Haku

Ylpeästi monimuotoinen

Monimuotoisuus on Coorille paljon muutakin kuin vain ohjeistuksissa toistuva sana. Olemme ylpeitä siitä, että henkilökuntamme on etnisesti ja kulttuurisesti hyvin monimuotoista. Tavoitteenamme on, että Coorin henkilöstö heijastelisi asiakaskuntamme ja koko yhteiskunnan kirjoa. Erilaisuus on meille rikkaus, koska eri näkökulmat auttavat parantamaan työpanosta, kannattavuutta ja kykyä kuunnella toisia.

Monimuotoisuus Coorilla | Coor

– Coorilaisten erilaiset taustat ovat kiistatta rikkaus, joka lisää innovatiivisuutta ja luovuutta. Samalla kasvaa asiakastyytyväisyys, joten monimuotoisuus lisää kannattavuutta. Se tekee meistä yksinkertaisesti paremman yrityksen. Kiinteistöpalvelualalla on muita paremmat mahdollisuudet työllistää uusia maahanmuuttajia ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevia henkilöitä. Me voimme usein tarjota heille ensimmäisen työpaikan, ja siitä olemme ylpeitä, sanoo Coor-konsernin viestintäjohtaja Magdalena Öhrn.

Kun ihminen saa ensimmäinen työpaikan uudessa maassa, samalla pääsee osaksi yhteisöä, ja se on tavattoman tärkeää. Coorissa on osallistava kulttuuri, ja haluamme, että kaikki 11 000 coorilaista tulevat hyväksytyiksi sellaisina kuin ovat ja että heitä kunnioitetaan.

– Annamme henkilöstölle valmiuksia ja apua kotoutumiseen eri tavoin, esimerkiksi sisäisillä kielikursseilla ja koulutusohjelmilla. Se tuo vastinetta myös meille, koska monimuotoisuuden edistäminen on tärkeä osa Coorin työnantajabrändiä ja vetovoimaa nykyisten ja mahdollisten tulevien coorilaisten silmissä. Kaikkihan haluavat töihin yritykseen, jossa ollaan ylpeitä omasta yrityskulttuurista, Magdalena Öhrn sanoo.

Coorin monimuotoisuus- ja kotouttamistyö ei koske vain henkilöstöä, vaan tavoitteena on tukea myös yhteisöjä ja yhteiskuntia, joissa Coor toimii. Tämä tapahtuu helpottamalla kotouttamista ja auttamalla tukea tarvitsevia. Esimerkkinä voidaan mainita huono-osaisten perheiden lapsille tarjottava läksyapu, ulkomailla syntyneiden yrittäjien mentorointi lähiöissä sekä kuntien kanssa tehtävä työllistämisyhteistyö.

– Coorin kaltaisella suuryrityksellä on vastuu siitä, että tarjoamme ihmisille väylän työelämään. Meillä on kuitenkin vielä parantamisen varaa. Monimuotoisuustyöstä tulee koko ajan tärkeämpää, ja sen huomioimista tarvitaan myös esimerkiksi uusien esimiesten rekrytoinnissa. Meillä on paljon henkilökuntaa, ja lähivuosina meidän on tarkoitus kasvaa entisestään. Coorin on kyettävä houkuttelemaan, säilyttämään ja rekrytoimaan henkilöstöä, ja siinä ovat avaintekijöinä kotouttaminen ja monimuotoisuus, Magdalena Öhrn summaa.

Julkaistu: 24.2.2020

Laatua ja hyvää asiakaspalvelua | Coor

– Olen tosi iloinen nopeasta työllistymisestä ja olen yhä tyytyväinen työhöni, esimiehiini ja koko yritykseen. Suosittelen Cooria kaikille tutuille, koska työolot ovat hyvät ja täällä tuntee itsensä tervetulleeksi heti kättelyssä, Toni Dimeski sanoo.

Miten tärkeä merkitys työllä oli suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa?

– Valtavan tärkeä. Työn ansiosta pääsin jatkamaan itsenäistä elämää, jossa en ollut riippuvainen muista ihmisistä ja tahoista. Yksilölle on tärkeintä se, kun voi kokea itsensä tarpeelliseksi, maksaa itse laskunsa ja elää ihmisarvoista elämää, hän sanoo.

Coor tarjoaa Suomessa henkilöstölleen koulutusmahdollisuuksia työn ohessa. Toni kiinnostui niistä ja ryhtyi syyskuussa 2017 suorittamaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoa.

– Koulutus päättyi maaliskuussa 2019, ja opin sen aikana paljon uutta ja kehitin samalla vanhaa osaamistani. Syvennyimme muun muassa siivouskoneiden käyttöön, yrityksen eettisiin ohjeisiin ja niin edespäin. Se oli hyvä koulu, Toni kertoo.

Joulukuussa 2019 Coor aloitti Työpaikkasuomi-nimisen kielikoulutuksen pilottihankkeen, joka on tarkoitettu ulkomaalaistaustaisille työntekijöille.

– Suomeen tullessani en osannut sanaakaan suomea, mutta nyt ymmärrän kieltä hyvin. Se on vaikea kieli, ja haluan oppia enemmän. Viestintä on tosi tärkeää, Toni Dimeski pohtii.

Lue lisää Työpaikkasuomi-koulutuksesta.