coor

Muutakin kuin vain joutsenmerkkejä

Ympäristö ei ole enää erilliskysymys, johon panostetaan oman mielen mukaan. Se on nyt elimellinen osa kaikkea toimintaa, ja ennen pitkää kaikenlaiset ympäristövaikutukset myös maksavat. Voittajiksi selviytyvätkin ne, jotka mukautuvat muutoksen nopeimmin.

– Ympäristö-käsite on laajentunut. Enää ei puhuta vain ilmastovaikutuksista vaan tarkastellaan kokonaisuutta, eli taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia, sanoo Coor Service Managementin tuore ympäristö- ja laatuvastaava Magdalena Rondahl.

Coorille tämä merkitsee sitä, että ympäristö ja laatu kulkevat käsi kädessä. On taloudellisesti perusteetonta käyttää halpoja ympäristöä säästäviä tuotteita, jotka eivät kuitenkaan kestä käytössä – toimittajiin on voitava luottaa. Rondahl huomauttaa, että Coorilla on hankkijana hyvä neuvotteluasema, ja suurten ostovolyymiensa vuoksi se voi asettaa vaatimuksia.

– Uskomme vakaasti kaikkien hyötyvän palveluntoimituksesta, joka tukee kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä. Tämän saavuttaminen edellyttää pätevää henkilöstöä, kestävän kehityksen tuntemusta sekä jatkuvaa parannustyötä.

Coorin toiminnan arkea on asiakkaiden palveluntoimituksen jatkuva ja järjestelmällinen parantaminen. Jos asiakas panostaa ympäristöasioihin, parannustyötä on helppo ohjata niin, että se tuottaa ympäristöä säästäviä toimenpiteitä.

– Ympäristö on muuttuja, jota seurataan kaikissa toimeksiannoissamme ympäristöindeksin avulla. Meillä on myös aina toimenpidesuunnitelmia, joiden toteutumista seurataan. Parannustyö on siis toimeksiantojemme kivijalka eikä vain sanahelinää.

Miten Coor voi parantaa palveluntoimituksen ympäristömyötäisyyttä?
Magdalena Rondahl toteaa, että ympäristötyö on paljon muutakin kuin reilun kaupan ja luomutuotteiden hankkimista. Tärkeimmät ympäristöasiat liittyvät energiaan, logistiikkaan ja kuljetuksiin. Nämä ovat mutkikkaita aihealueita, joissa koko prosessin tuntemus ja hallinta on välttämätöntä suurten säästöjen ja älykkäiden ratkaisujen löytämiseksi.

– Coorilla on kokonaisratkaisujen toimittajana paremmat mahdollisuudet edistää palveluntoimituksen ympäristömyötäisyyttä kuin yksittäisten palveluiden toimittajalla. Meillä on kokonaiskuva, joten pystymme määrittelemään ympäristökuormituksen vähentämiseksi tarvittavat muutokset. Yksittäisten palveluiden toimittajat taas haluavat luonnollisesti toimittaa mahdollisimman paljon juuri omaa palveluaan.

Ympäristösäästöjä syntyy valitsemalla oikeanlainen osaaminen sekä oikeat menetelmät, työvälineet ja materiaalit. Tärkeää on myös jo olemassa olevan kaluston huolto, jolla vältytään kaluston uusimiselta. Coor voi kantaa tässä kortensa kekoon laatimalla huoltosuunnitelmia, jotka ovat kaikkien toimeksiantojemme ja yhteistyösuhteidemme olennainen osa.

Ympäristöasioiden omaksuminen osaksi liiketoimintaa alkaa jo olla vanha juttu varsinkin tiedostaville ja kuluttajalähtöisille yrityksille, joille ympäristöpanostus on tavaramerkin tärkeä osa. Reilun kaupan luomukahvin tarjoaminen on jokseenkin kalliimpaa kuin peruskahvin, mutta se on silti erittäin halpa investointi yrityksen luottamuspääomaan.

Miltä tuleva kehitys näyttää?

Pohjoismailla on pitkään ollut kansainvälinen etulyöntiasema ympäristöalalla, mutta nyt muut maat ovat kirineet ohi. Pohjoismaiden ilmastovaikutukset ovat suhteessa varsin suuret, mitä ei käy kieltäminen. Jos menetelmiä ei voida muuttaa, on muutettava prosesseja. Ellei siis käytössä ole käypää vaihtoehtoa öljylle, kuljetusten ympäristövaikutukset on pyrittävä minimoimaan muulla tavoin.

– Jatkossa on luvassa entistä enemmän ympäristölainsäädäntöä sekä korkeampia ympäristöveroja ja -maksuja. Luonnonvarojen käytöstä tulee entistä kalliimpaa, mutta myös käytöstä poistaminen kallistuu jätehuoltomaksujen nousun myötä, Rondahl arvioi.

Viranomaiset ja kuluttajat vaativat yrityksiltä koko ajan enemmän, koska ympäristöalan kehitys on nopeaa ja aiemmin innovatiivisina pidettyjä ympäristöhankkeita pidetään nyt hygieniakysymyksinä. Enää ei riitä se, että tuotteessa lukee ”eko”, vaan kuluttajat vaativat tietoa ja heillä myös on tietoa ympäristöväitteiden uskottavuuden arvioimiseen. Jos nyt työntää päänsä pensaaseen, siitä saa maksaa myöhemmin suolaisesti. Mitä aikaisemmin toimintaansa muuttaa ja parantaa, sitä enemmän rahaa ja mainetta on tarjolla. Coor auttaa mielellään tässä haasteessa.

Tiedustelut

Magdalena Rondahl, Coorin ympäristö- ja laatuvastaava
Puh. +46 8 5539 5905, s-posti magdalena.rondahl@coor.com