Kiinteistönhuolto

Meillä on vankka kokemus kiinteistöhoidosta ja kiinteistöjen päivittäisestä ylläpidosta. Suoritamme ammattitaidolla kiinteistöjen huolto- ja korjaustyöt. Päivystyspalvelumme takaa kiinteistöjen toimivuuden ja turvallisuuden ympäri vuorokauden. Huolehdimme kiinteistöjen toimivuudesta, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä niin sisä- kuin ulkotiloissa.

Elinkaariajattelu kiinteistönhuollon lähtökohtana

Noudatamme uuden kiinteistönhuoltosopimuksen käynnistysvaiheessa luotettavaa konseptia, joka kattaa kaikki palveluntoimituksen ydinalueet. Tavoitteena sopimuskauden alussa on sisäistää sopimus, asiakkaan tavoitteet ja tarpeet sekä kiinteistöjen ja tuotantolaitosten rakenne ja kunto, jotta kiinteistönhoito- ja huoltosuunnitelmat saadaan nopeasti kohdalleen. Tavoitteena on aina kiinteistön tarkastelu elinkaarinäkökulmasta, joten laadittavat suunnitelmat tehdään vähintään sopimuskaudeksi mutta usein paljon pidemmäksikin ajaksi.

Tehokas ja järjestelmällinen seuranta kiinteistönhoidon tukena

Kaikki rakennukset ja laitteet sekä niihin liittyvät kiinteistönhoito- ja huoltotoimenpiteet tallennetaan järjestelmään, joka mahdollistaa kiinteistönhoitoon liittyvien työmääräinten hallinnan ja seurannan. Tällä tavoin varmistamme kaikkien toimenpiteiden tehokkaan suunnittelun ja laadukkaan toteutuksen, minkä lisäksi voimme analysoida ja seurata palveluntoimituksen tärkeitä tapahtumia ja tunnuslukuja.