Haku

Rapal auttaa parantamaan työympäristöä

Miten fyysistä työympäristöä voidaan mukauttaa ja optimoida siten, että se täyttää henkilöstön tarpeet ja säästää ympäristöä mahdollisimman paljon? Juuri tässä piilee suomalaisen Rapalin liikeidea.

Rapalin Optimaze-ratkaisu

Reilut 30 vuotta sitten perustettu Rapal on PropTech-yritys. PropTech on kattokäsite älykkäille innovaatioille ja teknisille ratkaisuille, jotka kehittävät kiinteistöjä ja parantavat niiden tehokkuutta ja vetovoimaa. 30 vuotta sitten kiinteistöjen kehittämisajattelu erosi huomattavasti nykyisestä, ja kaikkea hallitsi omistajan usein talouspohjainen näkemys kiinteistön parhaasta. Kymmenen viime vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut paradigman muutos, toteaa Rapalin liiketoiminnan kehityksestä vastaava Pontus Kihlman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nyt työmme keskittyy älykkäiden toimistoratkaisujen etsimiseen, eli pyrimme optimoimaan kiinteistöä vuokralaisten ja käyttäjien näkökulmasta ja luomaan hyvän työympäristön kiinteistön käyttäjille. Alkuperäinen konsulttitehtävämme on täydentynyt teknisillä ratkaisuilla ja mobiilisovellusten kaltaisilla työkaluilla. Tavoitteena on kustannusten optimointi, mutta siihen ei pyritä työntekijäkokemuksen tai kiinteistön hiilijalanjäljen kustannuksella, hän sanoo.  

Yrityksen Optimaze-ohjelmistolla ja -sovelluksella hallitaan nykyään noin 40:tä miljoonaa kiinteistöneliömetriä, yli 30 000:ta vuokrasopimusta ja 1,6 miljardin euron omaisuutta yhteensä 40 maassa eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on aina ollut luoda optimaalinen työympäristö, mutta toteutustavat ovat muuttuneet.

– Kuluneiden viidenkymmenen vuoden aikana on tapahtunut valtavasti. Mobiilitekniikassa saavutettiin pari vuotta sitten leikkauspiste, jossa asiakkaiden maksukyky ja sensorien hinta kohtasivat. Kuluttajateknologia on tehnyt sensoreista halpoja ja eräänlaisia jokamiehen tuotteita, Pontus Kihlman sanoo ja jatkaa:

– Tärkein osa työtämme on datankeruu, jotta tietoa voitaisiin visualisoida käyttäjille reaaliajassa. Toimeksiantajamme tai kiinteistövastaavat voivat tehdä datan pohjalta hyviä päätöksiä ja kehittää toimitiloja pitkäjänteisesti.

Rapalin tyypillinen asiakas on yritys, joka haluaa siirtyä monitilatyöskentelyyn. Joustotyö on monille uutta, ja pandemia teki siitä välttämättömyyden. Monet yritykset haluavatkin varmistaa terveysturvallisuuden huolehtimalla siitä, ettei tiloissa ole liikaa työntekijöitä kerralla.

 

– Näille asiakkaille tarjoamme sovellusta, josta näkyvät kaikki yrityksen käyttämät tilat ja paikat. Sillä voidaan vaikka poistaa joka toinen työpiste käytöstä. Työntekijät taas voivat tehdä työpistevarauksia etänä, ja koko henkilöstö saa ilmoituksia tilojen täyttymisestä, kertoo Pontus Kihlman ja toteaa tämän olevan usein ensiaskel kohti entistä joustavampaa toimistoa.

Seuraavaksi on syytä koota tietoa tilojen todellisesta käytöstä. Sitä varten asennetaan liiketunnistimella varustettuja läsnäolosensoreita, jotta tilojen käyttäjämäärät saataisiin selville. Näin kiinteistöjohto voi seurata ilmanlaatua ja esimerkiksi tehostaa ilmanvaihtoa hiilidioksidipitoisuuden noustessa. 

Toisena yleisenä toimeksiantona on kerätä dataa, jolla voidaan selvittää muuton tarpeellisuutta tai mahdollista tilahävikkiä.

– Eräs asiakkaamme valmistautui suureen toimeksiantoon, joka merkitsi yli sadan uuden työntekijän rekrytointia. Asiakas mietti lisätilan vuokraamista mutta pyysi ensin meitä selvittämään nykyisten tilojen käyttöasteen. Totesimme, että tilaa on reilusti: henkilöstö oli hajaantunut eri puolille toimistoa, ja suuri osa oli lisäksi työtehtävissä ulkomailla tai työskenteli paljon etänä. Nykyisiä tiloja optimoimalla vältyttiin muutolta ja siten myös suurilta kustannuksilta.

Toimitilojen sopiva koko ei silti ole pelkkä rahakysymys, vaan tilankäytön tehostamisesta hyötyy myös ympäristö, Pontus Kihlman huomauttaa.

– Mitä vähemmän työntekijää kohden on neliöitä, sitä pienempi on myös hiilijalanjälki. Jos samoja tiloja voi käyttää entistä suurempi joukko ihmisiä mutta eri päivinä, energiankulutus tehostuu. Kyse on kolmoishyödystä: ”people, planet and profit”.