Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Demoskop: service managementiin suhtaudutaan yhä myönteisemmin

Palvelutoiminnan ulkoistaminen yleistyy seuraavan viiden vuoden aikana. Näin uskovat ruotsalaiset ja tanskalaiset suuryritykset ja julkisen sektorin toimijat, jotka osallistuivat markkinatutkimusyritys Demoskopin toteuttamaan tutkimukseen. Ruotsissa palveluiden ulkoistamisen lisääntymiseen uskovat etenkin kunnat, sairaanhoitopiirit ja valtion virastot.

Hiljattain toteutettiin tutkimus, jossa selvitettiin suhtautumista tukipalveluiden ulkoistamiseen. Tutkimukseen osallistui suuryrityksiä, kuntia, sairaanhoitopiirejä sekä viranomaisia ja valtion virastoja Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tulokset osoittavat, että koko Skandinaviassa suhtaudutaan yleisesti ottaen myönteisesti palveluiden ulkoistamiseen. Kaikkein myönteisintä suhtautuminen on Tanskassa.

Kysymys: Miten paljon uskot yritysten tai organisaatioiden ulkoistavan sisäisiä palveluitaan ja muita tukipalveluita seuraavan viiden vuoden aikana?

Kysymys: Miten paljon uskot yritysten tai organisaatioiden ulkoistavan sisäisiä palveluitaan ja muita tukipalveluita seuraavan viiden vuoden aikana?

Oman toiminnan ehdoilla

Tutkimus osoittaa, että suhtautuminen on sitä myönteisempää, mitä yleisempää tukipalveluiden ulkoistaminen on. Ulkoistamisen pohjoismaisessa kärkimaassa Tanskassa tukipalveluja ulkoistaa 90 % yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista. Norjassa vastaava luku on 50 %. Norjassa tukitoimintojen ulkoistaminen on varsin uusi ilmiö, joten myös kiinnostus on vähäisintä ja hyödyt arvioidaan pienimmiksi.

Siivous yleisin ulkoistettava palvelu

Siivous on kaikissa kolmessa maassa selvästi yleisin ulkoistettava tukipalvelu, ja seuraavana on IT-tuki. Ruotsalaiset ja norjalaiset yritykset sekä julkisen sektorin toimijat käyttävät yleensä lukumääräisesti vähemmän palveluntoimittajia kuin tanskalaiset. Yhden palveluntoimittajan malli arvioidaankin parhaaksi Ruotsissa. Tanskalaiset käyttävät sen sijaan mieluummin useita palveluntoimittajia ja suhtautuvat epäilevästi kokonaispalveluratkaisuihin

Suurin ongelma oman palvelutoiminnan ylläpitämisessä on yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden mielestä se, että uusien ideoiden ja ratkaisujen kehittämiseen ei jää aikaa. Ruotsalaiset kokevat lisäksi, että palvelutoiminta nielee aikaa varsinaiselta ydintoiminnalta.

Pienemmät kustannukset ja huomio omaan toimintaan

Ulkoistamisen suurimmat kannustimet ovat yleensä kustannussäästöt sekä mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan. Lisäksi arvotetaan laadun ja palvelun parantumista. Tanskalaiset uskovat myös, että palvelutoiminnan ulkoistaminen lisää henkilöstön kehittymismahdollisuuksia.

Tutkimustulokset osoittavat, että palvelutoiminnan ulkoistaminen houkuttelee yhä useampia suuryrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita Skandinaviassa.

Tietoa tutkimuksesta:

Tutkimuksesta vastasi Demoskop, ja se toteutettiin 23.5.–16.6.2006 Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kohderyhmänä olivat suuryritykset, viranomaiset ja valtion virastot sekä kunnat ja sairaanhoitopiirit. Tutkimukseen haastateltiin toimitusjohtajia, kunnanjohtajia, sairaanhoitopiirien johtajia, talousjohtajia, hankintapäälliköitä, henkilöstöpäälliköitä sekä hallintopäälliköitä. Kaikilla haastatelluilla oli päävastuu oman organisaationsa tukipalveluiden hankinnasta. Yhteensä haastatteluja tehtiin 389.