Jukka Tuominen

Mikkelin seutu kehittää palveluja

– Coor haluaa tuntea kunta-alan asiakkaansa silloin, kun ulkoistukset kunnissa toden teolla alkavat, sanoo Coorin aluejohtaja Jukka Tuominen. Mikkelin seudulla aloitettiin syksyllä 2006 kaksivuotinen tutkimushanke, jolla selvitetään alueen kuntien teknisen toimen palvelujen tehostamismahdollisuuksia. Tehokkuutta haetaan paitsi kuntien välisen yhteistyön kehittämisestä myös yksityisen sektorin osaamisen hyödyntämisestä.

Kun kunnallisten palvelujen tuotantoa suunnitellaan yhteistyössä seudun kuntien kesken, voidaan palvelut tuottaa tehokkaammin kuin kuntien hoitaessa tehtävät yksinään. Lisää tehokkuutta saadaan siitä, että jo palvelutuotannon suunnittelussa käytetään hyödyksi yksityisen palveluyrityksen osaamista. Näin on todettu Mikkelin seudulla, missä seitsemän kunnan palvelujen tehokasta järjestämistä on suunniteltu osana Dynamo-hanketta.

Valtakunnallisessa Dynamo-hankkeessa tutkitaan, miten suomalaiset yritykset ja julkinen sektori voivat kehittää toimintaansa verkostoitumalla. Hanketta rahoittaa Tekes. Mikkelin kaupunki, TKK BIT-tutkimuslaitos ja Coor Service Management muodostavat yhden tutkimuksen osan.

– Mikkelin seudun osallistumisella tutkimukseen tavoitellaan kuntien teknisen toimen tuottavuuden parantamista kehittämällä kuntien välistä yhteistyötä sekä käyttämällä entistä tehokkaammin yksityisiä palveluja, kertoo Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jorma Holopainen. Hankkeessa uskotaan, että Mikkeli ja sen lähikunnat Ristiina, Hirvensalmi, Puumala, Mäntyharju, Pertunmaa ja Kangasniemi voivat saada merkittäviä säästöjä kehittämällä yhteistyötään ja ulkoistamalla harkittuja palvelukokonaisuuksia.

– Me kuntapuolella näemme, että toimintojen tuottavuuden parantaminen on tarpeen. Lakikin velvoittaa nykyään kuntien keskinäisen yhteistyön kehittämiseen, Jorma Holopainen sanoo. – Teknisellä puolella resurssit ovat heikkenemässä, sillä sosiaali- ja terveystoimi vie niistä yhä kasvavan osan. Tehokkuutta ja tuottavuutta on siis löydyttävä. Tällainen kehityshanke, jossa voimme hyödyntää TKK BITin ja Coorin sekä muiden Dynamo-hankkeeseen osallistuvien yritysten kokemuksia, on meille erittäin hyödyllinen. Pystymme oppimaan yhteistyökumppaneilta paljon mm. kehitysprojektin johtamisesta, verkostoitumisesta ja palveluiden kilpailuttamisesta.

Yksityinen palveluntarjoaja pystyy kustannustehokkuuteen

– Pienissä yksiköissä, kuten muutaman tuhannen asukkaan kunnissa, on vaikea pitää yllä monenlaista erityisosaamista. Kun maailma teknistyy ja monimutkaistuu, on haasteellista pysyä perässä kehityksessä, sanoo TKK BITin tutkija Tero Haahtela.

Haahtelan mukaan erikoistuneet palveluntarjoajat, kuten Coor Service Management, pystyvät yksittäisiä kuntia paremmin hyödyntämään muualla keräämäänsä kokemusta ja osaamistaan. Kokemusten pohjalta voidaan rakentaa sellaisia toimintamalleja, joilla pystytään vastaamaan julkisen sektorin palvelutarpeisiin kustannustehokkaasti. Pienten kuntien ja kaupunkien ei tarvitse yksin kehittää palvelujaan, vaan ne saavat käyttöönsä yksityisen palveluntarjoajan laajan kokemuksen.

– Tehokkuutta tuo myös se, että yritykset pystyvät tarjoamaan palveluja alueellisesti paitsi kuntapuolelle, myös yrityksille ja valtiolle, Haahtela lisää.

– Siksi yrityksillä on kuntia paremmat mahdollisuudet resursoida joustavasti sopiva määrä niin henkilöstöä kuin tarvittavia laitteitakin. Kunnan omin voimin on paljon vaikeampi tasapainottaa resursseja niin, että niitä olisi juuri sopivasti tietyllä toimialalla. Kun kuntien toimintoja yhdistetään ja otetaan mukaan yksityisen puolen pääomaa ja innovatiivisuutta, saadaan aikaan tehokkuutta tuovia parannuksia.

Ulkoistaminen kannattavinta hallittuina kokonaisuuksina

Coorille Mikkelin seudun yhteistyö tarjoaa hyvän tilaisuuden perehtyä perinpohjaisesti kuntapuolen palvelujen kehittämisen problematiikkaan.

– Olemalla mukana tällaisessa kehityshankkeessa opimme tuntemaan kunta-alan asiakkaidemme toimintaa ja tarpeita entistä paremmin. Tämä auttaa meitä kehittämään kustannustehokkaita ja vaivattomia palvelumalleja julkiselle sektorille, toteaa Coorin aluejohtaja Jukka Tuominen.

Coorilla on erittäin hyviä kokemuksia pienen kunnan laajasta teknisten palvelujen ulkoistamisratkaisusta. Mikkelin seudun yhteistyöstä Coor saa arvokasta kokemusta Mikkelin kokoluokan kaupungin sekä seudun muiden kuntien palvelurakenteesta ja -tarpeista.

– Haluamme tuntea kuntapuolen tarpeet mahdollisimman hyvin silloin, kun kuntien ulkoistukset toden teolla alkavat, Jukka Tuominen painottaa.

– Kunnat ovat jo vuosien ajan ulkoistaneet joitakin palvelujaan, mutta tulevaisuudessa palveluja ulkoistettaneen entistä useammin suuremmissa kokonaisuuksissa. Hallittuina, hyvin suunniteltuina kokonaisuuksina ulkoistuksien hyödyt ovat asiakkaalle mahdollisimman suuret ja toiminta on kannattavaa myös palveluntarjoajalle.

Mikkelin seudulla on suunniteltu kuntien yhteistyötä mm. kiinteistöjen ylläpidossa ja tilahallinnossa. Tällaisen kokonaisuuden hallinnointi kiinnostaa Cooria.

Kun kesään 2008 asti kestävä tutkimushanke Mikkelin seudulla päättyy, on kunnissa aika tehdä ratkaisuja siitä, miten teknisen toimen palvelut tulevaisuudessa järjestetään.

– Kun palveluiden tuotantoa kilpailutetaan, on Coor varmasti mukana tarjoamassa palveluratkaisuja, Jukka Tuominen sanoo. Kehityshankkeessa kertyvää osaamistaan Coor pystyy hyödyntämään myös muissa kunta-alan kilpailutuksissa.