Kieli / Sivusto

Languages

Change site

green_services

Palvelualan uusi ympäristömerkintä

Ympäristön tilan aktiivinen parantaminen on itsestäänselvyys Coorin monille ympäristötietoisille asiakkaille. Vuosien varrella Coor on kerännyt huomattavan osaamisen palveluntoimituksen ympäristövaikutusten vähentämisestä ja testannut erilaisia siihen liittyviä ratkaisuja ja konsepteja. Nyt Coor julkistaa ainutlaatuisen ympäristömerkinnän nimeltä Coor Green Services, joka kattaa laajalti Coorin palvelutoiminnan.

Ympäristön huomioon ottamisesta ovat nykyisin kiinnostuneita muutkin kuin vain tiedostavat kuluttajat. Nyt koko sidosryhmäketju – asiakkaat, henkilöstö, rahoittajat ja loppukäyttäjät – vaatii yrityksiltä aktiivista ympäristötyötä ja ympäristöä säästäviä tuotteita. Myös monissa tarjouskilpailuissa asetetaan entistä selkeämpiä ympäristövaatimuksia, ja lakien sekä asetusten noudattamista valvovat muutkin kuin viranomaiset.

Kattava ympäristömerkintä

Palvelualalla tarvitaan ympäristötalkoita, sillä tähänastiset toimenpiteet ovat olleet hyvin hajanaisia ja asiakkaista riippuvia. Coor omaksuu nyt ensimmäisenä palveluyhtiönä kokonaisvaltaisen ympäristönäkökulman ja tarjoaa asiakkailleen palveluntoimituksen kattavaa upouutta ympäristömerkintää nimeltä Coor Green Services.

– On hienoa, että voimme esitellä kattavan ympäristömerkinnän. Olemme jo kauan työskennelleet ympäristöasioiden parissa asiakkaidemme luona, mutta kokemusten ja osaamisen koostaminen ja jäsentäminen tehostaa asiakkaiden ympäristövaikutusten vähentämistä, Suomen Coorin palvelutoiminnan kehitysjohtaja Juha Kauppinen sanoo.

Kattavan ja kokonaisvaltaisen ympäristövastuun ottaminen edellyttää toimittajalta laajaa palvelutarjontaa. Siinä missä yksittäisten palveluiden tuottajat keskittyvät omaan tuotteeseensa tai palveluunsa, Coorilla on yleiskuva koko palvelutoiminnasta.

– Koska toimitamme kokonaispalveluratkaisuja, pystymme tarkastelemaan ympäristöasioita tavallista laajemmasta näkökulmasta. Siten meillä on myös paremmat mahdollisuudet tunnistaa eri asiakkaille soveltuvat ympäristötoimenpiteet. Meillä on kokemus ja osaaminen, joita uskottavan ja laadukkaan ympäristömerkinnän kehittäminen vaatii, Juha Kauppinen sanoo.

Kaksi tasoa – hopea ja kulta

Ympäristömerkinnässä on kaksi tasoa: hopea ja kulta. Jommankumman tason saavuttaminen edellyttää palveluntoimitukseen sisältyvien palveluiden arvioimista soveltuvien ympäristökriteerien mukaisesti. Osa kriteereistä on pakollisia. Kultatason saavuttamiseksi toiminnan on täytettävä käytännössä kaikki kriteerit; hopeatasoon riittää se, että toiminta täyttää pakollisten kriteerien lisäksi yli puolet muista kriteereistä. Kultatasoon yltämisen pitää olla vaikeaa mutta ei mahdotonta. Arvioinnissa käytettävä työkalu on dynaaminen, mikä sallii kriteerien mukauttamisen ajan ja kehityksen myötä. Kun kriteerejä ja tasoja mukautetaan vuosittain, ympäristömerkinnästä tulee todellinen tae sille, että toiminnan ympäristötavoitteet ovat kunnianhimoisia.

– Aiomme ottaa suuren vastuun ympäristömerkinnästämme. On ensiarvoisen tärkeää, että merkinnällä on todellista sisältöä ja hyvin punnittu kriteeristö. Green Services on ensimmäinen laajasti eri palvelut kattava ympäristömerkintä palvelualalla, ja teemme voitavamme, jotta siitä tulisi myös kaikkein paras ja uskottavin, Juha Kauppinen sanoo.

Uuden tunnuksen esiinmarssi

Ympäristömerkintää on tarkoitus tarjota toden teolla vuonna 2010, ja se tulee vakiintumaan osaksi Coorin työtä, jossa tavoitellaan jatkuvia asiakasparannuksia. Merkintää testataan jo nyt joissakin sopimuksissa, jotta kehitettyjen kriteerien ja tasojen oikeellisuus saataisiin varmistettua. Coor on päättänyt aloittaa käyttäjäpalveluista, mutta merkinnän piiriin lisätään vaiheittain myös kiinteistö- ja tuotantopalveluita. Tavoitteena on se, että ympäristömerkintä ottaisi pitkällä aikavälillä huomioon käytännössä kaikki kestävän kehityksen osatekijät.

Coor Green Servicesin tunnuksena on ojennettu käsi ja puunlehti. Käden on tarkoitus viedä ajatukset palveluntoimitukseen, kun taas lehti symboloi ympäristöä. Tunnus nähdään jatkossa sellaisissa yhteyksissä, joissa palveluntoimituksen ympäristövaatimukset ovat täyttyneet.

– Henkilöstön, asiakkaan tai muun sidosryhmän edustajan on nähtävä selvästi, missä määrin toimitus vastaa määriteltyjä ympäristövaatimuksia. Alaltamme puuttuu nykyisin kattava ja tarkoituksenmukainen ympäristömerkintä. Tavoitteenamme onkin täyttää tämä tyhjiö merkinnällä, josta seuraa asiakkaille ekologista ja taloudellista hyötyä ja auttaa siten turvaamaan yhteisen tulevaisuutemme, Juha Kauppinen sanoo.

Tiedustelut

Ulla-Maj Laukkonen, Suomen Coorin laatu- ja ympäristökoordinaattori,
p. 010 234 2021, ulla-maj.laukkonen@coor.com