Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Helena Hahne

Uusi toimintatapa vapauttaa hoitohenkilökunnan voimavaroja

Suuri osa Ruotsin sairaanhoitopiirien hoitohenkilökunnasta on jäämässä eläkkeelle, ja koulutetusta työvoimasta voi tulla pulaa 5–10 vuoden sisällä. Itä-Götanmaan sairaanhoitopiiri pyrkii selviämään tulevasta tilanteesta tehostamalla hoitoresurssien hyödyntämistä.

Yhtenä keinona on se, että varsinaiseen hoitoon liittyviä oheispalveluita siirretään hoitohenkilökunnalta muiden vastuulle. Itä-Götanmaa on Ruotsin ensimmäinen sairaanhoitopiiri, joka ostaa tällaisia palveluita ulkopuoliselta yritykseltä.

Muun muassa Linköpingin yliopistollisen keskussairaalan ja Norrköpingin Vrinnevin sairaalan klinikoilla ja vastaanotoilla on ollut keväästä lähtien käynnissä projekti, jossa ulkoisella palveluyrityksellä on kokonaisvastuu pyykkitilauksista ja välinevarastoista. Tähän saakka tehtävistä ovat huolehtineet perushoitajat.

Turhien tilausten riski vähenee

Perushoitajat tekevät nykyisin sairaanhoitoväline- ja pyykkitilaukset ja purkavat sekä hyllyttävät ne. Nämä työtehtävät tehdään silloin, kun hoitotöiltä ehditään. Nyt meneillään olevan projektin neljällä pilottiosastolla työskentelee kullakin Coorin vahtimestari, joka vastaa pyykkitilausten ja varastojen hallinnasta.

– On tehokkaampaa, että pyykin ja sairaanhoitovälineiden tilaukset tekee yksi ihminen, koska osastojen varastotasot saadaan näin pidettyä entistä paremmin hallinnassa. Samalla pienenee turhien tilausten riski sekä kalliiden lisähankintojen tarve. Teemme tilaukset hoito-osastojen tarpeiden mukaan ja pidämme varastotason aiempaa pienempänä, projektiin osallistuva Coorin palvelunkehityspäällikkö Filip Truedsson sanoo.

Olemme järkeistäneet työtä myös käyttämällä pyykin toimittamiseen käytettäviä kärryjä hyllyinä pyykkivarastoissa.

Huomio logistiikan kehittämiseen

Projektissa keskitytään logistiikan kehittämiseen sekä palveluiden laadun säilyttämiseen tai parantamiseen. Samalla huolehditaan potilaiden yksityisyyden suojasta ja tuotetietämyksestä. Projektissa ovat mukana Coorin työntekijöiden lisäksi myös perushoitajat, jotka yleensä vastaavat pyykkitilausten ja varastojen hallinnasta.

– Päävastuu on yhä perushoitajilla, mutta he voivat antaa työtehtäviä meille, Coorin projektipäällikkö Maj-Lis Pousette Pettersson kertoo.

Projektin tavoitteina on toisaalta löytää hoitopalveluiden ja oheispalveluiden välinen raja, ja toisaalta etsiä muita hoidon oheispalveluita, jotka voidaan antaa ulkoisten palveluntoimittajien vastuulle.

– Ulkoinen palveluntoimittaja järjestää oheispalvelut yleensä toisin kuin maakäräjillä on totuttu tekemään. Palveluyritys pystyy omistautumaan sataprosenttisesti juuri tähän toimintaan ja tekemään siitä tehokasta sekä hoidon tarpeisiin soveltuvaa, Helena Hahne toteaa.

Tietoa projektista

Projekti alkoi tämän vuoden huhtikuussa, ja se jatkuu maaliskuun loppuun 2007 saakka. Coor vastaa projektissa pyykkitilausten ja välinevarastojen hallinnasta Linköpingin yliopistollisen keskussairaalan ensiapuvastaanotolla, kirurgisella osastolla ja lastenklinikalla (osasto 16) sekä Norrköpingin Vrinnevin-sairaalan yleislääketieteen osastolla 3.

Tietoa Itä-Götanmaan sairaanhoitopiiristä

Itä-Götanmaan sairaanhoitopiiri kattaa maantieteellisesti koko Itä-Götanmaan läänin, ja sen piiriin kuuluu 13 kuntaa ja noin 415 000 asukasta. Sairaanhoitopiiri vastaa lähinnä terveyden- ja sairaanhoidosta sekä hammashoidosta. Toiminnan tavoitteena on läänin kaikkien asukkaiden hyvä terveys. Sairaanhoitopiirillä on lisäksi alueellinen ja valtakunnallinen vastuu erityisen vaativien hoitojen antamisesta. Itä-Götanmaan sairaanhoitopiiri on läänin suurin työnantaja, ja sillä on noin 11 200 työntekijää.