greenservice

Coorin ympäristösankarit

Yhdelläkään ruotsalaisella tai eurooppalaisella palveluntoimittajalla ei ole yhtä kunnianhimoista ympäristötakuuta kuin Coor Green Services -ympäristömerkintä. Nyt esitellään Coorin ensimmäisen suuren ympäristötarkastuksen tulokset. Coorin asiakkaista löytyi kuin löytyikin ympäristösankareita.

Palvelualan uuden ympäristömerkinnän – Coor Green Servicesin – perusta luotiin, kun Coor päätti omaksua kokonaisvaltaisen ympäristönäkökulman irrallisten ja asiakkaista riippuvien toimenpiteiden sijasta.

Magdalena Aspengren, Coorin ympäristövastaava– Päätimme laatia oman konseptin, jolla varmistetaan koko palveluntoimituksemme. Silmäilimme olemassa olevia ympäristötakuita ja -kriteerejä, keräsimme omia kokemuksia ja annoimme merkinnän kehittämisen asiantuntijoidemme tehtäväksi, sanoo Coorin laatu- ja ympäristövastaava Magdalena Aspengren.

Konseptista pyydettiin näkemyksiä Maailman luonnonsäätiöltä, Joutsenmerkkiä hallinnoivalta Ruotsin ympäristömerkintäsihteeristöltä ja Coorin ulkopuolisilta laatutarkastajilta ennen kuin se julkistettiin vuoden 2010 alussa. Samalla Coor päätti toteuttaa vuonna 2010 omavalvonnan kaikissa suurehkoissa FM-kohteissa, ja niin tehtiinkin lokakuussa. Tulokset saatiin loppuvuodesta.

– Omavalvonta toteutettiin 120 sopimuskohteessa, ja niistä kuutisenkymmentä saavutti ympäristömerkinnän hopea- tai kultatason. Eri tasot on luotu siksi, että voisimme keskustella asiakkaiden kanssa konkreettisesti ympäristöparannuksista. Coorissa tehdään jatkuvaa parannustyötä, ja omavalvonnan avulla työtä voidaan valottaa ja kartoittaa ympäristönäkökulmasta.

Kulta- tai hopeatason saavuttaminen edellyttää asiakkuuksilta tai sopimuskohteilta tiettyjä pistemääriä, joista osa on pakollisia. Coor on luonut oman arviointityökalun, joka kattaa kaikki palveluntoimitukseen sisältyvät palvelut. Kukin palvelu on jaettu useisiin ympäristöalueisiin, ja asiakas voi saada kustakin ympäristöalueesta enintään kuusi pistettä.

Magdalena Aspengren korostaa, että työtä ja tavoitetasoa ohjaa asiakkaan sitoutuminen.

– Nyt meillä on käsissämme vuoden 2010 tulos, jonka pohjalta kaikki voivat asettaa tavoitteita täksi vuodeksi. Coorille on tärkeintä se, että ympäristömerkintä edistää yhteistyötämme asiakkaan kanssa. Parannuksista ja toimenpiteistä onkin käytävä vuoropuhelua.

Ympäristötarkastuksen pohjalta Coor voi nähdä, mihin se itse voi vaikuttaa palveluntoimituksessa. Esimerkkinä mainittakoon ympäristöä säästäviin siivoustuotteisiin siirtyminen. Toiset asiat taas vaativat suurempia investointeja, joihin asiakkaan on otettava kantaa. Omavalvonta on tärkeä työkalu näiden asioiden tunnistamisessa.

− Green Coor Services ei ole myytävä tuote, vaan kyse on strategisesta neuvonnasta. Emme ota kantaa siihen, millaista ympäristötyötä asiakkaamme päättävät tehdä. Lähtökohtanamme on, että annamme omalle palveluntoimituksellemme ympäristötakuun ja osoitamme asiakkuuksissa olevat kehitysmahdollisuudet, Aspengren sanoo.

Vuoden 2010 ympäristötarkastuksen arviointityökaluun sisältyivät käyttäjä- ja kiinteistöpalvelut. Vuoden 2011 alussa Coor täydensi työkalua teollisuuspalveluilla, jotta se kattaisi Coorin koko toiminnan. Tämän vuoden ympäristötarkastukseen on valmistauduttu myös määrittelemällä vähimmäispistemäärä, lisäämällä pari uutta arviointialuetta ja korottamalla rimaa useimmilla muilla alueilla.

– Mitä paremmin asiakkaat pärjäävät, sitä tiukemmiksi vaatimukset muuttuvat. Opimme koko ajan uutta, tietämyksemme karttuu ja prosessimme ja palvelumme kehittyvät. Vuonna 2010 kultatason saavutti viisi sopimuskohdetta. Vuonna 2011 se saattaa olla vaikeampaa, mutta parannusehdotusten parissa on toisaalta ehditty työskennellä kokonainen vuosi.

Asiakkailta on saatu hyvää palautetta, ja suurin osa heistä arvostaa Coorin omaa ympäristömerkintää. Osa asiakkaista haluaa tuloksen koko kohteensa palveluista, vaikka ne eivät olisikaan sataprosenttisesti Coorin vastuulla.

– Jotkin asiakkaat haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme ja käyttää Coor Green Servicesiä omien asiakasryhmiensä keskuudessa. Tämä on mielestäni osoitus työmme tasokkuudesta, Magdalena Aspengren sanoo.

Haluatko tietää lisää Green Servicesistä?

Ota yhteyttä Magdalena Aspengreniin, joka vastaa Coor Service Managementin ympäristötyöstä, +46 8 553 959 05 , magdalena.aspengren@coor.com.