ops house

Turvallisuutta ja säästöjä yhteistyöllä

Suuriin yleishyödyllisiin hankkeisiin on usein vaikeaa saada rahoitusta, mikäli ne edellyttävät pitkän aikavälin investointeja. Ratkaisuna voivat olla uudenlaiset yhteistyömuodot.

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeet ovat yleisiä Englannissa, mutta niitä on toteutettu myös Suomessa ja Norjassa. JYK-hankkeen hyödyt syntyvät siitä, että hanke tehostuu rakennus- ja rahoitusvaiheessa tehtävän yhteistyön ansiosta. Kaikki osapuolet tuovat peliin oman ydinosaamisensa, joten riskien- ja vastuunjako on optimaalista. JYK voi vähentää myös elinkaarikustannuksia. Tämän mahdollistaa se, että kiinteistöjen huollon, kunnossapidon, rahoituksen ja omistuksen kokonaiskustannukset lasketaan jo suunnitteluvaiheessa koko sopimuskaudelle.

– Kyse ei ole yksityistämisestä vaan tehostamisesta, sanoo Trygve Strand, joka on koulujen tukipalveluista vastaava sopimuspäällikkö Norjan Coorissa.

Kun Oslon kunta päätti Persbråtenin ja Høybråtenin koulujen uudis- ja korjausrakentamisesta, ratkaisuksi valikoitui julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus. Koulujen omistus siirtyi SG Finans AS -yhtiölle, rakennushankkeet toteutti Skanska, ja Coor sai tehtäväkseen kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon 25 vuodeksi. Sopimusajan jälkeen molemmat koulukiinteistöt ja niiden huolto siirtyvät kunnan vastuulle.
JYK-hankkeen etuna on kunnan kannalta ennustettavuus: päättäjät tietävät koko sopimuskauden kustannukset. Toisena etuna on se, että kunta saa nykyaikaiset ja hyvin hoidetut koulut, joissa ei ole korjaustarpeita niiden siirtyessä takaisin kunnalle. Tämän lisäksi service management -yhtiöllä on resursseja kehittää vastuullaan olevia tukipalveluita sopimusaikana, mihin useimmilla kunnilla ei yksinkertaisesti ole varaa.

Trygve Strandin mielestä Coor hyötyy hankkeesta ennen kaikkea sen pitkäaikaisuuden vuoksi.

– Kesto mahdollistaa pitkäjänteisen palvelutoiminnan suunnittelun, jolloin saamme resursseistamme parhaan mahdollisen hyödyn. Meillä on niin ikään hyvä yleiskuva mahdollisista lisäkustannuksista, koska olemme olleet mukana hankkeessa heti alusta alkaen.
Coor pystyi jo varhain vaikuttamaan rakennusprosessiin ja helpottamaan siten tulevaa kiinteistönhuoltoa esimerkiksi oikeilla materiaalinvalinnoilla ja teknisillä ratkaisuilla tai tilojen toiminnallisuutta parantamalla.

– Tiedämme, että kunnossapitokustannuksia on seurattava ja että niihin on varattava rahaa. Meillä on nyt käsittääksemme erittäin realistinen käsitys tulevista vaatimuksista.

Onko JYK todellakin niin yksinkertaista kuin miltä se kuulostaa?

– JYK-hanke on kaikkea muuta kuin yksinkertainen, mutta juuri perusteellinen pohjatyö tuottaa suurimman hyödyn. Prosessi on hyvin aikaa vievä, joten kaikkien yhteistyöosapuolten on jaettava osaamistaan ja kokemuksiaan. Tämä mahdollistaa tehostamisen ja marginaalien kasvattamisen.

Tämä mahdollistaa tehostamisen ja marginaalien kasvattamisen.

Tietoruutu: JYK

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella (JYK) tarkoitetaan erilaisia julkisen ja yksityisen sektorin välisiä yhteistyömuotoja. Yleisin esimerkki on infrastruktuurihankkeiden kilpailuttaminen ja toteuttaminen. JYK pienentää julkisen sektorin riskejä hankkeissa, sillä hinta on kiinteä sopimuskauden päättymiseen saakka. Yksityinen sektori tuo hankkeeseen oman osaamisensa ja kustannustehokkuutensa.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä Trygve Strandiin sähköpostitse, trygve.strand@coor.com, tai puhelimitse +47 928 515 34.