Kieli / Sivusto

Languages

Change site

global

Ajattele globaalisti – toimi paikallisesti

Jotta kansainvälisen FM-strategian jalkauttaminen onnistuisi, strategiset kysymykset on erotettava taktisista ja operatiivisista. Lisäksi on jätettävä paikallista joustonvaraa, joka liittyy kansallisiin lakeihin, sääntöihin, kulttuurieroihin ja markkinakäytäntöihin.

Jens Ebbe Rasmussen, Coor Service ManagementNovan viime numerossa todettiin, että yhä useammat suuret pohjoismaiset yritykset ja organisaatiot harkitsevat kansainvälisiä FM/IFM-ratkaisuja. Coorin liiketoiminnan kehitysjohtaja Jens Ebbe Rasmussen ja maailmanlaajuisen konsulttiyrityksen A. T. Kearneyn* osakas Joakim Karlsson ovat työskennelleet strategisten liiketoiminnan kehitys- ja ulkoistamisasioiden parissa monia vuosia. Molemmat ovat perehtyneet siihen, mitä kokonaisvaltaisen FM-strategian käyttöönotosta seuraa kansainvälisessä organisaatiossa.

– Kansainvälisten ratkaisujen pontimina ovat usein tehostamiset ja kustannussäästöt, mutta myös toiminnan läpinäkyvyyden ja standardisoinnin lisääminen. Monet kansainväliset yritykset haluavat yhtenäistää työtapojaan yli maa- tai aluerajojen, A. T. Kearneyn Joakim Karlsson sanoo.

Coorin Jens Ebbe Rasmussen on samaa mieltä mutta huomauttaa, että myös riskien minimoiminen ja hallinta ovat tärkeitä kannustimia.

– Palveluntoimittajien hyvä hallinta on tärkeää varsinkin globaaleille yrityksille, joilla on vahvoja tuotemerkkejä. Ihmisoikeuksiin, työoloihin ja valmistusmenetelmiin liittyvät yhteiset periaatteet ja standardit yleistyvät jatkuvasti. Tämä vaikuttaa myös FM-asioihin, ja keskiössä ovat esimerkiksi pimeään työvoimaan liittyvät kysymykset. Globaali FM-strategia helpottaa näiden asioiden ohjausta ja seurantaa toiminnan kaikissa osissa, mikä taas parantaa riskinhallintaa, Coorin Jens Ebbe Rasmussen sanoo.

Selkeän FM-strategian tärkeys

Karlsson ja Rasmussen ovat täysin yksimielisiä siitä, että avainasemassa on selkeä FM-strategia, joka myötäilee yrityksen strategiaa, edellytyksiä ja kulttuuria. Lähtökohtana on aina oltava kunkin organisaation ainutlaatuiset edellytykset – jonkun toisen käyttämä konsepti ei siis ole kopioitavissa.

FM-strategian on periaatteessa vastattava kolmentyyppisiin kysymyksiin: organisatorisiin (esimerkiksi vastuu ja raportointiperiaatteet), sopimuksellisiin (esimerkiksi palvelukuvaukset ja vähimmäistasot) sekä kaupallisiin (esimerkiksi hinnoittelumallit). Suurena haasteena on se, miten globaalista FM-strategiasta saadaan periaatteellinen ja yleispätevä.

Joakim Karlsson, A.T. Kearney– Ei pidä unohtaa, että FM-palveluiden toimitus ja käyttö on aina paikallista, joten niitä on aina mukautettava paikallisiin olosuhteisiin. Erityisesti tulee ottaa huomioon kansalliset erot, jotka liittyvät lainsäädäntöön, kulttuuriin, poliittiseen kontekstiin, verojärjestelmiin ja niin edelleen. Ajattele globaalisti – toimi paikallisesti, summaa A. T. Kearneyn Joakim Karlsson.

