Vankkaa kiinteistöhuolto-osaamista

Coorilla on pitkä kokemus erilaisten kiinteistötyyppien huollosta ja kunnossapidosta. Esimerkkeinä voidaan mainita toimistot, teollisuuskiinteistöt, koulut, sairaalat, asuinkiinteistöt sekä ostoskeskukset. Kun yhdistämme henkilöstömme osaamisen, yhtenäiset toimintatavat ja käytössämme olevan uusimman tekniikan, voimme tarjota laadukasta ja kustannustehokasta kiinteistöhuoltoa.

Asiakaskohtaisesti räätälöity kiinteistöhuoltokokonaisuus

Laadimme huolto- ja kunnossapitostrategiat aina kunkin asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Autamme asiakkaitamme myös kiinteistön kunnossapito- ja elinkaarisuunnitelman laatimisessa. Noudatamme uuden kiinteistöhuoltoasiakkuuden käynnistysvaiheessa konseptia, joka kattaa kaikki palveluntoimituksen ydinalueet. Perehdymme huolellisesti asiakkaan tavoitteisiin ja tarpeisiin sekä kiinteistöjen ominaispiirteisiin, jotta saamme laadittua tarkoituksenmukaiset kiinteistöhuoltosuunnitelmat. 

Elinkaariajattelu kiinteistöhuollon lähtökohtana

Tavoitteenamme on aina kiinteistön tarkastelu elinkaarinäkökulmasta. Siksi laadimme huoltosuunnitelmat vähintään sopimuskaudeksi mutta usein paljon pidemmäksikin ajaksi. Noudatamme uuden kiinteistöhuoltosopimuksen käynnistysvaiheessa luotettavaa konseptia, joka kattaa kaikki palveluntoimituksen ydinalueet. Tavoitteena sopimuskauden alussa on sisäistää sopimus, asiakkaan tavoitteet ja tarpeet sekä kiinteistöjen rakenne ja kunto, jotta kiinteistönhoito- ja huoltosuunnitelmat saadaan nopeasti kohdalleen. 

Tehokas ja järjestelmällinen seuranta kiinteistöhuollon tukena

Kaikki rakennukset ja laitteet sekä niihin liittyvät kiinteistönhoito- ja huoltotoimenpiteet tallennetaan järjestelmään, joka mahdollistaa kiinteistönhoitoon liittyvien työmääräinten hallinnan ja seurannan. Tällä tavoin varmistamme kaikkien toimenpiteiden tehokkaan suunnittelun ja laadukkaan toteutuksen, minkä lisäksi voimme analysoida ja seurata palveluntoimituksen tärkeitä tapahtumia ja tunnuslukuja.