Kieli / Sivusto

Languages

Change site

ringhals

Ringhals keskittyy ydintoimintaan

Vattenfallin Ruotsissa toimiva Ringhalsin ydinvoimala ulkoisti 1990-luvulla tukipalvelunsa parillekymmenelle palveluntoimittajalle. Tänä keväänä Coor Service Management otti yksin kokonaisvastuun Ringhalsin palveluiden toimittamisesta. – Coorin avulla voimme parantaa toimintaamme, sanoo Ringhalsin säteilyturva- ja ympäristöosaston päällikkö Rickard Halldin.

Pohjoismaiden suurin ydinvoimala Ringhals ulkoisti 1990-luvulla osan toimintaansa, kuten kuljetukset ja muita palveluita. Pääosan toimeksiannoista sai ydinvoimaloiden palveluihin erikoistunut Studsvik Stensand, joka on sittemmin toimittanut palveluita Ringhalsille.

Coor osti Studsvik Stensandin tämän vuoden tammikuussa ja solmi Ringhalsin kanssa keväällä sopimuksen noin 50 palvelun toimittamisesta.

– Ringhalsin palkkalistoilla oli aikaisemmin mm. puutarhanhoidosta ja taksitoiminnasta vastanneita henkilöitä, kunnes päätimme määritellä uudelleen ydintoimintamme. Päädyimme tuolloin ulkoistamaan tukipalvelut 25 alihankkijalle, mutta nyt meillä on vain yksi yhteistyökumppani – Coor, joka johtaa, koordinoi ja toimittaa tukipalveluita, Rickard Halldin sanoo.

Hän kertoo, että koko Pohjolan ydinvoimateollisuudessa oli 1990-luvulla vastaavia ulkoistamiskonsepteja.

– Ydintoiminnan määrittelyllä varmistetaan se, että meillä on riittävästi henkilökuntaa, joka voi pitää laitoksen käynnissä ja ylläpitää riittävää turvallisuustasoa. Toimintaamme kohdistuvien turvallisuusvaatimusten vuoksi emme kuitenkaan voi ulkoistaa kaikkea ydintoimintaan kuulumatonta toimintaa. Vastuu laitoksen käytöstä, kemiallisista tutkimuksista sekä tietyistä kunnossapitotoimista ja palveluista kuuluu lakien ja asetusten mukaan toiminnasta vastaavalle taholle eli Ringhalsille, Halldin kertoo.

Kun tukipalvelut on ulkoistettu Coorille, joka johtaa ja koordinoi tehtäviä, Ringhalsin tarvitsee olla yhteydessä vain yhteen kumppaniin 25:n sijasta. Rickard Halldin perustelee toimeksiannon antamista Coorille seuraavasti:

– Coor haluaa tehdä yhteistyötä ja kehittää toimintaa. Myös henkilösuhteet ovat tärkeitä – ovathan Studsvik Stensandin ihmiset meille jo ennestään tuttuja. Coorin kanssa voimme yksinkertaisesti löytää parempia ratkaisuja omaan toimintaamme.

– Koska toimintamme on suurelta osin tilannesidonnaista, organisaation täytyy kyetä nopeaan reagointiin. Toimintaamme koskevat ohjeet, tarkastukset ja turvallisuusvaatimukset edellyttävät lisäksi suunnittelua. Tätä työtä on mahdollista tehostaa, jotta voimavarat saataisiin käyttöön mahdollisimman tehokkaasti ja kustannukset alenisivat, hän toteaa.

Ringhals arvioi Coorin kanssa tehdyn sopimuksen tuloksia joulukuussa 2008. Halldinin mukaan tuohon mennessä on saavutettava kolme tavoitetta:

– Haluamme hyödyntää henkilöstöresursseja nykyistä tehokkaammin, ostopalveluiden on oltava riittävän laadukkaita, ja Ringhalsin palvelukustannusten tulee laskea. Tällä hetkellä suunta näyttää olevan oikea, hän toteaa.

Tietoa Ringhalsista

Ringhals on Pohjoismaiden suurin ydinvoimala, jonka neljä reaktoria tuottavat lähes viidenneksen kaikesta Ruotsissa kulutettavasta sähköstä.Vattenfall-konserniin kuuluva ydinvoimala sijaitsee Varbergin kunnassa Ruotsin länsirannikolla. Ringhals yksi harvoista ydinvoimaloista maailmasta, jossa on sekä kiehutus- että painevesireaktoreita.Ydinvoimalassa työskentelee runsaat 1 500 henkeä.

Tietoa palvelutoimeksiannosta:

Coorin toimeksianto alkoi pienessä mittakaavassa 1.4.2007, ja palveluntoimitus alkaa täysipainoisesti marraskuussa. Palveluihin sisältyy tuotanto-, kiinteistö- ja käyttäjäpalveluita. Coor tekee yhteistyötä 24 alihankkijan kanssa. Ringhalsille toimitettavista tukipalveluista voidaan mainita esimerkkeinä puhdistaminen radioaktiivisesta saasteesta, dekontaminointi, palosuojelu, vaarallisten jätteiden käsittely, rakennuspalvelut, ulkoalueiden hoito, siivous ja kokouspalvelu.