Obamaa lainatakseni

Jos FM-alaa pitäisi kuvata yhdellä sanalla, se on muutos. Olen toiminut palvelualalla 1990-luvun alusta lähtien, jolloin FM oli käsitteenä tuntematon. Palvelumarkkinoita hallitsivat yksittäispalveluita tarjoavat palveluntoimittajat.

Nyt tilanne on tyystin toinen: FM-ala on vakiinnuttanut asemansa noin kymmenessä vuodessa. Asiakkaina on suuria ja keskisuuria yrityksiä sekä julkisen sektorin toimijoita, ja monilla asiakkailla on erillinen tukipalvelustrategia.

Yritykset kohtaavat ydintoiminnassaan yhä kovempaa kilpailua. Sisäiset palvelut ovat mutkikkaita ja sitovat paljon työvoimaa, joten ne kasvattavat myös kustannuksia. Monet päättävätkin ulkoistaa palvelutoimintansa vapauttaakseen johdon voimavaroja ja saadakseen lisää joustoa sisäisiin palveluihin.

Tehokkaita tukipalveluita tarvitaan kaikissa suhdannetilanteissa. Novassa on meneillään artikkelisarja FM-toiminnan harjoittamisesta laskusuhdanteessa, ja aihetta valotetaan eri näkökulmista. Tällä kertaa Ruotsin Alvestan kunnanjohtaja Erik Rydén kertoo, miten laskusuhdanne vaikuttaa kuntaan ja miten kunta pyrkii tarjoamaan hyvää ja kustannustehokasta palvelua kuntalaisille.

Meihin FM-toimittajiin kohdistetaan kovia vaatimuksia ja odotuksia: asiakkaiden palvelua on kyettävä mukauttamaan ja kehittämään joka tilanteessa. Muutos on siis avainsana paitsi Yhdysvaltain toisen presidenttiehdokkaan vaalikampanjassa myös koko FM-alalla.

Martin Forss, Suomen Coorin toimitusjohtaja