Turvallista, älykästä ja ekologista siivousta

Coorilla on kaikki resurssit ja osaaminen, joita vaaditaan erityyppisten siivoustoimeksiantojen suunnitteluun, organisointiin, toteutukseen ja kehittämiseen. Olemme Pohjoismaiden suurimpia siivouspalveluiden toimittajia ja toteutamme toimeksiantoja suurille ja pienemmille yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaille.

Edistyksellistä siivousta

Siivousmenetelmät, tekniset ratkaisut, kemikaalit ja materiaalit kehittyvät nopeasti. Seuraamme jatkuvasti suurimpien palvelujemme alakohtaista kehitystä ja teemme järjestelmällistä innovointi- ja parannustyötä itsenäisesti sekä yhteistyössä johtavien asiantuntijoiden kanssa. Toiminnallemme on ominaista vahva parannuskulttuuri, ja kannustamme henkilöstöä parannusehdotusten tekoon.

Ammattitaitoista toteutusta

Kaikki siivoustoimeksiannot suunnitellaan kulloistenkin vaatimusten ja odotusten mukaisesti. Uuden toimeksiannon käynnistysvaiheessa laadimme asiakkaan kanssa selkeät ohjeet, jotka perustuvat menetelmäkortteihimme ja takaavat toivotun lopputuloksen. Henkilöstömme on perehdytetty tehtäviinsä, ja tuemme heidän ammatillista osaamistaan ja kehittymistään jatkuvasti. Henkilöstömme huomaa lisäksi arjessaan usein asioita, joita parantamalla voimme lisätä asiakkaamme työtilojen viihtyisyttä ja terveellisyyttä.

Toivottua laatua

Seuraamme säännöllisesti tuottamamme siivouspalvelun laatua. Huomioimme aina asiakkaamme toiveet palvelunlaatuun ja yhteistyöhön liittyen. Laadunseuranta perustuu säännölliseen ja dokumentoituun omavalvontaan. Pystymme siten reagoimaan nopeasti ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä. Laadunseurantamenetelmänä siivouksessa voidaan käyttää Coorin tai asiakkaan järjestelmää. Siivouspalveluratkaisumme perustuvat siten yhdessä asiakkaan kanssa tehtyihin vaatimusmäärittelyihin. Teemme kehitysehdotuksia parantaaksemme omaa toimintaamme ja lisätäksemme siten asiakastyytyväisyyttä. Oman toiminnan laadun varmistamisen ohella auditoimme myös aine-, väline- ja konetoimittajiamme laadukkaan siivouspalvelun varmistamiseksi.

Tiedon ja kokemusten vaihtoa

Coorilla on pohjoismainen siivousverkosto, jonka kautta voimme levittää ideoita ja vaihtaa kokemuksia asiakkuuksien välillä. Tämä auttaa myös päivittämään siivouskonseptiamme, joka on hyvän ja modernin siivouspalvelun tae.

Lue lisää ylläpitosiivouksesta

Lue lisää perussiivouksesta

Lue lisää Coor Cleaning Conceptista

 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää: 

Mikko Salola

Mikko Salola

myyntijohtaja

010 234 3598

mikko.salola@coor.com