Coor Service Management: ulkoistamispalvelut edelleen vahvassa kasvussa Pohjoismaissa

Pohjoismaiden johtava tukipalvelujen toimittaja Coor Service Management toteutti kesällä 2008 ulkoistamista koskevan tutkimuksen. Demoskop-tutkimuksen mukaan 95 prosenttia suomalaisista haastatelluista yrityksistä, kunnista, valtion virastoista ja laitoksista ulkoistaa palvelujaan. Tärkein syy ulkoistaa on yritysten mukaan mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan.

Talouden taantuman vuoksi tarve kustannussäästöille ja toimintojen virtaviivaistamiselle kasvaa, ja ulkoistaminen kasvaa edelleen. Energian, asumisen ja elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet vauhdilla, ja laskusuhdanteella voi olla myös vaikutuksia kulutustottumuksiin. Yritykset, jotka tehostavat toimintaansa ja erikoistuvat ydinosaamiseensa, säilyttävät kilpailukykynsä myös heikompina aikoina.

– UBS Researchin lokakuussa 2008 teettämän tutkimuksen mukaan talouskriisi johtaa yhä lisääntyvään palvelujen ulkoistamiseen. Huolimatta siitä, että Pohjoismaat eivät kärsi yhtä ankarasti talouskriisistä kuin muu Eurooppa ja Yhdysvallat, uskomme, että myös Pohjoismaissa palveluja tullaan ulkoistamaan, jotta yritykset voivat tiukentuvassa kilpailutilanteessa keskittyä omaan ydintoimintaansa, kertoo Coor Service Managementin Suomen yksikön toimitusjohtaja Martin Forss.

Demoskop-tutkimuksen mukaan Pohjoismaista eniten ulkoistetaan Suomessa ja Tanskassa, kun taas Norjassa ulkoistamisprosentti on pienin. Ulkoistaminen on kuitenkin lisääntynyt viime vuodesta kaikissa Pohjoismaissa. Suurin osa (66 %) haastatelluista uskoo myös, että ulkoistaminen kasvaa tulevaisuudessa.

Suomessa käytetään Pohjoismaissa eniten rahaa sisäisiin palveluihin sekä tukipalveluihin (14 % kokonaiskustannuksista). Yleisin ulkoistettava tukipalvelu on siivous, seuraavina tulevat kiinteistöpalvelut sekä IT-tuki. Tutkimuksen mukaan 76 prosenttia haastatelluista kunnista ja valtion virastoista sekä laitoksista Suomessa on ulkoistanut palvelutoimintaansa. Yli seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista kunnista ja valtion virastoista sekä laitoksista uskoo, että ulkoistaminen lisääntyy tulevaisuudessa. Haastatteluun vastanneiden julkisen sektorin edustajien mielestä eniten tullaan ulkoistamaan talouspalveluja.

Lisätietoja antavat:

Martin Forss, toimitusjohtaja, Coor Service Management, Suomi
p. 010 234 3412, s-posti: martin.forss@coor.com

Kirsi Bergman, HR- ja viestintäpäällikkö, Coor Service Management, Suomi, p. 010 234 3410, s-posti: kirsi.bergman@coor.com