– Ajatellaanpa vaikka, miten monimutkaisia asioita liittyy henkilöstöravintoloiden pyörittämiseen tai eläkesopimusratkaisuihin henkilöstön haltuunoton yhteydessä. Edellytykset ovat täysin erilaiset kaikissa Pohjoismaissa, ja optimaalinen ratkaisu on siten erilainen eri maissa. Näissä tapauksissa on aina punnittava standardisoinnin ja paikallisen joustavuuden välillä, Coorin Jens Ebbe Rasmussen selittää.

Palveluntoimittajan valinta usein paikallinen kysymys

Nykyisin on joitakin monikansallisia yrityksiä, jotka ovat tehneet sopimuksen globaalin palveluntoimittajan kanssa, mutta tämä on harvinaista. Suurin osa toimijoista päättää palveluiden suorittajasta paikallisesti.

– Kansainvälisiä kysymyksiä pohdittaessa on tärkeää erottaa strategiset kysymykset operatiivisista ja taktisista. Palveluntoimittajan ei välttämättä tarvitse olla globaali, vaikka pyrkimykset olisivatkin globaalit. Kaikkein tärkeitä on luoda kehykset ja malli sille, miten toimintaa ohjataan – palveluntoimittajan valinta taas tavataan hajauttaa alueellisesti tai kansallisesti, A. T. Kearneyn Joakim Karlsson toteaa.

Asteittainen tai samanaikainen jalkauttaminen

Kun strategia on laadittu ja sitä ryhdytään jalkauttamaan kansainvälisesti, vaihtoehtoja on kaksi: asteittainen tai samanaikainen jalkauttaminen. Jälkimmäinen on "big bang", joka iskee koko organisaatioon kerralla.

– Itse neuvoisin aloittamaan pienimuotoisesti. Työ on niin mutkikasta, että onnistumisen mahdollisuudet ovat ilman muuta suurimmat silloin, kun strategiaa testataan aluksi tuotantolaitoksessa, toimistossa tai tietyssä maassa. Tämän jälkeen strategia voidaan jalkauttaa asteittain muualle, Coorin Jens Ebbe Rasmussen sanoo.

A. T. Kearneyn Joakim Karlsson on samaa mieltä mutta muistuttaa kuitenkin, että aikataulu on tärkeä asteittaisessa jalkauttamisessa.

– Nopea "big bang" on oikeastaan optimaalinen, mutta käytännössä sitä on vaikea toteuttaa. Tahtia on silti syytä pitää yllä. Kansainvälisen strategian eduthan saavutetaan vasta sitten, kun strategia on otettu käyttöön monissa kohteissa, ja muutoksen hyödyt tulisi voida osoittaa varsin pian. Jos jalkauttamiseen tuhraantuu kauan aikaa, prosessista tulee kannattamaton ja sitä on entistä vaikeampi perustella, A. T. Kearneyn Joakim Karlsson summaa.

Lue lisää:

Lue artikkeli "Kansainväliset FM-strategiat – kuuminta juuri nyt" Novasta nro 2/2010

Seuraavassa numerossa kerromme, millaisia valmisteluja monikansallisen yrityksen kansallinen FM-johtaja voi tehdä, jotta kansainvälisen FM-strategian jalkauttaminen sujuisi joustavasti.

Jos haluat keskustella kansainvälisiin FM-ratkaisuihin liittyvistä asioista, ota yhteyttä Coor Service Managementin liiketoiminnan kehitysjohtajaan Jens Ebbe Rasmusseniin, +46 8 5539 5962, (jens-ebbe.rasmussen@coor.com)

* Tietoruutu:

  • A. T. Kearney on maailman johtavia strategia- ja johtamiskonsultointiyrityksiä. Yritys avustaa johtavia organisaatioita strategioiden laatimisessa, liiketoiminnan kehittämisessä ja operatiivisen tehokkuuden lisäämisessä.
  • A. T. Kearney perustettiin vuonna 1926, ja sitä on jo kauan pidetty strategisten hankintojen ja strategisten alihankkijasuhteiden tehokkaan hallinnan edelläkävijänä. Yrityksen asiakkaina on monia johtavia pohjoismaisia yrityksiä.