Kieli / Sivusto

Languages

Change site

jörgen

Nälkä kasvoi uuden sopimuksen myötä

Hyvän palveluntoimituksen edellytyksenä on hyvä sopimus. Göteborgissa pääkonttoriaan pitävä Volvo Powertrain antoi Coorille tehtäväksi käydä ennakkoluulottomasti läpi yritysten väliset sopimukset, mikä paljasti piileviä säästömahdollisuuksia. Aiemmat 17 sopimusta on nyt korvattu yhdellä, ja hyödyistä voidaan mainita palvelukustannusten alentuminen, ohjauksen parantuminen, hallinnoinnin vähentyminen sekä ennen kaikkea palvelun tehostuminen.

Volvo Groupiin kuuluva Volvo Powertrain kehittää ja valmistaa raskaiden ajoneuvojen moottoreita, vaihdelaatikkoja ja vetoakseleita. Hiljattain Volvo Powertrainin Göteborgin-pääkonttori peruskorjattiin, jotta se vastaisi entistä paremmin toiminnan muuttuneita tarpeita. Ennen muuttoa uudistuneisiin tiloihin Volvo Powertrain päätti tarkistaa Coorin kanssa tekemänsä käyttäjä- ja tuotantopalvelusopimukset. Aiempi sopimusrakenne oli sekava ja vaikeaselkoinen, ja sopimuksia oli ennen kaikkea liikaa. Niinpä Volvo Powertrain antoi Coorille tehtäväksi sopimusten läpikäynnin.

– Halusimme tarkistaa sopimusten tilan, joten pyysimme Coorilta ehdotuksia siitä, miten voisimme tehostaa toimintaamme yhdessä. Coor otti tehtävän tosissaan, sanoo Volvo Powertrainin CFO Jörgen Scribe.

Ennakkoluuloton analyysi

Coor teki analyysin Volvo Powertrainin Göteborgin-konttorin koko palveluntoimituksesta. Tämä poiki useita muutosehdotuksia, jotka koskivat mm. sopimusten rakennetta. Analyysin jälkeen yhteensä 17 sopimusta koottiin yhdeksi kokonaisvaltaiseksi sopimukseksi, joka kattaa kaikki Coorin toimittamat käyttäjä- ja tuotantopalvelut.

Volvo Powertrain allekirjoitti uuden sopimuksen vuoden 2007 lopussa, ja vaikutukset näkyivät heti selvästi. Sopimuksessa todetaan myös, että Coorin ja Volvo Powertrainin tulee yhdessä jatkaa uusien tehostamismahdollisuuksien etsimistä.

– Uuteen sopimukseen liittyvän työn yhtenä konkreettisena tuloksena on se, että olemme päässeet uusiin ja entistä parempiin tiloihin säilyttäen silti saman kustannustason. Tämä on osoitus tiiviin yhteistyömme hedelmällisyydestä, ja Coor teki työnsä erittäin ammattitaitoisesti, Jörgen Scribe sanoo.

Toimintoja henkilöiden sijasta

Sopimus uudistui sikäli merkittävästi, että Volvo Powertrain ostaa Coorilta nykyisin toimintoja pelkän miehityksen sijasta. Toisin sanoen Volvo Powertrain maksaa suoritetusta palvelusta eikä tietynsuuruisesta miehityksestä. Tällä tavoin palveluntoimitusta on helpompi mukauttaa Volvo Powertrainin kulloisiinkin palvelutarpeisiin. Sopimus perustuu hinnoittelumalliin, jossa toiminnon kustannukset määräytyvät käytetyn toimistopinta-alan, Volvo Powertrainin henkilöstömäärän sekä neuvotteluhuoneiden lukumäärän perusteella, mikä antaa Volvo Powertrainille entistä enemmän joustonvaraa. Tämän lisäksi hallinnointi on vähentynyt merkittävästi molemmilla osapuolilla mm. laskujen vähenemisen myötä.

– Asiakkaana meillä on vastuu palveluntoimittajien työpanoksen tukemisesta, mikä edellyttää varsinkin selkeiden vaatimusten asettamista. Hyvät henkilösuhteet ovat luonnollisesti tärkeitä, mutta myös liiketoimintasuhteen tulee olla kunnossa ja sopimusten selkeitä, Jörgen Scribe sanoo.

Uusi sopimus on lisännyt Volvo Powertrainin palveluntoimituksen kustannustehokkuutta, ja nyt arvioidaankin uuden sopimusrakenteen soveltuvuutta toiminnan muihin osiin.

– Sopimusten läpikäynti on vaikuttanut erittäin myönteisesti Coorin palveluntoimitukseen, ja toivomme voivamme hyödyntää työn tuloksia laajemmaltikin, Jörgen Scribe toteaa lopuksi.

Nälkä kasvoi uuden sopimuksen myötä

Tietoa Volvo Powertrainista

Volvo Powertrain AB on AB Volvon liiketoimintayksikkö, joka kehittää ja valmistaa Volvo-, Renault- ja Mack-tuotemerkeille raskaiden kaupallisten ajoneuvojen moottoreita, vaihdelaatikoita, akseleita ja käyttövoimajärjestelmiä sekä sovelluksia. Yhtiö on yksi maailman suurimmista alansa yrityksistä. Volvo Powertrainin henkilöstömäärä on noin 8 000, ja sillä on toimintaa Ruotsissa, Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Tietoa Göteborgin Volvo Powertrainin sopimuksesta

Sopimus kattaa lähinnä käyttäjä- ja tuotantopalvelut. Sopimus säätelee Coorin vastuuta Volvo Powertrainin Göteborgin-konttorin toiminnoista, ja siihen sisältyy mm. käyttäjäpalveluita 1 136 käyttäjälle 15 745 neliömetrillä ja 73 neuvotteluhuoneessa.