja palvelutuotannosta on Coorilla.

Oma osaaminen ja vahva kapasiteetti


Hyödynnämme palveluntoimituksessa selkeää tukirakennetta, jolla varmistetaan osaamisen karttuminen ja tehokas toteutus.

Vahva palvelu- ja asiakaslähtöisyys


Lähdemme asiakkaan tarpeista kaikissa prosessivaiheissa. Asiakkaat ovat meille yhteistyökumppaneita, ja pyrimme aina hyviin asiakassuhteisiin, joissa molemmat voivat kehittyä

Henkilöstön sitoutuminen asiakastyytyväisyyden takeena

Coorin kaikille kiinteistöpalvelutoimeksiannoille on tunnusomaista vahva asiakaslähtöisyys ja hyvä palvelu. Kaikki lähtee siitä, että henkilöstömme ymmärtää roolinsa vuokranantajan tai kiinteistön omistajan edustajana. Coorissa on perusteellinen koulutusohjelma, joka keskittyy esimerkiksi hyvään palveluun, hyviin asiakaskohtaamisiin ja palautteen merkitykseen. Puhumme myös paljon jokaisen coorilaisen vastuusta asiakastyytyväisyyden varmistamisessa ja siitä, miten voimme auttaa asiakkaita parantamaan omaa työ- ja asiakastyytyväisyyttään. Coorilla on kiinteistöpalveluissa osaava toimitusorganisaatio, jota täydennämme tarvittaessa erikoistuneilla aliurakoitsijoilla.

Energianeuvonta osana kiinteistöpalveluita

Kiinteistöpalveluihimme sisältyy energianeuvonta, jossa pyrimme yhdessä asiakkaiden kanssa vähentämään kiinteistöjen tai toimitilojen energiankulutusta. Tämä auttaa pienentämään käyttökustannuksia ja vähentämään ympäristökuormitusta. Coorin tavoitteena on kiinteistön optimointi.

Energianeuvonta on taloudellisesti hyvin kannattavaa, koska energian osuus käyttökustannuksista on toimistoissa usein vähintään puolet ja tuotantolaitoksissa noin 70 prosenttia. Coorin energianeuvonnan on todettu vähentävän toimistojen, teollisuuden ja palvelinkeskusten energiankulutusta yli 20 prosenttia.

Ota yhteyttä Cooriin jo tänään. Olemme täyden palvelun kiinteistöpalvelukumppani, jolla on tarjota ainutlaatuisen joustavia ja innovatiivista ratkaisuja.

Ota yhteyttä!

Virhe noudettaessa captcha-kuvaa
GDPR

Coorin tietosuojaseloste

Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme, jossa kerrotaan käsittelemistämme henkilötiedoista ja niiden käsittelyperusteista. Selosteen päivittäminen on seurausta uudesta tietosuoja-asetuksesta (GDPR), joka tuli voimaan Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella 25. toukokuuta 2018.

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Keräämme henkilötietoja, joita itse annat täyttäessäsi Coorin sivustoissa olevia yhteydenotto- tai tilauslomakkeita. Kerättäviä tietoja ovat (tapauskohtaisesti) koko nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi tai postiosoitteesi.

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus?

Tarvitsemme henkilötietoja voidaksemme lähettää toivomaasi materiaalia, kuten lehdistötiedotteita, uutisia ja uutiskirjeitä. Jos olet täyttänyt yhteydenottolomakkeen, käytämme henkilötietoja myös ottaaksemme sinuun yhteyttä.

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Voit milloin tahansa perua suostumuksen lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@coor.fi.

Tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Olemme toteuttaneet asiaankuuluvat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojellaksemme henkilötietojasi häviämiseltä tai laittomalta pääsyltä tietoihin. Henkilötietoihisi pääsevien henkilöiden määrää on rajoitettu. Pääsy on vain henkilöillä, jotka ylläpitävät käyttämääsi Coor-sivustoa ja jotka tarvitsevat henkilötietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Voimme jakaa henkilötietojasi myös muille Coor-konsernin yrityksille, toimittajille ja liikekumppaneille, jotka tuottavat puolestamme palveluita.

Henkilötietojasi voidaan siirtää kolmansiin eli EU:n ja Etan ulkopuolisiin maihin silloin, kun Coor käyttää Office 365 -pilvipalveluita. Palvelut toimittaa Microsoft IrelandOperations Limited (”Microsoft”).

Kun Microsoft toimittaa Office 365 -palveluita, se käsittelee asiakastietoja (esimerkiksi sähköposteja ja tiedostoja) EU:ssa sijaitsevissa palvelinkeskuksissa (tällä hetkellä Irlannin Dublinissa ja Alankomaiden Amsterdamissa). Joitakin Office 365 -palveluihin kiinteästi kuuluvia henkilötietoja (kuten sähköpostiosoite) voidaan kuitenkin käsitellä myös Yhdysvalloissa.

Coor on tehnyt sovellettavien tietosuojavaatimusten täyttämiseksi Microsoftin kanssa tietojenkäsittelysopimuksen ja ottanut lisäksi käyttöön vakiosopimuslausekkeet (EU:n mallilausekkeet). Myös Microsoft on ottanut käyttöön EU:n mallilausekkeet kaikkien niiden alihankkijoiden kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja osana Office 365 -palveluiden toimittamista.