Energianhallintapalvelut

Laadimme asiakkaillemme toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi. Toimenpiteet voivat sisältää pitkän tähtäimen suunnitelmia (energiankäytön optimointi ja energiansäästöprojektit) tai nykytilanteen arvioinnin (energiakatselmoinnit).

Energiatehokkuuteen tähtäävissä projekteissa huomioimme kaikki rakentamiseen liittyvät tarpeet, tarvittavat luvat, rakenteelliset ja visuaaliset seikat sekä LVIA-työt. Kokonaissuunnittelulla varmistamme suunnittelutyön tehokkuuden, laadun ja tiedonkulun. Kokonaissuunnittelun avulla pystymme lisäksi varmistamaan, etteivät energiansäästötoimenpiteet huononna tilojen viihtyisyyttä, käytettävyyttä, sisäilman olosuhteita tai rakennuksen elinikää.

Energiakatselmoinnit suorittavat Motivan hyväksymät katselmoijat, ja selvitämme tarvittaessa mahdolliset saatavilla olevat energia-avustukset.