Kieli / Sivusto

Languages

Change site

coor

Yrityskulttuuri vahvistuu räätälöidyllä kurssilla

Coor Service School on räätälöity ja itse kehitetty koulutusohjelma, joka on tarkoitettu Coorin kaikille työntekijöille. Koulutusohjelman tavoitteena on selvittää, millaista Coorin sopimuskohteissa työskentely on.

Osallistujat saavat myös käsityksen siitä, miten Coor ymmärtää palveluntoimituksen ja millainen rooli jokaisella työntekijällä on palveluntoimituksen onnistumisessa. Lisäksi kurssi tukee yrityksen sisäistä verkostoitumista, koska kurssilaiset tulevat organisaation eri osista. Coor Service School alkoi tammikuussa 2006, ja tulokset ovat olleet erittäin myönteisiä.

– Minusta kurssi oli kokonaisuutena oikein hyvä kokemus. Sain paljon uutta tietoa siitä, miten Coorissa huolehditaan palveluiden toimittamisesta asiakkaille, sanoo siivooja Sara Carlsson, joka kävi Coor Service Schoolin keväällä.

Koulutusohjelman perimmäisenä tavoitteena on selkiyttää sitä, millaista Coorissa työskentely on ja millainen palveluntoimituksen kokonaisuus on.

– Kurssilaiset saavat tietää, mitä Coor heiltä odottaa, millaisia valtuuksia heillä itsellään on ja mitä he voivat odottaa Coorilta, Coor Service Schoolin kurssivastaava Annika Fredriksson kertoo.

Työntekijä avainasemassa

Coor Service School kestää kaksi päivää, ja se pidetään kurssikeskuksessa. Työntekijä on tällä kurssilla avainasemassa, eli taloudesta, palveluntoimituksesta ja tiimityöstä keskustellaan työntekijän arjen näkökulmasta. Kurssilla korostetaan toistuvasti myös vastuuta, jota työntekijällä on asiakkaita, työnantajaa ja esimiestä, työkavereita sekä alihankkijoita kohtaan. Koulutus toteutetaan samaan aikaan useilla paikkakunnilla.

– Kimmoke Coor Service Schoolin toteuttamiseen tuli muun muassa niistä hyvistä kokemuksista, joita saimme Coor Business Schoolista, eli Coorin esimiehille suunnatusta koulutusohjelmasta. Päätimme luoda vastaavan koulutusohjelman myös työntekijöille. Coor Service Schoolin opettajat ovat Coorin esimiehiä, joten koulutus kytkeytyy tiiviisti yrityksen toimintaan, Annika Fredriksson sanoo.

Yrityskulttuuri vahvistuu

Yhtenä Coor Service Schoolin keskeisenä tavoitteena on yhteisen yrityskulttuurin luominen. Yrityskulttuurin vahvistamisessa on olennaista työntekijän roolin selkiyttäminen ja yhteisten työtapojen luominen koko yritykseen. Kurssilla annetaan tukea ja neuvoja tilanteisiin, joita työntekijät kohtaavat työssään, ja opetuksessa vuorotellaan teoriaa ja harjoituksia, joista keskustellaan ryhmissä.

– Koska ryhmätöitä on paljon, kaikki saavat mahdollisuuden puhua, vaikka eivät sinänsä pitäisikään esiintymistilanteista, Sara Carlsson sanoo.

– Kurssilla painotetaan oikeanlaista palveluntoimitusta ja vastuuntuntoa. Lisäksi kurssi tarjoaa hyvän tilaisuuden tutustua muihin coorilaisiin. Vaikka en tietenkään muista aivan kaikkea oppimaani, sain paljon uusia kokemuksia, joista on ollut hyötyä päivittäisessä työssäni täällä Coorissa, Sara Carlsson toteaa lopuksi.