Tietoa Coorista

Tilasuunnittelupalvelut

Tilasuunnittelun tavoitteena on saada toimitilan ala käytettyä tehokkaasti ja työympäristöä tukevaksi. Tilasuunnittelu ottaa myös kantaa, jos toimitilan olemassa olevia ratkaisuja (väliseinät, alakatot, valaistus, LVI, ergonomia ja akustiikka) tulee muuttaa parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi.

  • Auto-CAD-pohjainen tilasuunnitelma
  • Tarvittaessa 3D-mallinnus
  • Tarvittaessa päivitykset LVIS-, valaistus- ja tietoliikennesuunnitelmiin

Sisustussuunnittelu

Sisustussuunnittelun tavoite on luoda tilasta viihtyisä ja akustisesti toimiva työntekijöille. Viihtyisä työympäristö lisää työssä viihtyvyyttä ja tehokkuutta, vähentää sairaspoissaoloja ja pidentää työntekijöiden työssäoloaikaa (vähentää vaihtuvuutta). Sisustussunitteluun kuuluvat materiaalisuunnittelu (värit, pinnat, verhot, matot, viherkasvit ym), valaistus, 3D-mallinnus sekä materiaalikartat ja esimerkit.

Kalustesuunnittelu

Kalustesuunnitelma on osa tilasuunnitelmaa ja se ottaa kantaa siihen, kuinka joko uudet tai olemassa olevat kalusteet tai näiden yhdistelmä tukee parhaiten työskentelyä tilassa. Kalustesuunnittelu tarkastelee asioita sekä ergonomian pohjalta että visuaalisin keinoin ja huomioi kalusteiden toimivuuden/muunneltavuuden.

  • Taulukkomuotoinen kalusteinventointiluettelo
  • Kalustesuunnitelma: pohjakuvat, kalustekuvat
  • Tarvittaessa tarkennukset LVIS-, valaistus- ja tietoliikennesuunnitelmiin

Kalustesuunnitelma on osa tilasuunnitelmaa, ja se ottaa kantaa siihen, kuinka joko uudet tai olemassa olevat kalusteet tai näiden yhdistelmä tukee parhaiten työskentelyä tilassa. Kalustesuunnittelu tarkastelee asioita sekä ergonomian pohjalta että visuaalisin keinoin. Mielekäs ja ergonominen työympäristö kannustaa työntekijöitä tehokkaampaan toimintaan ja tuloksiin ja parantaa työssä viihtymistä. Kalustesuunnittelun pohjana käytetään yleensä joko kokonaan tai osittain kalusteinventoinnin tuloksia mutta kalustesuunnitelma voidaan tehdä myös täysin uusille, hankittaville kalusteille. Kalustesuunnitelman pohjalta tehdään tarkennukset LVIS- ja valaistussuunnitelmiin.

Muutot

Kokonaisvaltainen "avaimet käteen" -muuttopalvelu sisältää kaiken kalusteiden inventoinnista ja suunnittelusta ja eri urakoitsijoiden sekä tavarantoimittajien aikataulutukset ja valvonnan aina muuton suunnitteluun ja toteutuksen valvontaan asti. Muuttopalveluista on tarpeen mukaan mahdollista saada vain osia eli esim. vanhojen, siirtyvien kalusteiden inventointi- ja kuntokartoitus sekä merkintä muuttoa varten tila/työpistetarkkuudella. Itse muuttotyön tekemisessä käytämme yhteistyökumppania.