Coor ottaa hyvät ideat hyötykäyttöön

Coor aloitti kaksi vuotta sitten laajan panostuksen järjestelmälliseen parannustyöhön ja vahvaan parannuskulttuuriin. Tarkoituksena oli hyödyntää entistä paremmin koko henkilöstön luovuus ja ideat sekä kehittää siten toimintaa ja Coorin asiakkaiden palveluntoimitusta. Nyt työssä astutaan askel eteenpäin ottamalla käyttöön uusi IT-pohjainen parannusprosessin tukijärjestelmä.

– Olemme onnistuneet nostamaan ideoinnin tärkeysjärjestyksen kärkeen ja sitouttamaan työhön sekä johdon että asiakaspalveluhenkilöstön. Meillä on hyvä ideointi- ja parannusprosessi, ja nyt saamme sille myös kaipaamamme tehokkaan tukijärjestelmän, sanoo uuden järjestelmän käyttöönotosta Suomessa vastannut Coorin palvelutoiminnan kehityspäällikkö Katja Käyhty.

Järjestelmän nimi Actio tulee latinan toimintaa tarkoittavasta sanasta, ja ajatuksena on nimenomaan lyhentää sanojen ja tekojen välimatkaa. Järjestelmän laaja-alainen käyttöönotto alkaa tammikuussa koko Coorissa.

Tavoitteena sitoutuminen kehitystyöhön

Entistä järjestelmällisempään parannustyöhön panostaminen aloitettiin kaksi vuotta sitten. Tuolloin Coor huomasi teettämästään tutkimuksesta, että asiakkaat kaipaavat palveluntoimittajalta oma-aloitteisempaa otetta. Tutkimuksen lisäksi suuren parannustyön käynnistymiseen vaikutti tietoisuus siitä, että kaikilla työntekijöillä on arvokkaita ideoita.

Uuden panostuksen lähtölaukauksena olivat inspiraatioluennot, joilla kuultiin alan tunnettuja tutkijoita ja vaikuttajia. Tämän jälkeen luotiin uusi parannusprosessi ja otettiin käyttöön Excel-muotoiset parannusluettelot koko konsernissa. Parannusehdotuksista tehtiin kaikkien sisäisten tiimipalaverien pakollisia kohtia, ja työntekijäkohtaisten parannusehdotusten lukumäärää alettiin seurata. Monissa yksiköissä otettiin käyttöön ideataulut, joille on helppo kerätä koko henkilöstön ideoita niiden syntyessä. Toiminnan joissakin osissa nimitettiin lisäksi parannusvalmentajia.

– Koska asiakkaamme toimivat eri aloilla, meidän on varottava toteuttamasta työtä liian suoraviivaisesti. Parannusprosessi on pakollinen, ja työhön saadaan nostetta, kun sille asetetaan selkeät ja säännöllisesti seurattavat tavoitteet. Menetelmien valitseminen on kuitenkin jätettävä käytännön työstä vastaaville, sillä he tuntevat asiakkaidensa tarpeet parhaiten.

Hyvä lopputulos

Panostuksen alkamisen jälkeen ideoita on suorastaan tulvinut. Parannustyö etenee täysin palkein, ja tämän ovat huomanneet myös asiakkaamme.

– Asiakkaat ovat olleet kahden viime vuoden aikana tehdyissä asiakastutkimuksissa huomattavasti aikaisempaa enemmän sitä mieltä, että Coor tekee oma-aloitteisesti parannusehdotuksia. Tämä tuntuu luonnollisesti mahtavalta, sillä juuri tähän pyrimme työtä käynnistäessämme, Katja Käyhty toteaa.

Ehdotetut asiakasparannukset voivat olla niin pieniä kuin suuriakin. Asiakkaalle suuria säästöjä tuovasta parannusehdotuksesta voidaan mainita esimerkkinä yksinkertainen ja mutta nerokas idea, jossa kehitettiin uusi menetelmä autonosien lakkauksessa käytettävien metallikiinnittimien* puhdistamiseen. Idean takana olivat Volvo Personvagnarin tehtaalla Ruotsin Torslandassa työskentelevät coorilaiset, ja se tuo asiakkaalle noin 40 000 euron vuotuiset säästöt. Toisena esimerkkinä ovat parannusehdotukset, joita on esitelty joillakin työpaikoilla tehtävien yöllisten tarkastuskierrosten jälkeen. Ehdotukset ovat koskeneet ilmanvaihtojärjestelmien tarveharkintaisia käyttöaikoja sekä yleisten tilojen valaistuksen säätämistä, ja tuloksena on ollut suuria säästöjä.

Uudella järjestelmällä vahvistusta parannustyöhön

Kun parannusprosessi on vakiintunut ja ideointi saanut vauhtia, työlle on kuitenkin alettu kaivata yhä enemmän yksinkertaista ja tehokasta tukijärjestelmää. Tämän vuoksi Coor investoi uuteen verkkopohjaiseen järjestelmään, johon kaikki parannusehdotukset tallennetaan keskitetysti ja jossa ne jaotellaan asiakaskohtaisesti.

– Actiota on testattu muutamissa Coorin palveluntoimituksissa hyvin tuloksin. Järjestelmässä on monia etuja. Sen avulla voidaan helposti ja havainnollisesti seurata ideoiden tilaa ja niiden toteuttamisen edistymistä. Lisäksi järjestelmässä on mahdollista luoda erityisiä toimenpidesuunnitelmia. Koska järjestelmä tulee käyttöön koko konsernissa, parannustyötämme on jatkossa helppo seurata yhdenmukaisesti. Samalla tulostuvat kätevästi asiakkaille toimitettavat raportit ja selkeät tilastot, joita käytetään palveluntoimituksen seurannassa. Järjestelmä tarjoaa hyvät edellytykset parannustyön tehokkaaseen jatkamiseen ja sitä kautta lisäarvon luomiseen asiakkaille, Käyhty sanoo.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä palvelutoiminnan kehityspäällikkö Katja Käyhtyyn, puh. 010 234 3430, katja.kayhty@coor.com

*Kiinnittimillä pidetään esimerkiksi autonovea tai takaluukkua paikallaan lakkauksen aikana.