Haku

Räätälöityä palvelua

Myyntijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä marraskuussa aloittaneella Jan Mäkelällä on selkeä visio siitä, miten Coor pystyy parhaiten auttamaan asiakkaitaan. Yhtä selkeästi hän kertoo, mikä sai hänet palaamaan Cooriin muutaman Schindler-vuoden jälkeen.

Myyntijohtaja Jan Mäkelä kertoo Coorista

”Coor on aidosti innovatiivinen ja asiakaslähtöinen organisaatio. Kun suunnittelemme yksittäistä palvelukokonaisuutta ja sen tarjoamista asiakkaalle, lähtökohtana on joka kerta kunkin asiakkaan ainutlaatuiset tarpeet. ”One size fits all” -tyyppinen ajattelu ei sovi meille. Haluamme varmistaa, että meidän tekemisemme on aina räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaan. Meidän tehtävänämme on myös ehdottaa asiakkaalle uusia ratkaisuja, joita ei ehkä aiemmin kukaan ole tullut ajatelleeksi.”

Jan on työelämän ns. paluumuuttaja. Hän työskenteli Coorissa parin vuoden ajan liiketoiminnan kehitystehtävissä ennen siirtymistään sveitsiläisen hissiyhtiö Schindlerin palvelukseen loppuvuodesta 2017. Schindlerillä hän toimi aluksi myyntijohtajana ja sittemmin kunnossapidon liiketoimintajohtajana ja kuului myös yhtiön Suomen-johtoryhmään. Janilla on aiempaa kokemusta myös liikkeenjohdon konsultoinnista, jonka parissa hän toimi ennen siirtymistään Cooriin ensimmäisen kerran. Nykyisessä tehtävässään hän vastaa myynnistä ja markkinoinnista sekä liiketoiminnan kehittämisestä Suomessa.

Monien mahdollisuuksien kiinteistöpalveluala

Miksi palasit Cooriin? -kysymys saa tuoreen myyntijohtajan hymyilemään. ”Täällä on ihan erityinen fiilis, paljon tuttuja ihmisiä sekä valtava määrä monipuolista osaamista. Innostuin ajatuksesta, että pääsisin myyntijohtajana entisestään kehittämään Coorin toimintaa. Sydämeni sykkii myynnille ja liiketoiminnan kehitykselle siitäkin huolimatta, että sain Schindlerillä mahdollisuuden toimia innostavassa operatiivisessa roolissa johtaessani yhtiön kunnossapitoliiketoimintaa Suomessa.”

Jan Mäkelä toteaa myös ykskantaan, miten paljon potentiaalia kiinteistöpalvelualalla on asiakkaille tarjottavien palveluiden kehittämisen näkökulmasta.

”Niin kauan kuin on kiinteistöjä, niin kauan tarvitaan myös palveluja sekä palveluja tuottavia ihmisiä. Lisäksi digitaaliset ratkaisut ovat jo nyt osa arkipäivää, ja niiden kehittyessä palvelutoimintaa voidaan kehittää entisestään. Digitaalisilla innovaatioilla ja ratkaisuilla voidaan paitsi ratkoa asiakkaiden ongelmia, niin myös lisätä palveluita tuottavien työntekijöiden työhyvinvointia ja työn tuottavuutta.”

Esimerkiksi siivoustyössä käytettävät robotit toimivat osin itsenäisesti ja keräävät samalla dataa tehdystä työstä samalla kun siivooja voi keskittyä muihin sopimuksen mukaisiin siivoustehtäviin.

”Haluamme olla asiakkaillemme strateginen kumppani, joka auttaa tekemään älykkäitä ja lisäarvoa tuottavia palvelupäätöksiä”, hän summaa.