Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Minipaneeli – Coorin asiakkaiden ympäristötyö

Pitkän aikavälin kestävän kehityksen edistäminen on yhä tärkeämpää monille yrityksille. Tämä näkyy selvästi myös Coorin asiakkaiden keskuudessa, varsinkin ympäristöalalla.

Mutta miksi ympäristökysymys on niin tärkeä? Millaista yritysten ympäristötyö on, ja mitä toimittajilta ja yhteistyökumppaneilta vaaditaan? Vastauksia antavat Det Norske Veritas, Skanska, LEO Pharma ja AB Volvo.

Leif MowitzLeif Mowitz

Volvo Aero Corporationin ympäristöpäällikkö

Miksi pitkäjänteinen ympäristötyö on tärkeää?

Ympäristöalalla syntyy harvoin merkittäviä tuloksia lyhyessä ajassa, minkä näkee erityisen selvästi lentoliikenteen kaltaisella alalla. Ympäristötyön onkin oltava järjestelmällistä ja pitkäjänteistä.

Millaista järjestelmällistä ja strategista ympäristötyötä yrityksenne tekee?

Meillä on ISO 14001-sertifikaatti, josta ilmenee työn perustaso. Olennaisin työkalu on kuitenkin ympäristösuunnitelma, joka on sisältynyt jo vuosia yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan. Ympäristösuunnitelmassa käsitellään sekä tuote- että laitoskohtaisia ympäristökysymyksiä.

Millaisia ympäristövaatimuksia yrityksenne asettaa nykyisin toimittajille?

Vaadimme toimittajilta ISO 14001 -sertifikaattia tai hyväksyttyä tulosta Volvon suorittamasta ympäristöauditoinnista.

Pierre BörjessonPierre Börjesson

Skanska AB:n Controller

Miksi pitkäjänteinen ympäristötyö on tärkeää?

Meillähän on vain yksi maapallo, mutta controllerina näen myös taloudelliset hyödyt. Monet eivät ole tietoisia siitä, että ympäristön tilaa parantavat toimenpiteet tuovat useimmiten myös kustannussäästöjä. Näin saamme panostuksista tuplahyödyn. Olemme esimerkiksi luopuneet pullovedestä, millä on säästetty paljon. Ekosähköön siirtyminen osoittautui niin ikään kustannuksia säästäväksi ratkaisuksi. Myös lähiruoan suosiminen tulee ajan oloon halvemmaksi koko yhteiskunnalle, kun lähialueella on tarjolla työpaikkoja, kuljetuskustannukset pienenevät ja omaan infrastruktuuriin panostamiseen on entistä enemmän kannustimia.

Millaista järjestelmällistä ja strategista ympäristötyötä yrityksenne tekee?

Kyseenalaistamme kaikki yksityiskohdat, joilla huomaamme olevan ympäristövaikutuksia, koska tämä on osa pyrkimyksiämme tulla Ruotsin elinkeinoelämän esikuvaksi. Meille on tärkeää se, että henkilöstömme voi hyvin, että meillä on hyvä julkisuuskuva ja että noudatamme esimerkiksi eettisiä tavoitteita. Tämä edellyttää kuitenkin jokaisen kiven kääntämistä.

Millaisia ympäristövaatimuksia yrityksenne asettaa nykyisin toimittajille?

Meillä on laaja ympäristöpolitiikka, ja toimittajiksemme halajavien on sitouduttava tämän pitkän asiakirjan noudattamiseen. Se koskee kaikkea mahdollista kuljetuksista pakkauksiin, ja myös toimittajalla itsellään on oltava selkeä ympäristöpolitiikka.

Christopher GarmannChristopher Garmann

Norjan DNV:n ympäristöasioiden hallintajärjestelmien toteutuksesta vastaava projektipäällikkö

Miksi pitkäjänteinen ympäristötyö on tärkeää?

