Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Mitä sisäiset palvelut maksavat?

Mitä sisäiset palvelut maksavat?

Norja erottuu huomattavasti muista Pohjoismaista tarkasteltaessa sitä, miten suuri osa toiminnan kokonaiskustannuksista menee sisäisiin palveluihin ja muihin oheispalveluihin.

Noin 33 prosenttia Norjan julkisen sektorin edustajista ilmoittaa tutkimushaastattelussa, että sisäisten palveluiden ja oheispalveluiden osuus kokonaiskustannuksista on alle viisi prosenttia. Tanskassa näin vastaa alle kymmenen prosenttia haastatelluista. Ääripäät ovat kuitenkin suuret Norjassa, sillä 28 prosentin mielestä luvun tulisi olla kaksinkertainen, eli sisäisten palveluiden osuuden tulisi olla kymmenen prosenttia kaikista kustannuksista.

Suomessa julkisen ja yksityisen sektorin puntit ovat suurin piirtein tasan, mutta sisäisten palvelukustannusten osuus ylitti 40 prosenttia vain yhdellä prosentilla vastaajista.

Norjalaiset yksityisyritykset taas arvioivat omat palvelukustannuksensa keskimäärin hieman suuremmiksi kuin valtio ja maakunnat.

Jos Suomen julkista ja yksityistä sektoria tarkastellaan kokonaisuutena, 19 prosenttia vastaajista ilmoittaa sisäisten palveluiden nielevän vähintään 20 prosenttia toiminnan kokonaiskustannuksista.

Epävarmoja vastaajia oli eniten Tanskassa, missä 40 prosenttia vastasi ”en osaa sanoa”. Myös Ruotsin julkissektorilla on kosolti epävarmuutta, sillä 38 prosenttia ei osannut sanoa sisäisten palveluiden osuutta kokonaiskustannuksistaan.

Kaikissa Pohjoismaissa oli keskimäärin yhtä paljon eli noin 25 prosenttia niitä, jotka ilmoittivat palvelukustannusten osuudeksi kymmenen prosenttia kokonaiskustannuksista.