Kieli / Sivusto

Languages

Change site

people

Siistiä jälkeä pohjoismaisella siivousstandardilla

Tunnetun lääkevoiteen mainoksessa kehotetaan käyttämään tuotetta, "kun tiedät, mihin koskee". Samaa periaatetta on alettu soveltaa yhä enemmän myös siivousalalla. Kun kerran likaiset paikat tiedetään, miksi siivota koko rakennus?

Monissa siivouspalveluiden tarjouspyynnöissä keskitytään vielä nykyisinkin siivouskertoihin, -menetelmiin ja -välineisiin halutun lopputuloksen sijasta.

– Nämä perinteiset tarjouspyynnöt ovat ongelmallisia, koska niissä ei oteta kantaa haluttuun lopputulokseen. Siivota pitää, mutta se jää kertomatta, miten siistiä jäljen tulisi olla, sanoo Coorin palvelukoordinaattori Jani Peltola.

Pohjoismaiden markkinoilla on käytetty jo kymmenen vuoden ajan yhteistä INSTA 800 -siivousstandardia. Pohjoismaissa standardi on levinnyt laajalle varsinkin julkisella sektorilla, mutta nyt siitä ovat alkaneet kiinnostua myös suomalaiset yritykset.

INSTA 800:aa voi käyttää kaikentyyppisissä tiloissa ja rakennuksissa. Tiivistettynä kyse on siitä, että tilaaja asettaa vaatimukset yksittäisten pintojen tai kohteiden puhtaudelle ja sille, miten usein toimittajan on varmistettava sovitun laatutason saavuttaminen. Näiden selkeiden laatuvaatimusten täyttymistä taas voi seurata objektiivisesti käyttämällä apuna standardin laadunmittausjärjestelmää ja valvontarutiineja.

– Tilaaja ostaa nimenomaan puhtautta eikä siivouskertoja. Sairaalan leikkaussalissa on luonnollisesti oltava korkein mahdollinen puhtaustaso, kun taas esimerkiksi varastotiloissa ja porraskäytävissä on vähäisemmät puhtausvaatimukset. Standardi on asiakkaan työkalu, joka mahdollistaa siivouslaatua koskevien odotusten määrittelyn. Se taas lisää varmuutta puolin ja toisin, kun molemmat osapuolet ymmärtävät asian samalla tavalla, Jani Peltola toteaa.

Coor on käyttänyt standardia aktiivisesti sen julkistamisen jälkeen ja saanut kosolti kokemusta sen etujen hyödyntämisestä sekä haasteiden käsittelystä.

– Standardin suurimpana etuna on se, että se asettaa saavutettavalle laadulle selkeät ja objektiiviset odotukset. Tämän lisäksi se on pääsääntöisesti kustannustehokkaampi ja ekologisempi kuin viikoittaisiin siivouskertoihin perustuva palvelu. Asiakkaat maksavat vain tarpeidensa mukaan, ja samalla pienenevät energian, puhdistusaineiden ja muiden siivoustarvikkeiden kulutus, Jani Peltola sanoo.

Haasteitakin toki on – niistä suurimpana se, että markkinoiden toimijat saataisiin luottamaan standardiin täysin ja käyttämään sitä fiksusti liiallisen hallinnoinnin välttämiseksi. Coor käykin jokaisen asiakkaan kanssa jatkuvaa vuoropuhelua standardin soveltamisesta kulloiseenkin palveluntoimitukseen ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan sen, että tilaajan ja palvelun tuottavan yksikön henkilökunta saa tarvittavan koulutuksen.

– Olemme huomanneet, että standardista ja sen eduista ollaan yhä kiinnostuneempia niin uusissa tarjouspyynnöissä kuin nykyisten asiakkaiden keskuudessa. Laadulliset, ekologiset ja taloudelliset edut puhuvat siis puolestaan, Jani Peltola sanoo.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä Jani Peltolaan, joka on Coorin siivouksen palveluasiantuntija ja palvelukoordinaattori,
puh. 010 234 3479, jani.peltola@coor.com