DNV-säätiö pyrkii turvaamaan ihmishenkiä, arvoja ja ympäristöä, ja tämä on ollut toimintamme kivijalka jo 145 vuotta. Ihmisen ympäristövaikutukset kasvavat nykymaailmassa jatkuvasti, joten niiden hallinta on yhä tärkeämpää niin yksityistalouksissa kuin yrityksissäkin. On hyvä, että ympäristöasioista on viime vuosina tullut tärkeitä myös teollisuudelle ja elinkeinoelämälle sen sijaan, että niitä pidettäisiin vain yksityishenkilöiden huolena. Haluamme lisätä ympäristön huomioon ottamista ja aiomme jatkuvasti kehittyä ja petrata tällä saralla.

Millaista järjestelmällistä ja strategista ympäristötyötä yrityksenne tekee?

DNV:llä on kolme pääaluetta, joilla voimme edistää ympäristön tilan parantamista:

  • Tarjoamalla palveluita voimme auttaa asiakkaitamme vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Tällä saralla voimme tuottaa suurimman hyödyn, ja alue onkin yksi DNV:n kasvualueista.
  • Tiedottamalla ja antamalla rahallista tukea voimme varmistaa sen, että yrityksemme 8 500 työntekijää ja heidän perheensä kaikkialla maailmassa vähentävät päivittäisen toimintansa ympäristövaikutuksia – myös työajan ulkopuolella.
  • Etsimällä hyviä ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja päivittäisessä työssä – niin toimistossa kuin sen ulkopuolellakin – voimme minimoida toimistotyön, matkojen ja muun toiminnan ympäristövaikutukset. Tähän saamme apua Coorilta, joka auttaa muun muassa vähentämään rakennusten energiankulutusta ja löytämään hyviä jätehuoltoratkaisuja.

Millaisia ympäristövaatimuksia yrityksenne asettaa nykyisin toimittajille?

DNV keskittyy ympäristöalalla nykyisin pääasiassa energiaan, jätteisiin, matkoihin ja alihankkijoiden valvontaan. Vaadimme toimittajilta sisäistä valvontajärjestelmää, joka kattaa myös ulkoympäristön. ISO-sertifiointia emme sen sijaan vaadi, koska se ei välttämättä sovellu pienemmille toimittajille. Kaikki DNV:lle työskentelevät urakoitsijat saavat johdatuksen olennaisiin ympäristövaatimuksiin, jotka koskevat esimerkiksi jätehuoltorutiineja, raportointia ja vastuita. Suosimme ympäristömerkittyjä tuotteita aina, kun niitä on saatavilla. Tämä koskee varsinkin puhdistusaineita. Meidän on myös hankittava ekosähköä, kun teemme uusia sähkösopimuksia.

Lykke Have

LEO Pharma -lääkeyrityksen ympäristöpäällikkö

Miksi pitkäjänteinen ympäristötyö on tärkeää?

Jos ympäristöön ei keskitytä pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti, toimintaa ei voida koskaan parantaa. Arvoperustaamme kuuluu se, että toimintamme on välttämättömien ympäristövaatimusten mukaista. Meidän onkin koko ajan petrattava alalla tehtävää työtä.

Millaista järjestelmällistä ja strategista ympäristötyötä yrityksenne tekee?

Ympäristötyöstä vastaavat yrityksemme ympäristö- ja työympäristöosasto sekä ympäristökoordinaattorit. Ensin mainitulle kuuluvat kaikki ympäristö-, turvallisuus- ja työsuojelutehtävät. Ympäristökoordinaattorimme taas toteuttavat varsinaisten työtehtäviensä ohella omien osastojensa ympäristökatselmuksia, vastaavat kollegojen esittämiin ympäristökysymyksiin ja laativat ohjeita sekä ratkaisevat muita ympäristötyöhön liittyviä tehtäviä.

Millaisia ympäristövaatimuksia yrityksenne asettaa nykyisin toimittajille?

Asetamme vaatimuksia muun muassa pakkaustoimittajille. Toimittajan on allekirjoitettava sopimus, jossa se sitoutuu noudattamaan tuotteelle asettamiamme ympäristövaatimuksia.