Palvelu

Palvelutoiminnan ulkoistaminen asiantuntijalle on osoitus siitä, että palvelu halutaan asettaa etusijalle.

Palvelu on Coorin ydintoimintaa, joten päähuomio on luonnollisesti palveluntoimituksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tukijärjestelmämme ja työskentelyprosessimme ovat täysin palvelulähtöisiä. Noudatamme palveluntoimituksessamme järjestelmällistä mallia, joka takaa laadun ja tehokkuuden koko palveluprosessissa – aina työtilauksen saapumisesta työn toteuttamiseen ja raportoimiseen. Luomme aktiivisesti vahvaa palvelukulttuuria ja panostamme koko henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen.