sas man

Coor siivittää SAS:ää menestykseen

Pelkistämistä ja keskittämistä. SAS-konsernin uuden strategiasuunnitelman perustana on omaan ydintoimintaan keskittyminen ja hyvien yhteistyökumppanien löytäminen muille toiminnoille.

SAS-konsernille laadittiin vuonna 2007 uusi strategiasuunnitelma, jonka ydinalueita olivat pelkistäminen ja keskittyminen. Huomio kohdistettiin omaan ydintoimintaan ja muista toiminnoista päätettiin luopua. Niinpä myyntiin pantiin useita tytäryhtiöitä, kuten SAS Facility Management.

– Pelkäsimme, että FM-markkinat eivät olisi riittävän kehittyneet ja että olisi vaikeaa löytää kumppania, joka pystyisi huolehtimaan kaikista palveluista. Siihen saakka palvelutoiminnassa oli ollut mukana satoja alihankkijoita, kertoo SAS Facility Managementin entinen toimitusjohtaja Bjørn Frivold.

SAS Facility Management oli huolehtinut keskitetysti kaikista FM-palveluista jo vuosia, joten se oli pystynyt tehostamaan toimintaa sekä kehittämään laatua, rakennetta ja taloutta jatkuvasti.

– Olimme kuitenkin siitä pisteessä, ettei meillä ollut enää eväitä palvelunkehityksen jatkamiseen. Sen sijaan uskoimme, että kehitystyötä pystyisi jatkamaan jokin FM-palveluihin keskittynyt suuri toimija. Yhteistyökumppanin valintaa ohjasikin palveluntoimittajan kapasiteetti enemmän kuin hinta, Bjørn Frivold toteaa.

Hänen mukaansa valinta osui kaikilla skandinaavisilla markkinoilla Cooriin toisaalta sen ammattimaisen ulkoistamisnäkemyksen vuoksi ja toisaalta siksi, että yritys on tottunut suurten organisaatioiden toimintaan. Tätä kokemusta SAS arvosti erittäin paljon.

– Suurissa organisaatioissa on usein ihan oma kulttuurinsa, ja sen ymmärtäminen on tärkeää. Monet muut tarjokkaat olivat liian erikoistuneita.

Viisivuotisen sopimuksen kokonaisarvo on 1 750 miljoonaa kruunua. Kauppaan sisältyvät kiinteistö-, tuotanto- ja käyttäjäpalvelut, kuten rakennusten kunnossapito sekä kokous-, vastaanotto-, energia-, postinkäsittely- ja projektipalvelut. Tämän lisäksi Coor huolehtii noin 12 700 SAS-laisen työasujen hallinnoinnista ja hoidosta.

– Tämä on Coorille kunniatehtävä, ja olemme hyvin iloisia ja ylpeitä SAS:ltä saamastamme luottamuksesta. Toimeksiantomme olennaisena osana on kokonaisvastuun ottaminen SAS:n toiminnan tukipalveluista ja niiden kehittämisestä koko Skandinaviassa. Odotamme jo kovasti tulevaa tiivistä yhteistyötä SAS:n kanssa, sanoo Coor Service Managementin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Mats Jönsson.
SAS Facility Management piti tärkeänä sitä, että sen henkilöstö pääsisi osaksi yritystä, joka arvostaa henkilöstön osaamista ja hyödyntää sen kokemuksia.

Bjørn Frivold kertoo, että SAS:n yrityskulttuuri on vahva ja henkilöstön vaihtuvuus vähäistä; vain harva haluaa lopettaa. Tämän vuoksi olikin tärkeää osallistaa henkilöstö suunnitelmiin.

– Annoimme henkilöstön edustajille mahdollisuuden vaikuttaa ulkoistamissuunnitelmiin, jotta heidän näkökulmansa otettaisiin huomioon mahdollisimman hyvin. Lisäksi olemme tiedottaneet säännöllisesti ja kattavasti tapahtumien kulusta sekä perustelleet toimenpiteitä.
Urban Edstedt, joka on SAS:n Skandinavian-sopimuksen sopimusvastaava Coorissa, katsoo sopimustyön edenneen hyvin ja hyvässä hengessä. Työ on silti ollut erittäin mutkikasta, koska mukana on kolme maata.

– SAS on meille hyvämaineinen asiakas, jolla on vahva tuotemerkki. Haltuun ottamiemme toimintojen laatu on priimaa, joten niiden hoitamisesta ja kehittämisestä tulee jännittävä haaste.

Coor siivittää SAS:ää menestykseen

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä Urban Edstedtiin sähköpostitse, urban.edstedt@coor.com, tai puhelimitse, +46 8 5539 5935.