Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Robinson

Luovuudella menestykseen

Aloitelaatikot ja palkintorahat eivät lisää yrityksen luovuutta. Yritysten tulisikin pikemmin rohkaista henkilöstöä ideoimaan ja toteuttaa näitä ideoita. Tällöin luovuus voi poikia tuloksia.

Palkittu kirjailija, kouluttaja ja organisaatiokonsultti, Alan G. Robinson (Ph.D.) puhui Coorin tämän vuoden esimiespäivässä parannusprosesseista. Robinson on tutkinut yli 300:aa organisaatiota 17 maassa, joten hänellä on ainutlaatuiset mahdollisuudet eri organisaatioiden henkilöstön yhtäläisyyksien tarkasteluun.

– Ruohonjuuritason työntekijät näkevät monia ongelmia ja mahdollisuuksia, joita heidän esimiehensä eivät havaitse. Esimiesten onkin ymmärrettävä, että 80 prosenttia ideoista tulee henkilöstöltä ja vain 20 prosenttia esimiehiltä, Robinson sanoo.

Organisaation ideointikäytännöt vaikuttavat myös parannustyön onnistumiseen. Organisaation korkeimmalta johdolta on ensinnäkin löydyttävä halua muutosprosessin toteuttamiseen, luotsaamiseen ja muun organisaation osallistamiseen. Väliportaan esimiehiä ja vastuuhenkilöitä on koulutettava ja ohjattava, jotta he saisivat oman tiiminsä ideoimaan. Prosessin käynnistymistä voi vauhdittaa selkeiden määrällisten tavoitteiden asettaminen; yrityksen jokaisen työntekijän tulisi esimerkiksi keksiä vähintään yksi idea kuukaudessa vuoden aikana. Kun ideointiin varataan lisäksi aikaa, esimerkiksi yksi tiimipalaveri viikossa, luovuudesta tulee muihin työtehtäviin kytkeytyvä prosessi.

Robinson kehottaa esimiehiä ja alaisia tarkkailemaan organisaation tapahtumia ruohonjuuritasolla sekä luomaan yhteisen ja myönteisen ideointiprosessin, koska se edistää kaikkien luovuutta.
– Ideointiprosessissa kaikki ovat voittajia, hän sanoo. Se on osa parannustyötä, jolla henkilöstölle annetaan lisäarvokokemuksia, ja henkilöstö voi puolestaan tuntea ylpeyttä ja tyytyväisyyttä työstään yrityksessä, joka kuuntelee ja arvostaa heidän ideoitaan.

– Coorin kaltaisen organisaation todellisena haasteena on ongelmalähtöisyyden lisääminen. Kun henkilöstö alkaa havaita ongelmia, se saa mahdollisuuden olla luova ja etsiä ratkaisuja, Alan G. Robinson sanoo.

Tietoa Alan G. Robinsonista

Tietoa Alan G. Robinsonista:

Tri Alan G. Robinson on erikoistunut ns. kevyttuotantoon (Lean Production) sekä jatkuvan parannustyön, luovuuden ja innovoinnin hallintaan. Hän on kirjoittanut viisi kirjaa, jotka on käännetty yli 20 kielelle. Robinson työskentelee Massachusettsin yliopiston Isenberg School of Managementissa Yhdysvalloissa.