Kieli / Sivusto

Languages

Change site

demoskop

Ulkoistaminen – asiakkaiden valinta

Coor on teettänyt jo viidentenä perättäisenä vuonna tutkimuksen*, joka käsittelee markkinoiden näkemystä tukipalveluiden ulkoistamisesta – nyt ja tulevaisuudessa. Tukipalveluiden kiinnostavuus on kasvanut vuosi vuodelta, kuten tänäkin vuonna. Palveluala kasvaa taantumasta huolimatta.

Kasvuala

Alan asiantuntijat arvioivat, että ulkoistettujen tukitoimintojen markkinat kasvavat Pohjoismaissa 10–15 prosenttia vuodessa, eli huomattavasti enemmän kuin koko talous. Ennusteet saavat tukea uudesta tutkimuksesta. Kun haastatelluilta kysyttiin, aikovatko he ulkoistaa palveluita enemmän vai vähemmän seuraavan viiden vuoden kuluttua, noin puolet vastasi ulkoistettujen tukitoimintojen osuuden kasvavan. Loput arvioivat sen säilyvän ennallaan. Vain 2–5 prosenttia uskoo osuuden pienenevän. Kuva on yhtenäinen kaikissa maissa paitsi Norjassa, jossa on vähemmän ulkoistamiseen kasvuun uskovia (30 prosenttia) ja enemmän niitä, jotka uskovat ulkoistamisen säilyvän nykytasolla.

Taantuman seuraukset

Kuten arvata saattoi, tutkimus vahvistaa ulkoistamiskauppojen kimmokkeiden muuttuneen. Ulkoistamispäätöksen tärkeimpänä osatekijänä on jo vuosia ollut ”mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan”, mutta tänä vuonna listan kärjessä on ”saavutettavat kustannussäästöt”. Haastatellut ovat edellisvuosiin verrattuna myös yleisesti sitä mieltä, että sisäisten palveluiden ja muiden tukipalveluiden kustannusten leikkaamisvaatimukset ovat lisääntyneet vuodesta 2008. Kun vastaajilta kysyttiin suoraan, lisääkö taantuma heidän mielestään palvelukustannusten vähentämistarvetta, 66 prosenttia ruotsalaisvastaajista sanoi ”kyllä, paljon tai melko paljon”. Seuraavina olivat suomalalaiset (55 prosenttia), tanskalaiset (44 prosenttia) ja norjalaiset (38 prosenttia). Norjan ja Tanskan tuloksiin vaikutti olennaisesti se, että huomattavan suuri osa julkisen sektorin vastaajista katsoi, ettei taantuma lisää säästöpaineita lainkaan tai että se lisää niitä hyvin vähän.

Suomi kärjessä, Norja peränpitäjänä

Suomessa ulkoistetaan tutkimuksen mukaan kaikkein eniten, ja seuraavina tulevat Tanska ja Ruotsi. Norjassa ulkoistamismarkkinat eivät ole yhtä kehittyneet, vaikka trendinä on ollut vuodesta 2006 lähtien tukitoimintojen ulkoistamisen yleistyminen varsinkin yksityisissä yrityksissä.

Suomi erottautuu pohjoismaisista naapureistaan sillä, että täällä käytetään muita Pohjoismaita enemmän yksittäisten tukipalveluiden tuottajia. Muissa maissa on huomattavasti yleisempää useiden tukipalveluiden ulkoistaminen yhdelle toimittajalle, jolla on kokonaisvastuu. Ulkoistettavien yksittäispalveluiden kärjessä ovat siivous, sisäinen ja ulkoinen jätehuolto, turvallisuuspalvelut, kiinteistöpalvelut ja henkilöstöravintolat.

* Markkinatutkimuksen toteutti riippumaton Demoskop-tutkimusyritys, joka haastatteli yksityisen ja julkisen sektorin päättäjiä kaikkialla Pohjolassa.

Tiedustelut

Kirsi Bergman, Suomen Coorin HR- ja viestintäpäällikkö,
P. 010 234 3410, kirsi.bergman@coor.com