Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Marie-Krueger

Coor tuki Skanskan ympäristötyötä

Skanskan Malmön-toimistosta on tullut aktiivisen ympäristötyön ansiosta yksi alan houkuttelevimmista työpaikoista. Uurastus palkittiin Skanskan omalla ympäristöpalkinnolla viime vuonna, jolloin Malmön-toimistosta tuli myös EU-merkitty ympäristötoimisto. Coor oli alusta alkaen mukana tukemassa Skanskan luovaa työtä, joka johti lopulta tunnustuksen saamiseen.

– Tämä on ollut tosi antoisa rupeama. Skanskan ympäristötyö pursusi luovuutta, joka tarttui kaikkiin mukana olleisiin, Coorin sopimuspäällikkö Marie Krueger sanoo.

Ympäristöasioista tulee koko ajan tärkeämpiä työvoimaa rekrytoitaessa, koska varsinkin nuorten hakijoiden ympäristötietoisuus kasvaa jatkuvasti. Osaavat ja kokeneet hakijat asettavat työnantajille yhä enemmän muun muassa ekologisia ja eettisiä vaatimuksia.

Ympäristöasioilla profiloituminen onkin monille yrityksille tärkeä kilpailutekijä rekrytoinnissa. Yhtenä esimerkkinä tästä on Skanska Sverige AB, joka asetti tavoitteekseen alan parhaimpien ja houkuttelevimpien työpaikkojen tarjoamisen. Tavoitteen keskiössä oli ympäristö.

– Skanska Sverige AB ymmärsi varhain, että työpaikan houkuttelevuutta voidaan vahvistaa antamalla ympäristöasioille kunnolla tilaa, Marie Krueger sanoo.

Ympäristötyö sai kunnolla tulta alleen Skanskan Malmön-toimistossa, joka myös ennen pitkää sai Skanskan oman ympäristöpalkinnon. Täällä luotiin perusta ajatuksille, jotka viitoittavat nykyisin koko Skanska-konsernin kehitystä.

– Meillä on ollut loistavaa yhteistyötä Coorin kanssa. Coor on tarjonnut erinomaista tukea ja sparrausta ympäristön tilaa parantavia toimenpiteitä toteutettaessa, Skanska Sverige AB:n controller Pierre Börjesson sanoo.

Kaikki alkoi siitä, kun Börjesson ryhtyi visioimaan Skanskan profiloimista alan parhaana työnantajana. Tavoitteeseen pyrittäessä havaittiin pian, että ympäristöasiat olivat tärkeysjärjestyksen kärjessä.

Rakennusala on yleisesti ottaen päässyt erittäin pitkälle tuotantopuolen ympäristötyössä, mutta nyt haluttiin korottaa rimaa myös toimistotyöpaikoilla. Coor antoi tukea tekemällä ehdotuksia käyttäjäpalveluiden parantamisesta ja otti tehtävänsä hyvin vakavasti.

Mitä Coor teki?

– Alku pursusi ideoita, kun löimme mahdollisimman monta viisasta päätä yhteen eri työpajoissa. Imimme itseemme Coorin koko ympäristöosaamisen ja teimme yhteistyötä Skanskan henkilöstön kanssa. Otimme käsittelyyn kaikki palvelut, joissa oli aihetta ympäristötoimenpiteille, ja keskustelimme niistä, Marie Krueger kertoo.

Toimenpiteitä onnistuttiin tunnistamaan ja toteuttamaan koko joukko – osa suurempia ja osa pienempiä. Ilmoitustaulut julkisen liikenteen aikatauluille, polkupyörien lainausmahdollisuus sekä luomu- ja reilun kaupan hedelmien tarjoaminen ovat vain muutamia esimerkkejä nyt toteutetuista ympäristötoimenpiteistä.

Panostukset ovat myös alkaneet tuottaa tulosta, ja Malmön-toimisto vastaanotti vuonna 2008 Skanskan oman ympäristöpalkinnon. Perusteluissa korostetaan, että selkeä ympäristöprofiili on antanut Malmön-toimistolle huomattavan ympäristöstatuksen ja hyviä PR-tuloksia.

– Voimme antaa ympäristötyölle siinä tarvittavaa hyvää tukea, koska Coorilla on kokonaisvastuu ja mahdollisuus koko toimitusketjun tarkasteluun. On mahtavaa tietää, että Coor voi todella auttaa asiakkaiden haasteiden saavuttamisessa. Odotammekin jo, että pääsemme auttamaan kaikkia Skanska-toimistoja vastaavan ympäristöprofiilin tavoittelussa, Marie Krueger sanoo.

– Ympäristön tilaa parantavat toimenpiteet ovat tärkeitä yhteisen maapallomme kannalta, mutta ne tuovat myös kustannussäästöjä. Coor on osannut panna ympäristöideamme täytäntöön erittäin hyvin, Pierre Börjesson summaa.