Kieli / Sivusto

Languages

Change site

katja Skanska

Skanskan uudessa pääkonttorissa panostetaan palveluun

Uutta toimistokiinteistöä rakennettaessa otetaan vain harvoin huomioon tarvittavat tukipalvelut tai talossa työskentelevien palvelutarpeet. – Yleensä on niin, että tilat on piirretty ja rakennettu ja henkilöstökin on jopa saattanut asettua taloksi, ennen kuin aletaan pohtia tarjottavia palveluita, sanoo Coorin palvelunkehittäjä Katja Käyhty. Mutta kun Skanska rakentaa uuden konttorin Helsinkiin, tukipalvelut ovat mukana suunnitelmissa heti alusta alkaen.

Skanska suunnittelee rakentavansa lähivuosina Helsinkiin uuden pääkonttorin. Rakentamispäätöksen tehtyään Skanska valitsi Coorin konsultiksi projektiin, jossa pyritään ottamaan huomioon toimiston tukipalvelut ja loppukäyttäjien palvelutarpeet jo rakentamisen alkuvaiheessa. Näin voidaan välttyä monilta hintavilta tilamuutoksilta projektin loppuvaiheessa.

– Koska Skanska on ollut asiakkaanamme jo pitkään, haluamme olla mukana projektissa kehittämässä Skanskan uuden konttorin palveluita ja suhdetta loppukäyttäjiin. Asiakkaan kanssa tehtävä kehitystyö on meille tärkeää, Katja Käyhty sanoo.

Käyttäjien tarpeet selville

Projektin painopiste on käyttäjäpalveluissa, kuten vastaanotto-, vaihde-, posti-, siivous-, tulostus- ja toimistotarvikepalveluissa sekä juoma-automaattipalveluissa. Coor ja Skanska olivat yhtä mieltä siitä, että Skanskan henkilöstön palvelutarpeista on hankittava lisää tietoa. Projektissa kartoitetaan palveluiden käyttäjien näkemyksiä, kokemuksia ja tarpeita sekä tehdään työpaikkakäyntejä ja haastatteluja. Kerätty tieto pohjustaa uuden pääkonttorin suunnittelutyötä.

– Tutkimme pilottiprojektissa käyttäjien tarpeita sekä nykyisen toimistokiinteistön hyviä ja huonoja puolia. Otamme huomioon käyttäjien näkemykset ja kokemukset nykyisestä pääkonttorista ja siirrämme parhaat ominaisuudet uuteen kiinteistöön. Olemme kehittäneet pilottiprojektissa työkalun, josta käytämme nimitystä SPOT – Service Planning & Optimization Tool. Sen avulla voimme analysoida tukipalveluihin liittyviä loppukäyttäjien tarpeita, Katja Käyhty sanoo.

Kehitystyötä asiakkaan kanssa

Suomen Coorin toimialajohtaja Jukka Tuomisen mukaan työkalun avulla voidaan tulevaisuudessa analysoida myös olemassa olevien kiinteistöjen ja palvelurakennusten toimivuutta. Lisäksi voidaan analysoida sitä, tulisiko uuden tai olemassa olevan toimistorakennuksen tulevista palveluista sekä niiden edellyttämistä tiloista ja toiminnoista laatia kattava luettelo.

– Näin luomme edellytyksiä hyville ja tehokkaille palveluille. Me pidämme kaikkein tärkeimpänä asiakkaille tarjottavien palveluiden kehittämistä. Uskomme tämän projektin antavan uusia eväitä, jotka parantavat asiakkaidemme menestymisen mahdollisuuksia.

Katja Käyhty kehittää palveluita Coorissa ja viimeistelee samalla diplomi-insinöörin opintojaan Teknillisessä korkeakoulussa. Coorissa Katja on saanut mahdollisuuden yhdistää kiinteistöjohtamisen opintonsa työhön, jossa kehitetään palveluita nykyisten asiakkaiden tarpeiden pohjalta.

– Loppukäyttäjällä on selkeä näkemys ja kokemus eri palveluista sekä niiden toimivuudesta kussakin kiinteistössä. Käyttäjiä tulisikin kuulla nykyistä enemmän suunnittelutyössä, Katja Käyhty toteaa.

Tietoa Skanskasta

Skanska on yksi maailman johtavista rakennusyrityksistä, joka on erikoistunut rakentamaan ja kehittämään liiketiloja, asuntoja sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöprojekteja. Konsernissa työskentelee nykyisin 60 000 henkeä yhtiön kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vuoden 2007 liikevaihto oli 139 miljardia kruunua.

Tietoa palvelutoimeksiannosta

Coor toimittaa käyttäjäpalveluita – kuten vastaanotto-, kokous-, posti- ja rahti- sekä siivouspalveluita – Skanskan suuriin toimistoihin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomessa ja Norjassa Skanska-toimeksiantoon sisältyy myös kiinteistöpalveluita. Hiljattain Coor solmi Skanskan kanssa uuden viisivuotisen sopimuksen käyttäjäpalveluiden toimittamisesta Tukholman-, Göteborgin- ja Malmön-konttoreihin.