Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Frivold

SAS valitsi pohjoismaisen FM-strategian

SAS ulkoisti vuonna 2008 Ruotsin-, Norjan- ja Tanskan-palvelutoimintansa yhdelle FM-toimittajalle – Coor Service Managementille. Kun ulkoistamispäätös tehtiin, SAS oli valmis käyttämään eri FM-toimittajia eri maissa, mutta sittemmin on huomattu, että yhden toimittajan käytöstä on etunsa.

Bjørn Frivold vastaa SAS-sopimuksen FM-toiminnasta, ja hän oli myös mukana silloin, kun päätös FM-palveluiden ulkoistamisesta tehtiin.

Miksi valitsitte pohjoismaisen FM-strategian?

SAS:n FM-palveluiden ulkoistaminen oli strateginen päätös, joka perustui ydintoimintaan keskittymiseen. Halusimme palveluntoimittajan, jonka kanssa voitaisiin tehdä yksi FM-sopimus kaikista palveluista. Arvioimme, että SAS:lla voisi hyvinkin olla eri toimittajia eri maissa. Vaikka yhden toimittajan mallia pidettiin suotavana, sitä ei siis edellytetty. Näin jälkeenpäin voimme kuitenkin todeta, että siirtymävaihe sujui paljon yksinkertaisemmin, kun toimittajia oli vain yksi. Coorin valitseminen ei siis johtunut siitä, että halusimme ehdottomasti vain yhden toimittajan – valitsimme Coorin, koska se oli paras vaihtoehto kaikissa kolmessa maassa.

Mitkä ovat kansainvälisen strategian edut?

Edut huomaa lähinnä siirtymävaiheessa, jolloin on saatava tuhat ja yksi asiaa järjestykseen ja jolloin henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle. Yhden toimittajan käytöstä voi olla etua myös päivittäisessä toiminnassa, koska SAS haluaa yhtenäistää laatua ja prosesseja.

Mitkä ovat haitat?

Jos meillä olisi useampia toimittajia, niiden vaihtaminen olisi helpompaa, mikäli olisimme tyytymättömiä. Osaamisen taso ei välttämättä myöskään ole yhtä hyvä kaikissa maissa; eri toimittajat voivat olla vahvempia eri maissa ja tarjota meille siten muita paremman tuotteen.