Haku

Coorin toiminta laajenee Rovaniemelle

Coor on solminut sopimuksen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) ja Lapin ammattikorkeakoulun (Lapin AMK) kanssa siivouspalveluiden toimittamisesta. Coor tuottaa siivouspalveluja REDUn toimipisteissä Rovaniemellä, Kittilässä ja Sodankylässä sekä Lapin AMKin toimipisteissä Rovaniemellä 1.1.2019 alkaen. Maantieteellinen laajentuminen vahvistaa Coorin asemaa valtakunnallisena kiinteistöpalvelutoimijana.

Coorin liiketoiminta laajenee, ja nyt solmittu sopimus on osa Coorin kasvustrategiaa. Coor tuottaa siivouspalvelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle ja Lapin ammattikorkeakoululle 1.1.2019 alkaen. Sopimukseen sisältyvät ylläpitosiivous- ja perussiivouspalvelut Rovaniemellä, Kittilässä ja Sodankylässä sijaitsevissa toimipisteissä. Coor on  ollut  jo pitkään Lapin AMKin kumppani Kemin ja Tornion toimipisteissä.

– Valitessamme siivouspalvelutoimittajaa halusimme yhteistyökumppaniksi toimijan, joka panostaa laadukkaaseen ja proaktiiviseen palveluun. Painotimme valinnassamme sitä, että palveluntuottaja on meitä askeleen edellä tekemällä havaintoja ja esittelemällä kehitysideoita ja ratkaisuja palvelun parantamiseksi. Siivouspalveluiden jatkuva kehittäminen sekä palvelun sopeuttaminen omassa toiminnassamme tapahtuvien muutosten mukaan oli keskeinen valintakriteeri palvelukumppanin valinnassa. Valinnassa painottui myös se, että työ vaatii tekijänsä; laatua ei saavuteta ilman riittävää resurssia, sanovat REDUn kiinteistöpäällikkö Tapani Tuomaala ja Lapin AMKin kiinteistöpäällikkö Juha Perkkiö.

Coor palkkaa yli 20 uutta siivoojaa

Coor rekrytoi vuodenvaihteessa alkavan yhteistyön myötä yli 20 siivousalan ammattilaista Rovaniemelle. – Meillä on rekrytointi käynnissä, ja palkkaamme asiakaspalveluhenkisiä siivoojia niin kokoaikatöihin kuin työntekijän elämäntilanteen mukaan joustaviin osa-aikaisiin työsuhteisiin. Odotamme innolla vuodenvaihteessa alkavaa yhteistyötä REDUn ja Lapin AMKin kanssa, liiketoimintayksikön johtaja Jaska Mertaharju Coorilta kertoo.

 

Lisätietoja antavat:

Jaska Mertaharju, liiketoimintayksikön johtaja, Coor
Puh. 010 234 6158, jaska.mertaharju@coor.com

Tapani Tuomaala, kiinteistöpäällikkö, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Puh. 040 522 4237, tapani.tuomaala@redu.fi

Juha Perkkiö, kiinteistöpäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu
Puh. 040 708 0812, juha.perkkio@lapinamk.fi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) on Lapin suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Ylläpidämme myös valtakunnallista liikunnan koulutuskeskusta ja kesäyliopistoa. REDUn organisaatioon kuuluvat Lapin koulutuskeskus REDU ja Santasport Lapin Urheiluopisto -tulosalueet, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut.

Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK) on Euroopan unionin pohjoisin ammattikorkeakoulu. AMK valmentaa korkeakoulututkinnon suorittaneita asiantuntijoita työelämän kehittämistehtäviin, järjestää henkilöstökoulutuksia, tuottaa asiantuntijapalveluita pohjoisten toimijoiden tarpeisiin ja tekee soveltavaa tutkimusta ja kehittämistyötä. Toimipaikat sijaitsevat Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa.