Jan Mohlin

Yhteistyö luistaa laskusuhdanteessa

Edellisestä laskusuhdanteesta on pian kymmenen vuotta. Useiden huippuvuosien jälkeen ei kuitenkaan auta sulkea silmiään talouden hyytymiseltä. Mutta miten ydintoiminnan kysynnän heikkeneminen heijastuu FM-toimintoihin? Onko kaikki vain ”business as usual”, vai muuttuuko palvelu? Jan Mohlin, Ericssonin Director of Facility Management, toteaa laskusuhdanteen osoittavan usein asiakkaan ja palveluntoimittajan välisen yhteistyön toimivuuden.

Ericsson ulkoisti FM-toiminnan vuonna 2000 lähinnä kustannussäästöjen toivossa. Nykyisin Ericssonin koko palvelutoiminta on ulkoistettu Pohjoismaissa Coorille, ja Ruotsin-toimintaa johtaa nelihenkinen sisäinen ryhmä, jolla on toiminnallinen vastuu Ericssonissa myös globaalisti.

Räätälöidyt puitteet

Laskusuhdanteessa palvelutoiminnan puitteita on voitava räätälöidä entistäkin paremmin ydintoiminnan muutosten mukaan. Jan Mohlin korostaa, että sopimusten joustavuus on tärkeää, jotta FM-toimintaa voitaisiin mukauttaa laihempina aikoina.

– Viime laskusuhdanteesta jäi selkeimmin mieleen se, että solmimamme sopimukset toimivat hyvin suhdanteen kääntyessä. Sopimuksiin ei tarvinnut juurikaan kajota, sillä ne tarjosivat hyvät edellytykset toiminnan supistamiseen ja myös henkilöstön vähentämiseen uudessa suhdannetilanteessa. Yhteistyö Coorin kanssa sujui erinomaisesti, vaikka edellinen suhdanneheilahdus oli hyvin dramaattinen.

Jan Mohlin pitää tilaajan ja toimittajan välistä yhteistyötä ratkaisevan tärkeänä.

– Joitakin palveluita tarvitaan aina, ja toimintaa voidaan karsia vain tiettyyn rajaan asti ilman, että laatu kärsii liikaa. Tämän vuoksi annamme ulkoisen konsultin arvioida tasaisin väliajoin sekä toimintojen laatua että Coor-yhteistyötä selvittääksemme, miten hyvin pelaamme yhteen.

Ericsson on pariin otteeseen tietoisesti tinkinyt laadusta, mutta tällöin kyse on ollut lähinnä muutoksista, jotka eivät ole näkyneet loppukäyttäjille. Jan Mohlinin mukaan on tärkeää kiinnittää huomiota käytettyihin neliöihin.

– Tähtäimessämme on karsia käytössä olevaa neliömäärää. Tämä saattaa nostaa käytettävän neliön hintaa, mutta työntekijäkohtainen kustannus laskee pinta-alan käytön tehostuessa. Tämä on jatkuvaa työtä, jossa seurataan esimerkiksi sitä, miten monta neliötä kukin työntekijä käyttää ja millaisia tiivistämisen mahdollisuuksia tiloissa on.

Paremmat valmiudet tällä kertaa

Jan Mohlinin mukaan Ericsson on edellisen laskusuhdanteen vuoksi paremmin valmistautunut tulevaan notkahdukseen.

– Tällä kertaa olemme tarttuneet toimeen aiemmin, ja myös olosuhteet ovat erilaiset. Edelliskerralla Ericsson oli kriisiyhtiö, mutta nyt tilanne on kokonaan toinen: teemme rahaa ja valtaamme markkinaosuuksia. Nyt keskitymmekin tarkistamaan kustannuksia. Emme tavoittele dramaattisia muutoksia, mutta olemme aloittaneet Coorin kanssa keskustelun, jossa tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja.

Jan Mohlin katsoo, että toimittajaan kohdistuvat vaatimukset ovat erilaiset lasku- ja noususuhdanteessa. Hän kuitenkin korostaa, että toimittajan tulee kyetä aistimaan vallitseva tunnelma.

– On tärkeää, että palveluntoimittaja tietää, milloin on aika jarruttaa. Myös meillä on tilaajana vastuu siitä, että pidämme toimittajan ajan tasalla tilanteesta. Kun yhteistyö toimittajan kanssa sujuu niin hyvin kuin meillä, keskustelu on avointa ja hedelmällistä myös huonompina aikoina. Meillä on pitkä yhteinen historia Coorin kanssa, ja olemme kehittyneet yhdessä. Coorin vahvuutena ovat panostukset toimintaa kehittävään osaamiseen, mikä luo hyvät edellytykset myös toiminnan mukauttamiselle ulkoisten puitteiden muuttuessa.

Tietoa Ericssonista

Ericsson on maailman johtava teleoperaattoreiden tekniikan ja palveluiden toimittaja. Ericsson on 2G- ja 3G-verkkojen markkinajohtaja ja maailman suurin matkapuhelinverkkojen huolto- ja kunnossapitoyritys. Asemansa vuoksi Ericssonille on uskottu huoltovastuu verkoista, joilla on runsaat 185 miljoonaa käyttäjää. Yrityksen tarjonta kattaa kiinteän puhelintekniikan ja matkapuhelintekniikan sekä laajakaistan täydelliset infrastruktuuriratkaisut. Tämän lisäksi Ericsson tarjoaa multimediaratkaisuja operaattoreille, yrityksille ja tuotekehittäjille. Tytäryhtiö Sony Ericsson tarjoaa maailman matkapuhelinkäyttäjille puhelimia, joissa on kaikki uusimmat toiminnot.

Tietoa palvelutoimeksiannosta

Toimeksiantosopimuksen mukaisesti Coor toimittaa ja kehittää Ericssonin toimitilojen käyttäjä- ja kiinteistöpalvelut Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.