Haku

Henkilöstölähtöinen muutto

Coorin Suomen-pääkonttorin muuttaessa uusiin tiloihin Espoon Leppävaaraan oli onnistumisen avaimena henkilöstön osallistaminen. Muutto poiki toimistollisen tyytyväisiä työntekijöitä. Lisäiloa toi Säterinportille loppuvuodesta myönnetty kansainvälinen WELL Core & Shell -hyvinvointisertifikaatti.

Henkilöstö oli aktiivisesti mukana Coor Suomen pääkonttorin muuttoprojektissa

– Meille oli alusta asti selvää, että haluamme oman henkilöstömme aktiivisesti mukaan muuttoprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen, henkilöstö- ja viestintäjohtaja Marie Styf-Mannonen Coorista sanoo. Aiemman toimiston vuokrasopimus oli umpeutumassa, jolloin päätettiin alkaa kartoittaa vaihtoehtoja. Ihan aluksi tehtiin selvitys toimistolla työskentelevän henkilöstön asuinpaikoista ja pohdittiin sen perusteella uuden toimiston mahdollista sijaintia. Sujuvat kulkuyhteydet oli yksi alkuvaiheen keskeisistä päätökseen vaikuttaneista kriteereistä.

Vaihtoehtoihin tutustumisen jälkeen voitiin todeta, että Säterinportti Espoon Leppävaarassa vastasi parhaiten ilmi tulleisiin tarpeisiin. Sijainti, julkiset kulkuyhteydet, tasokas lounasravintola sekä lukuisat oheispalvelut ja kiinteistön yleiset tilat muodostivat kokonaisuuden, jonka perusteella päätös muutosta syntyi.

Osallistaminen ja aktiivinen viestintä

– Muodostimme projektiryhmän, johon kokosimme laajan edustuksen eri toiminnoista. Jaoimme vastuuta ryhmän sisällä. Osa työryhmän jäsenistä osallistui alusta lähtien työmaakokouksiin, osa mietti tarvittavaa kalustusta ja tilaratkaisuja, ja osa puolestaan suunnitteli muuttoon liittyviä käytännön asioita, kuten muuton aikataulutusta, muuttolaatikoiden tilauksia ja vanhan kohteen luovutusta. Ryhmässä todellakin oli voimaa, Styf-Mannonen kuvailee. – Osalla meistä projektiryhmän jäsenistä oli aiempaa kokemusta vastaavista muuttoprojekteista, joten pystyimme hyödyntämään aiempia oppejamme. Suunnittelimme myös asiat huolellisesti ja meillä oli koko projektin ajan hyvä käsitys asioiden etenemisestä ja tehtävistä asioista.

Marie Styf-Mannosen mielestä tärkeintä muuttoprojektin ja toimitilamuutoksen onnistumisen kannalta on henkilöstön osallistaminen ja aktiivinen viestintä. Tämä pätee sekä projektiryhmään että kaikkiin niihin henkilöihin, joita toimitilojen muutto koskee. Coorin henkilöstölle esimerkiksi järjestettiin useita infotilaisuuksia, joissa projektiryhmä kertoi tilannetietoja muuttoprojektin etenemisestä ja osallistujat saivat esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä.

– Kaiken lähtökohtana on ollut henkilöstön hyvinvointi. Halusimme uudesta toimitilasta toimivan tilan, jossa henkilöstö viihtyy ja jossa on hyvä tehdä töitä. Meille oli tärkeää, että onnistumme ilmanvaihdossa, äänieristyksessä, valaistuksessa ja materiaalivalinnoissa. Materiaalivalintojen osalta pystyimme konsultoimaan omia siivousasiantuntijoitamme, ja heidän avullaan teimme onnistuneita valintoja.

WELL-sertifioitua hyvinvointia Säterinportissa

Coorin toimisto sijaitsee Säterinportin toimistokampuksella Espoon Leppävaarassa. Säterinportti sai loppuvuodesta 2019 ensimmäisenä kiinteistönä Suomessa WELL Core & Shell -hyvinvointisertifikaatin ja saavutti sen kultatason. WELL Building Standard on kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, joka perustuu siihen, miten tilat vaikuttavat käyttäjiensä hyvinvointiin ja terveyteen. Se huomioi kiinteistöjen vaikutukset inhimilliseen hyvinvointiin ja käyttäjien terveyteen seitsemällä eri osa-alueella. Osa-alueet ovat sisäilma, vesi, ravinto, valaistus, kuntoilu, viihtyvyys ja hyvinvointi.

Säterinportissa on panostettu monilla eri tavoin kiinteistön käyttäjien hyvinvointiin. Hyvinvointi on huomioitu sekä viihtyvyyden että talotekniikan näkökulmasta. Käytössä on yhteisen mukavuusalueen lisäksi esimerkiksi kuntosalipalvelut, hierontapiste sekä laadukkaat, terveellistä ruokavaliota painottavat kahvila- ja ravintolapalvelut. Talotekniikassa on erityisesti huomioitu sisäilman laatu, ilmanvaihto ja valaistus.

– Olemme olleet todella tyytyväisiä oman toimistomme lisäksi koko Säterinportin kiinteistöön ja sen palveluihin. Toimistolla on hyvä tehdä töitä, ja esimerkiksi äänieristyksestä ja tilojen toimivuudesta yleisesti on tullut pelkästään positiivista palautetta henkilöstöltä. Tänne on ollut ilo kutsua asiakkaita ja kumppaneita vierailulle. Olemme syksyn aikana esitelleet tilojamme asiakkaillemme sekä yrityksille, joilla on suunnitteilla vastaavanlaisia muutto- ja tilamuutosprojekteja, Styf-Mannonen kertoo.