1 600 uutta ideaa

Kun yritys ymmärtää asiakkaidensa ongelmia ja tekee ratkaisuehdotuksia, se myös luo arvoa asiakkailleen. Olennaista on tehdä asiakasyrityksissä työskentelevästä henkilöstöstä ideoinnin vetureita, sanoo Massachusettsin yliopiston professori Alan G Robinson. Hän on julkaissut useita kirjoja organisaatioiden parannusprosesseista, luovuudesta sekä kehityksestä ja hän kertoi päätelmistään Coorin vuotuisessa esimiestapaamisessa lokakuussa.

Luommeko me coorilaiset arvoa asiakkaillemme? Kyllä ja ei. Tiedän toki, että teemme kovasti töitä, mutta uskon silti aina löytyvän parantamisen varaa. Coor julisti vuoden 2008 asiakasparannusten vuodeksi. Tämä oli lähtölaukaus kokonaisvaltaiselle ja järjestelmälliselle työskentelytavalle, joka tähtää asiakkaiden palvelun parantamiseen. Työskentelytapa on otettu käyttöön 90 prosentissa niistä asiakassopimuksista, joiden vuosiliikevaihto ylittää miljoona euroa. Prosessin käynnistymisen jälkeen olemme kirjanneet runsaat 1 600 parannusehdotusta, jotka on esitelty asiakkaille. Asiakkaat ovat päättäneet toteuttaa niistä lähes puolet. Yksi suurimmista parannusehdotuksista oli automaattisesti säädettävän leikkuunestesuuttimen keksiminen erääseen Volvo Aeron koneeseen. Keksintö säästää Volvo Aeron aikaa ja rahaa, ja siitä voi lukea Novasta.

Ph.D. Robinson korostaa pienten ja yksinkertaisten parannusten tärkeyttä, koska niiden toteuttaminen on helppoa ja vaikutukset näkyvät nopeasti. Pienet parannukset ovat tärkeitä ennen kaikkea siksi, että ne pistävät vauhtia ideointiin. Coorissa on jo päästy matkaan, ja nyt on lisättävä kierroksia.

Martin Forss, Suomen Coorin toimitusjohtaja