karolinska

Maailman suurin elinkaarimallilla toteutettava sairaala – logistinen haaste Coorille

Toukokuussa varmistui, että Coor saa vastuulleen Tukholman Solnaan rakennettavan uuden yliopistosairaalan käyttäjä- ja kiinteistöpalveluiden koordinoinnin ja kehittämisen vuoteen 2040 saakka. Vaikka toimeksianto on kestoltaan ennätyksellinen, se on täysin mahdollinen, koska Coor on osallistunut sairaalan suunnitteluun ja projektointiin.

Valmiissa sairaalassa hoidetaan vuorokaudessa lähes 2 000 potilasta, hallinnoidaan 600:aa hoitopaikkaa ja pidetään kunnossa 180 vastaanottohuonetta. Tilojen tulee olla toimivat myös sairaalan 6 000 työntekijälle sekä noin tuhannelle tutkijalle ja opiskelijalle. Sairaalassa annetaan hoitoa päivä- ja yövuorossa, ja sen on toimittava keskeytyksettä vuorokauden ympäri. Tähän on lisättävä vielä kaikki, mikä sairaalaan tuodaan ja mikä sieltä viedään, kuten ruoka, pyykki, käyttötavarat ja jätteet. Palveluilta vaaditaan siis paljon, jotta sairaala toimisi.

Magnus Wikström, Coor Service Management– Ymmärsimme jo varhain, että logistiikka on Nya Karolinska Solna -sairaalan (NKS) sydän. Ellei se toimi, sairaalarakennuksen nykyaikaisuus on yhdentekevää, sanoo Coorin NKS-asiakkuudesta vastaava Magnus Wikström.

Coor hyötyy merkittävästi siitä, että se on mukana koko suunnittelu- ja projektointivaiheessa. Näin Coor voi yhdessä Skanskan kanssa tarkastella sairaalan elinkaarikustannuksia, jotta ne saataisiin kautta linjan mahdollisimman pieniksi. Päätökset voivat koskea esimerkiksi materiaalivalintoja, logististen virtojen suunnittelua tai älykkäitä järjestelmäratkaisuja. Työn käyttövoimana on pyrkimys mahdollisimman älykkääseen ajatteluun heti alusta lähtien – niin rakentajan kuin hallinnoijankin näkökulmasta. Tukholman läänin sairaanhoitopiiri maksaa vain käytettävissä olevista tiloista, ja kun hallittavana on 320 000 neliötä, asiat on ajateltava alusta lähtien oikein.

– Coorissa keskitytään logistiikkaan, ja meillä on valtava kokemus sekä hallinnointi- että tukipalveluista. Juuri tämän näkökulman me tuomme peliin mukaan. Manuaalisia käsittelyvaiheita tulee olla logistiikassa mahdollisimman vähän, jotta tarvittava työpanos saataisiin minimiin. Emme esimerkiksi siirtele tavaroita kuljetusvaunuista varastohyllyille ja takaisin, vaan kuljetusvaunut toimivat varastona, Magnus Wikström sanoo.

Pitkän aikajänteen vuoksi Coor voi myös tehdä investointeja, jotka eivät olisi perusteltuja lyhyemmissä ja siten myös liian epävarmoissa sopimuksissa. Wikström on vakuuttunut siitä, että hallinnointi- ja tukipalvelut tehostuvat ajan myötä, kun rakennusurakoitsija ja FM-toimittaja tekevät yhteistyötä jo sairaalan suunnitteluvaiheessa.

– Koska kyseessä on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö, palveluntoimituksemme halpenee ja paranee ajan myötä. Tämä on hyväksi sekä NKS:lle että veronmaksajille.

Coorin hallinnointitoimeksianto voidaan jakaa neljään osaan:

Kiinteistöpalvelut

Esimerkiksi rakennusten sekä sähkö- ja LVI-järjestelmien kunnossapito.

Tukipalvelut

Esimerkiksi aulapalvelu, siivous, helikopterikentän hoito sekä turvallisuus- ja kokouspalvelut.

Logistiikkapalvelut

Kaikki ulkoinen ja sisäinen logistiikka eli esimerkiksi tekstiilien käsittely, posti- ja pakettipalvelut, jätehuolto (jossa jätekuilut kuljettavat jätteen lajitteluasemalle), potilasruoka, vaarallinen jäte ja steriilit tuotteet. Rakennuksen sisälle rakennetaan saapuvan tavaran vastaanotto, johon mahtuu 24-metrisiä rekkoja. Kaikki kuljetukset tapahtuvat tunneleissa sairaalan alla, ja suurin osa hoidetaan niin sanotuilla vihivaunuilla eli automaattitrukeilla.

Kaupalliset palvelut

Vastuu tilojen vuokraamisesta kaupallisille kumppaneille (esimerkiksi ravintolat, apteekit, kioskit ja muut aulan julkisten tilojen palvelut).

Selvitäkseen velvoitteistaan Coor perustaa kolme keskusta, joihin kootaan työtä tehostavat toiminnot. Ensimmäinen ja suurin keskus on tekniikkarakennus, johon kootaan kaikkien kiinteistöteknisten järjestelmien hallinta sekä saapuvan tavaran vastaanotto ja jäteasema. Kakkoskeskus on logistiikan sydän, ja siellä käsitellään posti ja rahti. Se on myös sairaalan fyysisestä logistiikasta paljolti vastaavien vihivaunujen hermokeskus. Päivässä esimerkiksi noudetaan, pestään ja toimitetaan 10 000 siivousmoppia yhteensä 8 000 huoneeseen. Kolmoskeskus on henkilökunnan ja vierailijoiden vastaanotto- ja palvelukeskus, jossa istuu myös Coorin FM-johto.

– Johtomme on istuttava siellä, missä sattuu ja tapahtuu, jotta se voisi hallita tilanteita ja johtaa. Ongelmia voidaan ratkoa vain, jos kuulemme ja näemme kaiken. Tiloissa istuu myös projektiyhtiön henkilökuntaa, koska kumppaneina meidän on tehtävä läheistä yhteistyötä.

Magnus Wikströmin mielestä elinkaarihanke on projektimuotona mielenkiintoinen varsinkin siksi, että se antaa Coorille hyvät edellytykset suunnitella ja muovata NKS:n palveluntoimitus optimaaliseksi myös pitkällä aikavälillä.

– Meillä on monia pitkäaikaisia sopimuksia, joten tässä ei sikäli ole mitään uutta. Yleensä tulemme kuitenkin valmiiseen rakennukseen tai otamme haltuun olemassa olevan toiminnan ja sen henkilökunnan. On poikkeuksellista päästä mukaan projektointiin, rakentamiseen ja uusien palvelujen luomiseen, joten Coorin ja NKS:n kehityksen seuraamisesta tulee erittäin jännittävää.