Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Ympäristövastuu

Kannamme vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista.

Välittömät ympäristövaikutukset

Coorin oman toiminnan ympäristövaikutukset liittyvät ensisijaisesti (liikenteen) hiilidioksidipäästöihin, kemikaalien käyttöön sekä jätehuoltoon. Coorin ympäristötyö keskittyykin näiden kolmen alueen ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Välilliset ympäristövaikutukset

Coor voi jossain määrin auttaa vähentämään myös asiakkaidensa toiminnan ympäristövaikutuksia. Esimerkkeinä voidaan mainita asiakkaiden energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävät projektit sekä ympäristöä säästävien menetelmien ja materiaalien tarjoaminen useilla palvelualueilla. Viime vuosina ympäristötyötä on tehostettu lukuisten ympäristöasioihin panostavien asiakkaiden kanssa.