Suunnittelupalvelut

Tarjoamme uudis- ja saneerauskohteissa arkkitehti-, rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVIA-suunnittelupalveluja. Suunnittelemme vaativia teollisuuskohteita, liike- ja toimistorakennuksia sekä erilaisia kuntien ja kaupunkien julkisia kohteita.

Tarjoamme asiakkaillemme heidän hankkeisiinsa soveltuvaa kokonaissuunnittelua, jolla saavutetaan kustannussäästöjä sekä varmistetaan tiedonkulku kaikkien hankkeen osapuolten välillä. Kokemustamme voidaan hyödyntää hankkeen lähtötietojen määrittelystä ja hankesuunnitelmien laadinnasta aina rakennuttajatehtäviin ja asennustöiden valvontaan asti. Pitkän kokemuksen mukanaan tuoma asiantuntemus rakennusprojekteista mahdollistaa tarkan kustannusarvion laadinnan. Kustannustietoisella toiminnalla pystymme ennakoimaan hankkeen kokonaiskustannukset ja välttämään lisäkustannukset.

Kiinteistöhuollon tuki

Päivittäisen kiinteistönhuollon yhteydessä ilmenevät ongelmat taloteknisissä järjestelmissä voidaan ratkaista asiantuntijoidemme avulla nopeasti ja tehokkaasti. Meillä on asiantuntemusta sähkö-, tietoliikenne-, kulunvalvonta-, turva- ja rakennusautomaatiojärjestelmistä sekä LVI- ja maakaasulaitteita. Teemme parannusehdotuksia, joilla voidaan parantaa energiatehokkuutta, vähentää huoltokustannuksia, pidentää laitteiden ja järjestelmien elinkaarta sekä parantaa turvallisuutta.

Kuntoarviot

Laadimme kiinteistöjen ja rakennusten kuntoarvioita ja PTS-suunnitelmia. Suunnittelemme PTS-suunnitelmien mukaiset projektit ja toimimme projekteissa asiakkaan edunvalvojana. Päivitämme kuntoarvioita säännöllisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa esimerkiksi katselmointien avulla.