Strateginen neuvonta

Palvelutoiminnan kehittäminen on keskeinen osa päivittäistä työtämme Coorissa. Sen tavoitteena on parantaa asiakkaalle tarjottavaa palvelua sekä antaa tukea niille asiakkaille, jotka haluavat muuttaa omaa toimintaansa.

Esimerkkejä tästä kehitystyöstä ovat:

  • analyysit
  • toimenpidesuunnitelmat
  • muutosprojektit
  • johtamisresurssit
  • raportit
  • organisaatiomuutokset
  • järjestelmäsuunnittelu
  • projektijohto.