Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Karin

Tehostaminen ja innostaminen vastuualueena

Kun Coor on ottanut vastuulleen asiakkaan palvelutoiminnan, monen palasen täytyy loksahtaa kohdalleen. Coorissa toimii erityinen muutosryhmä, jonka pitkäaikainen kokemus organisaatiomuutoksista antaa tehostamis- ja kehitystyölle lentävän lähdön.

Hieman pelkistäen voidaan sanoa, että muutosryhmän päätehtävänä on tukea sopimusorganisaatiota palvelutoiminnan tehostamisessa ja puhaltaa intoa uusiin työntekijöihin.

– Coorissa edellytetään, että varsinkin esimiehet mutta myös tavalliset työntekijät pyrkivät parantamaan omaa toimintaansa. Muutosjohtamisen asiantuntijat auttavat linjaorganisaatiota ottamaan ensimmäisen askelen kohti kehitystyötä, jota sopimuskohteissa tehdään jatkuvasti, sanoo Coorin muutosryhmää luotsaava Karin Back.

Back on työskennellyt aiemmin johtamiskonsulttina ja perehtynyt työskentelyprosesseihin sekä organisaatiokehitykseen. Coorissa hän aloitti kaksi vuotta sitten.

Muutosryhmä tukee sopimusorganisaatiota luomalla ja toteuttamalla muutosohjelmia. Uusissa sopimuskohteissa on tärkeintä saavuttaa nopeasti kestäviä tuloksia. Tähtäimessä ovat ennen kaikkea kustannussäästöt, kun taas vanhoissa sopimuskohteissa keskitytään enemmän työskentelytapojen ja -prosessien jatkuvaan parantamiseen. Parannukset voivat liittyä esimerkiksi asiakkaalle annettavaan palautteeseen, vasteaikojen lyhentämiseen tai palvelujen ja toimintojen koordinointiin.

Muutostyön yhteydessä analysoidaan myös alihankkijoilta ostettavia palveluita. Uudessa sopimuskohteessa käydään tarkasti läpi alihankintasopimukset, mikä voi johtaa alihankkijoiden vaihtamiseen tai vanhojen sopimusten parantamiseen. Muutosryhmä saa tässä työssä hyvää tukea Coorin asiantuntijoilta, jotka ovat perehtyneet palveluiden kehittämiseen ja hankintastrategioihin.

Työntekijät muutostyön avainhenkilöinä

Työntekijät suhtautuvat Coorin muutostyön alkamiseen yleensä sekä odottavaisesti että levottomasti. Asiakkaan palveluksessa siihen saakka olleet työntekijät kokevat suuren muutokseen, kun toinen yritys ottaa vastuulleen heidän työsarkanaan olevan palvelutoiminnan ja vanhasta työnantajasta tulee asiakas. Jotta muutostyö onnistuisi hyvin, onkin tärkeää ymmärtää ja osata käsitellä muutokseen liittyviä tunteita.

– Pyrimme aktiivisesti kuuntelemaan työntekijöitä ja osallistamaan heidät muutostyöhön. Näin he saavat mahdollisuuden vaikuttaa omiin rooleihinsa ja työtapoihinsa, Karin Back sanoo.

Yksi muutosprojektin tärkeimmistä vaiheista on esivalmistelu, jossa projektin tarkoitus ja tavoitteet määritellään ja ankkuroidaan organisaatioon.

– Ennen kuin aloitamme varsinaisen projektin, valmistelemme muutostyötä yhdessä sopimuspäällikön kanssa ja ankkuroimme sen kyseiseen organisaatioon. Vasta tämän jälkeen painamme käynnistysnappia ja toteutamme projektin.

Tehostaminen ja innostaminen vastuualueena