Kieli / Sivusto

Languages

Change site

coor

Yhteydenpito helpottuu

Coor on luonut uuden sukupolven palveluportaalit ja julkistaa myös uuden sovelluksen iPhone- ja Android-puhelimiin. Kehitystyön avainsanoina ovat olleet vuorovaikutteisuus, dialogi, liikkuvuus ja helppous. Tavoitteena on ollut luoda entistä fiksumpi, parempi ja kätevämpi tapa käydä vuoropuhelua asiakkaiden henkilöstön kanssa.

iphoneUseimmiten Coorin palveluntoimitus sujuu täysin ilman asiakkaiden henkilöstön eli palveluiden käyttäjien myötävaikutusta. Joskus on kuitenkin tärkeää, että he saavat nopeasti ja helposti yhteyden Cooriin. Kyse voi olla lisäpalveluiden tilaamisesta, resurssien varaamisesta, vikailmoituksen teosta tai yleisistä palveluasioista.

Coorin verkkovastaava Marie Lindén uskoo, että tehokas käyttäjädialogi vaatii asiakaslähtöistä viestintärakennetta.

– Laadimme viestintärakenteen yhdessä tilaajan ja sopimusosapuolten kanssa, ja perustana ovat kyseisen asiakkaan erityistoiveet ja -edellytykset.

Coor käyttää useita luotettavia viestintäkanavia, joista tärkeimpiä ovat palveluportaalit eri räätälöidyt asiakassivustot.

Marie Lindén vastaa Coorin verkkosivuistoista ja digitaalisesta viestinnästä.– Pyrimme siihen, että asiakkaiden henkilöstö tavoittaisi meidät helposti. Palveluportaalit ovat sikäli hyviä, että uutiset ja tiedotteet tavoittavat suuren joukon käyttäjiä samanaikaisesti. Coor tarjoaa asiakkailleen kahdentyyppisiä palveluportaaleja. Toiset portaalit on liitetty Coorin työtilausjärjestelmään, ja toiset ovat ilman järjestelmäkytköstä. Portaalin integroinnista työtilausjärjestelmään on selvää etua, sillä se tekee palveluntoimituksesta entistä tehokkaampaa ja laadukkaampaa. Järjestelmäintegraatiot vaativat kuitenkin erityisiä turvallisuusratkaisuja, joita ei tarvita riisutummissa portaaleissa.

Palveluiden käyttäjät voivat tehdä portaaleissa muun muassa vikailmoituksia ja palvelutilauksia, hakea tietoa toimeksiannon palveluista ja työntekijöistä, esittää kysymyksiä sekä etsiä yhteystietoja. Nyt Coor on luonut uuden sukupolven palveluportaalit, jotka otetaan käyttöön vuoden 2011 aikana. Kehitystyön lähtökohtana ovat olleet aiempien palveluportaalien käyttäjäkokemukset, ja lisäksi on pyritty hyödyntämään nykypäivän digitaalisen median mahdollisuuksia.

– Viestinnän kehitys on huimaa, ja se helpottaa palveluiden käyttäjien osallistamista ja asiakasdialogia. Pidimme tämän mielessä kehittäessämme uusia palveluportaaleja, Marie Lindén sanoo.

Hyvän asiakassivuston tärkeimpiä kriteereitä on tiedonhaun helppous. Kehitystyössä onkin panostettu selkeään informaatiorakenteeseen ja kätevään navigointiin.

– Jotta palveluportaaleja käytettäisiin, käyttäjien tulee kokea ne hyviksi ja helposti navigoitaviksi. Tarkoituksena on säästää käyttäjien aikaa eikä tuhlata sitä. Sisällön tulee olla tarkoituksenmukaista käyttäjän kannalta, ja tiedon löytämisen tai avun saamisen pitää olla helppoa. Intuitiiviseen informaatiorakenteeseen ja hyvään hakutoimintoon panostaminen onkin äärimmäisen tärkeää, Lindén sanoo.

Uuden tekniikan toinen hyvä puoli on mobiilikäytön mahdollisuus.

Palveluportaalin kehittämisen yhteydessä Coor onkin teettänyt portaalista myös kännykkäsovelluksen, joka otetaan käyttöön kevään aikana. Se on ladattavissa iPhone- ja Android-puhelimiin.

– Uskomme asiakkaiden pitävän kännykässä toimivaa palveluportaalia tosi hyvänä juttuna, ja jatkossa käyttäjät voivatkin hoitaa yleisimmät asiat puhelimellaan. Coorin asiakasviestinnän tavoitteena on löytää keinoja, joilla varmistetaan suuri tavoitettavuus ja nopeus. Uusi palveluportaali ja kännykkäsovellus edistävät juuri tätä, Marie Lindén sanoo.

Haluatko lisätietoja Coorin uusista palveluportaaleista ja uudesta kännykkäsovelluksesta?

Ota yhteyttä Marie Lindéniin, joka vastaa Coor Service Managementissa verkkosivustoista ja digitaalisesta viestinnästä, +46 8 5539 5902 marie.linden@coor.com