berit

Ongelmat löytyvät ”uusin silmin”

Kun asiakas toimii sitoutuneesti ja määrätietoisesti ympäristöasioissa, Coor pääsee toden teolla hyödyntämään parannusprosessejaan toiminnan ympäristömyötäisyyden lisäämiseksi. Tästä on hyvänä esimerkkinä yhteistyö, jota Coor tekee Norjan valtionrautateiden tytäryhtiön ROMin kanssa.

Norjan valtionrautateiden eli NSB:n tytäryhtiö ROM Eiendom AS vastaa huollosta ja kunnossapidosta kaikissa niissä kiinteistöissä, jotka NSB omistaa Norjan eri rataosuuksien varrella. Kyse on yli tuhannesta kiinteistöstä, joiden kokonaispinta-ala on uskomattomat 730 000 neliötä. ROMin yhteistyökumppanina on ollut vuodesta 2006 lähtien Coor, joka vastaa asemarakennusten ja niiden ympäristön operatiivisesta kiinteistöpalvelusta ja sen kehittämisestä. Sopimuksessa työskentelee noin 80 coorilaista. ROM on asiakas, joka panostaa vahvasti ympäristöasioihin.

– Suurten ja laajojen toimintojen mukana seuraa myös suuri ympäristövastuu, ja asiakkaamme todella kantaa omansa, sanoo Coorin ROM-sopimuksen aluepäällikkö Berit Urianstad.

Coorin tehtävänä on auttaa asiakkaidensa haasteiden ratkaisemisessa. Edistääkseen ROMin ympäristötyötä Urianstad järjestikin Coorin työntekijöille ympäristökoulutuksen. Tarkoituksena oli opettaa kaikki käyttöteknikot tarkastelemaan työpaikkaansa uusin silmin, kun he kulkevat asemilla.

– Etsimme jatkuvassa parannustyössämme ympäristöä säästäviä ratkaisuja ja keskitymme aktiivisesti todellisiin ympäristöongelmiin. Ongelmien etsiminen on kaiken kehityksen lähtökohta. Kun työntekijämme ovat kiinteistöpalvelutehtävissä, he paitsi tarkastavat, toimiiko kaikki niin kuin pitääkin, myös etsivät aktiivisesti ympäristöongelmia kuten vanhoja öljytynnyreitä. Tuloksia syntyy, kun kaikki työskentelevät tällä tavalla sekä ilmoittavat mahdollisista ja todellisista ongelmista, Urianstad toteaa.

ROM on laatinut kaikille työntekijöille ja toimittajille yhteisen lomakkeen, koska ympäristövaikutuksia on syytä arvioida yhdenmukaisesti. Kun lomake on täytetty, työntekijöiden on tarkoitus listata ratkaisuehdotuksia sekä laatia muistilista ympäristötyön tueksi.

– Nyt teemme järjestelmällistä kartoitusta ja käytämme lomakkeessa samoja nimityksiä ja symboleja, mikä todellakin poikii hyviä tuloksia. Työntekijät ovat olleet halukkaita oppimaan mahdollisten ympäristöongelmien tunnistamista, niistä raportoimista sekä ratkaisuehdotusten tekemistä. Työtapamme on osoittautunut täysin oikeaksi, ja ponnistelut ovat tuottaneet erinomaisia tuloksia. Tuntuu hyvältä, kun asiakasta voi auttaa – varsinkin ympäristöasioissa, jotka osaltaan ratkaisevat tulevaisuutemme, Urianstad summaa.

Tiedustelut

Berit Urianstad, ROM-sopimuksen aluepäällikkö,
Puh. +47 9323 7303, s-posti berit.urianstad@coor.com