Berndt_Bertil_Johansson

Ulkoistamalla tehoa tuottavuuteen

Ajoneuvo- ja muun tehdasteollisuuden kaltaisilla aloilla on nyt trendinä tuotantopalveluiden ulkoistaminen. Kehityksen pontimena on halu parantaa tuottavuutta. Muidenkin alojen uskotaan seuraavan perässä parin vuoden sisällä.

Ruotsin tuotantopalveluiden kokonaismarkkinat ovat arvoltaan 17–22 miljardia kruunua, mistä noin 20 prosenttia on ulkoistettu. Suurin osa ulkoistetuista tuotantopalveluista on ajoneuvoteollisuudessa, missä noin 40 prosenttia palveluista on annettu ulkoisten kumppanien vastuulle. Tuotantopalveluiden hoitaminen itse tai ulkoistaminen muille riippuu toisaalta alan perinteistä ja toisaalta tuotannon monimutkaisuudesta.

– Ajoneuvoteollisuudessa on kovat kustannuspaineet ja pyrkimys tuottavuuden parantamiseen. Tuotantopalveluiden ulkoistaminen on myös kansainvälisesti hyvin yleistä tällä alalla. Ajoneuvoteollisuuden tuotantopalvelut koostuvat osittain varsin yksinkertaisista tukipalveluista, mikä helpottaa niiden ulkoistamista, toteaa Coorin tuotantopalveluiden kehittämisestä vastaava Bertil Johansson.

Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa tuotantopalveluiden ulkoistaminen on yleisempää kuin Ruotsissa. Ulkoistaminen vauhdittui Pohjoismaissa 1980-luvun lopulla, ja esimerkkejä on niinkin erilaisilta aloilta, kuten ajoneuvo-, ydinvoima-, teräs- sekä paperi- ja massateollisuudesta.

– Tuotantopalvelujen ulkoistamisen syyt vaihtelevat yritysten tilanteen mukaan. Jos tuotantolaitoksen käyttöaste on pieni, motiivina on kustannusten pienentäminen. Jos taas käyttöaste on suuri, tavoitteena on parantaa tuottavuutta vähentämällä käyntihäiriöitä ja välttää samalla kapasiteetti-investointeja mahdollisimman paljon. Ulkoistamisen syynä voi olla myös yrityksen halu varmistaa osaavan työvoiman saatavuus, sanoo Coorin tuotantopalveluiden kehittäjä Berndt Johansson.

Pätevöityvä palveluntoimittaja

Nykyisin Coor toimittaa tuotantopalveluita lähinnä ajoneuvo- ja ydinvoimateollisuuden asiakkaille.

– Olennaisinta on pätevöityä palveluntoimittajana. Tämä edellyttää yleistä menetelmätuntemusta sekä resursseja, joita tuotantopalvelutoiminnan kehittäminen vaatii. Samalla tulee tuntea asiakkaan prosessit ja niiden erityisvaatimukset. Coor on kehittänyt kunnossapitoteknistä osaamista, ja meillä on tuotantopalveluiden johtamiseen, analysointiin ja kehittämiseen liittyviä resursseja, jotka ovat sovellettavissa kaikilla teollisuudenaloilla. Kuuntelemme asiakkaan tarpeita ja panostamme niiden pohjalta kustannustehokkaaseen kunnossapitoon, käyttöasteen parantamiseen, toiminnan läpinäkyvyyteen ja joustavuuteen sekä turvalliseen ja strategiseen kehitykseen, Bertil Johansson sanoo.

Tietoruutu

Coorin tuotantopalveluihin sisältyvät mm.

Ennakoiva ja korjaava kunnossapito sekä parannukset ja muutokset, joiden kohteina ovat

 • tuotantolaitokset
 • tuotantoon liittyvät energia-, vesi-, viemäri-, LVI-, jäähdytin- ja prosessijärjestelmät
 • tuotantovälineet ja tuotannon apuvälineet
 • mittalaitteet
 • materiaalinkäsittelylaitteet

kokoonpano, valmistus ja asennus, joiden kohteina ovat

 • koneet, kulutus- ja varaosat
 • tuotantoon liittyvät energia-, vesi-, viemäri-, LVI-, jäähdytin- ja prosessijärjestelmät
 • materiaalinkäsittelylaitteet
 • koneet ja automaatioratkaisut
 • jätteenkäsittely, puhdistus, tehdassiivous ja puhdistaminen radioaktiivisesta saasteesta
 • materiaalien, varastojen sekä vesi-, viemäri-, LVI-, jäähdytin- ja prosessijärjestelmien ylläpito ja hallinta
 • tuotantoon liittyvät hallinto-, johtamis- ja analyysipalvelut
 • tuotantotuki.