Haku

Työpaikkasuomi-kielikoulutus

Työpaikkasuomi-kielikoulutuksen tavoitteena on auttaa Coorin ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä oppimaan suomenkielistä siivouspalveluiden ammattisanastoa ja täten tukea työntekijän ammatillista kehittymistä. Kielikoulutus tukee myös työntekijän integroitumista Suomeen. Coor haluaa taata työntekijöilleen tasa-arvoisen työympäristön, jossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä ja kehittyä työssään.

Coor tarjoaa kielikoulutusta henkilöstölle

Coorissa työskentelee ihmisiä monista erilaisista taustoista, maista ja kulttuureista. Erityisesti pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus on kasvussa. Noin kolmannes Coorin siivouspalveluiden parissa työskentelevästä henkilöstöstä on alkujaan kotoisin muualta kuin Suomesta.

Myös englanti on Coorissa yleisesti käytössä oleva työkieli, mutta suomen kielen taito edesauttaa työssä viihtymistä ja työn sujumista. Yhteinen kieli edistää myös työturvallisuutta.

Kaikilla työntekijöillä ei kuitenkaan ole vielä sujuvaa suomen kielen osaamista, ja monimuotoisessa työyhteisössä yhteisen kielen puuttuminen voi aiheuttaa haasteita. Vastatakseen kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin Coor lähti mukaan Työpaikkasuomi-koulutukseen.

Siivousalan ammattisanastoa ja päivittäisiä keskusteluita


Työpaikkasuomi-koulutus on ELY-keskuksen järjestämä hanke, jonka tiimoilta järjestettävä koulutus Coorin työntekijöille on räätälöity alan ja osanottajien tarpeiden mukaan. Koulutuksessa opetellaan siivousalan sanastoa sekä harjoitellaan työpaikan arkisia viestintätilanteita.

Työntekijät jakautuivat kahteen ryhmään kielitaidon lähtötason perusteella. Ryhmissä opetellaan niin suomen kielen alkeita ja lauserakenteita kuin myös siivousalan terminologiaa ja vaativampaa ammattisanastoa. Yhteensä 70 oppitunnin laajuinen kielikoulutus on Coorille pilottihanke, joka käynnistyi joulukuun alussa 2019 ja jatkuu huhtikuuhun 2020 saakka.

”Toivomme, että kielikoulutus on osallistujille antoisa ja että saisimme siitä myös oppeja tulevaan. On tärkeää ymmärtää, mikä koulutuksessa toimii, mitkä sen hyödyt osallistujille ja Coorille ovat ja mitä voisimme vielä kehittää jatkoa ajatellen. Siksi koulutukseen osallistuvien palaute on ensiarvoisen tärkeää”, Coorin henkilöstö- ja viestintäjohtaja Marie Styf-Mannonen kertoo.

Kielikoulutus tukee pitkän aikavälin sosiaalista kestävyyttä

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta koulutuksella on merkittävä rooli auttaa työntekijöitä integroitumaan työyhteisöön sekä Suomeen. Suomen kielen koulutus on Coorilta satsaus tulevaisuuteen, sillä pitkällä aikavälillä kielitaidon karttumisen voidaan nähdä lisäävän työntekijän motivaatiota ja viihtyvyyttä työpaikalla.

”Työturvallisuusohjeet ja oppaat tehdään myös englanniksi, mutta suomen kieli auttaa ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä kotiutumaan Suomeen, sopeutumaan kulttuuriin ja ottamaan osaa keskusteluihin. Kielitaidon karttuminen lisää myös valmiuksia kehittyä ja edetä ammatillisesti”, Styf-Mannonen painottaa.

Koulutukselle on selvästi ollut kysyntää, sillä hakijoita oli runsaasti. Ensimmäinen ryhmä aloitti koulutuksessa joulukuun alussa.

”Opiskelijat ovat erittäin motivoituneita ja tyytyväisiä, kun saavat opiskella suomen kieltä. Toiset ovat aloittaneet opinnot suomen kielen alkeista ja päivittäisestä puhekielestä, kun taas toisen ryhmän kanssa pääsimme jo siivousalan sanaston pariin. Molemmissa ryhmissä on hyvä henki ja ryhmädynamiikka”, kertoo koulutuksen opettaja Annamaria Erdei Galimatias Consultingilta.

”Koulutus on lähtenyt hyvin käyntiin. Työskentelen tiiminvetäjänä ja tapaan asiakkaita. Siksi on tärkeää osata suomea, jotta voin työskennellä erilaisten asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Koen, että minulla on selkeästi paremmat mahdollisuudet edetä urallani, jos puhun ja ymmärrän suomea hyvin”, koulutukseen osallistuva Christopher sanoo.

Julkaistu: 24.2.2020