Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Coor rattaana Volvo Aeron koneistossa

Erinomainen tavoitettavuus, laatu ja kustannustehokkuus ovat esimerkkejä vaatimuksista, joita Volvo asettaa Coorin kanssa tekemälleen yhteistyölle. Yhteistyön tavoitteena ei ole vain hyvin toimiva palvelu, vaan myös Volvo Aeron kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Menestyksen reseptinä on huolellisesti laadittu työskentelymalli, jossa tehostamiskohteiden etsimisestä on tehty osa päivittäistä työtä.

Thomas EllströmCoorilla on jo pitkään ollut tärkeä rooli Volvo Aeron Trollhättanin-tuotantolaitoksen toiminnassa. Coor vastaa muun muassa koneiden käytettävyydestä, muutoista ja koneasennuksista sekä sisäisistä kuljetuksista ja varastopalveluista. Työ edellyttää huippuluokan strategista ja operatiivista toimintakykyä. Coorin työpanos on Volvo Aeron toimitusorganisaation keskeinen ja tärkeä osa.

– Koska palveluntoimituksella on suoria tulosvaikutuksia, on erittäin tärkeää, että Coor toimii määrätietoisesti ja tuntee omistajuutta vastuualueistaan. Palveluntoimituksen tulee olla teknisesti erittäin laadukasta, ja vasteaikojen tulee olla mahdollisimman lyhyitä, mikä edellyttää esimerkiksi päivystämistä myös pyhisin, kertoo Volvo Aeron komponenttituotannon päällikkö Thomas Ellström.

Selkeä vastuunjako

Nopeus- ja saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi Coor on kehittänyt yhdessä Volvo Aeron kanssa muun muassa järjestelmän, jossa on tarkkaan määritellyt viestiketjut ja seurantarakenteet.

– Joukkuepeli onnistuu kunnolla vain jos yhteistyö sujuu, ja me koemme tekevämme Coorin kanssa yleisestikin hyvää yhteistyötä. Toimintamme on luonteeltaan sellaista, että siinä on usein hyvin lyhyet läpimenoajat, joten viestintäkanavien selkeys on välttämätöntä silloin, kun on ryhdyttävä tuumasta toimeen. On tiedettävä, mistä saa apua ja kenen puoleen voi kääntyä. Tässä on paljolti kyse siitä, että selkeytetään viestiketjua – eli sitä, miten asiat etenevät ja kenelle vastuu kuuluu.

Jatkuvat muutokset tähtäimessä

Koska palveluntoimituksella on näinkin tärkeä rooli tuotannossa sekä suoria tulosvaikutuksia Volvo Aerolle, Coorilta vaaditaan myös kykyä löytää koko ajan uusia keinoja toiminnan tehostamiseksi. Lisäksi Volvo Aero edellyttää erinomaista suorituskykyä ja kykyä suunnitella muutoksia.

– Asiakkaat ja omistajat asettavat meille erittäin tiukkoja vaatimuksia, ja Coorin palveluntoimituksella on tärkeä rooli vaatimusten toteuttamisessa. Työ on luonnollisesti paljolti huolehtimista siitä, että aikataulut pitävät ja tuotanto pelaa keskeytyksettä. Mutta koska Coorin palveluntoimitus on integroitu osa meidän toimintaamme, tulee myös Coorin koko ajan pyrkiä kehittämään osaamista ja laatua paitsi omassa toiminnassaan myös alihankkijoidemme toiminnassa. Koemme, että Coor myös ottaa tämän vastuun erittäin vakavasti.

”Business as usual” -asenne ei riitä

Ankara kilpailu edellyttää sekä laatua että kustannustehokkuutta. Thomas Ellströmin mukaan tuottavuuden kehittäminen on ratkaisevan tärkeää, jos kilpailussa halutaan pysyä mukana.

– Coorilla on erityisasiantuntemusta, josta olemme erittäin riippuvaisia. On tärkeää, että teemme jatkossakin strategista yhteistyötä, jossa voimme olla vakuuttuneita siitä, että Coor kehittyy oman kehityksemme tahdissa. Kilpailemme globaaleilla markkinoilla, ja kilpailu on kivenkovaa – muun muassa matalan hintatason maiden taholta. Tämän vuoksi toiminnan kehittäminen on meille jatkuva tavoite. Tällä alalla ei kerta kaikkiaan pärjää ”business as usual” -asenteella, vaan meidän on kuljettava etulinjassa kaikilla tuotantomme osa-alueilla, hän summaa.

Tietoa Volvo Aerosta

Volvo Aero on AB Volvon kokonaan omistama tytäryhtiö, joka kehittää ja valmistaa lentokone- ja rakettimoottoreiden komponentteja. Volvo Aero tekee yhteistyötä maailman johtavien lentokoneteollisuuden toimijoiden kanssa. Volvo Aero on yksi maailman suurimmista kaupallisista rakettien polttokammioiden ja suuttimien toimittajista, ja yli 80 prosenttia suurten lentokoneiden moottoreista sisältää yhtiön valmistamia komponentteja. Volvo Aeron henkilöstömäärä on noin 3 460, ja sen vuoden 2005 liikevaihto oli 7,5 miljardia kruunua.

Tietoa palveluyhteistyöstä:

Volvo Aero Corporation on tilannut Coorilta kokonaispalveluratkaisun Trollhättanin tuotantolaitokseen. Vuonna 2006 allekirjoitettu sopimus on nelivuotinen, ja siihen sisältyy tuotanto-, käyttäjä- ja kiinteistöpalveluita. Esimerkkeinä palveluista voidaan mainita projektien johtaminen, tietokoneavusteinen suunnittelu, työkalujen teroitus, koneiden kunnossapito, siivous, sisäiset kuljetukset sekä vesi-, viemäri-, LVI-, jäähdytin- ja prosessijärjestelmien ylläpito ja ulkoalueiden hoitaminen.