Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Karin Back

Coor + asiakas = kehitystä

Kehitystyötä tehdään kaikissa asiakkuuksissa, mutta välillä käynnistetään myös laajempia kehitysprojekteja. Coor aloitti vuoden alussa tällaisen kehitysohjelman yhden asiakkaan kanssa. Ohjelmassa luodaan nykyaikaisia työpaikkoja mukauttamalla ja kehittämällä tukipalveluita uuden tekniikan avulla.

Coorin ohjelmavastaava Karin Back kertoo, että ohjelman tavoitteena on kehittää Coorin tukipalveluita ja niiden toteutustapaa etsimällä entistä tehokkaampia, nykyaikaisempia, joustavampia ja pitkäjänteisempiä ratkaisuja.

– Tämä vaatii määrätietoista panostusta. Meidän on ajateltava asioita uudella tavalla ja oltava valmiita huomattaviin toimenpiteisiin, mikä taas vaatii aikaa ja voimavaroja. Nyt ei pyritä tekemään pieniä muutoksia vaan ottamaan kunnon harppauksia.

Työ on laaja-alaista, ja siinä käydään läpi monia palveluita – myös kaikkein tavallisimpia peruspalveluita. Lähtökohtana on se, että parantamisen varaa on aina. Karin Back kertoo, että huomiota kiinnitetään paitsi palvelun toteutustapaan myös suoritettujen palveluiden seurantaan ja valvontaan.

Toinen tärkeä lähtökohta on eri palveluiden mukauttaminen käyttäjien uusiin tarpeisiin, tottumuksiin ja muuttuneisiin edellytyksiin.

Ihmiset työskentelevät nyt eri tavalla kuin kymmenen vuotta sitten. Uusi tekniikka ja uudet tottumukset luovat uusia edellytyksiä monilla työpaikoilla. Tämä luonnollisesti vaikuttaa myös palvelutoimintaan, jolla pyritään tukemaan asiakkaiden ydintoimintaa.

– Meidän on hyödynnettävä viivakoodien, kännyköiden ja automatisoitujen työnkulkujen kaltaista uutta tekniikkaa, jolla palveluntoimituksen eri osat kytketään toisiinsa. Lisäksi on tehostettava sisäistä toimintaa palveluiden käyttäjien hyväksi, Back sanoo.

Coor pyrkii luotsaamaan kehitystyötä tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tällä tavoin voidaan kokeilla eri mahdollisuuksien hyötyjä ja varmistaa niiden mielekkyys omassa ja asiakkaiden toiminnassa.

– Vaikka suuria kehityspanostuksia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä jonkin tietyn asiakkaan kanssa, ne hyödyttävät ennen pitkää kaikkia asiakkaita. Hyvistä ratkaisuista tulee lopulta standardi kaikissa palveluntoimituksissa.

Karin Backin mukaan asiakkuuksissa on aina paljon sisäisiä ideoita, mutta lisäksi on tärkeää luoda katse ulospäin ja pysyä perillä muista innovaation lähteistä.
– Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja, joita voidaan sopeuttaa asiakkaidemme todellisuuteen ja jotka luovat heille arvoa. Jos emme löydä etsimäämme markkinoilta, pyrimme kehittämään oman konseptin. Tästä on hyvänä esimerkkinä oma Green Services -ympäristömerkintätyökalumme.

Laajoissa kehitysprojekteissa tehtävä asiakasyhteistyö perustuu tiiviiseen suhteeseen ja molemminpuoliseen luottamukseen. Molemmilla osapuolilla pitää olla hyvä olo suuren yhteisen projektin toteuttamisesta. Lähtökohtana ovat aina asiakkaan tavoitteet, kuten se, että työpaikan pitäisi tuntua modernilta ja funktionaaliselta.

– Modernien työtilojen luomiseen on juuri nyt suuri tarve monissa yrityksissä. Yrityksillä on painetta kehittyä ja muuttua, jotta ne olisivat houkuttelevia työnantajia. Coor voi auttaa tässä ottamalla vastuuta omasta palvelutoiminnastaan, Karin Back sanoo.

* Green Services on itse kehitetty työkalu, jolla varmistetaan ympäristöä säästävät ratkaisut kaikissa Coorin tarjoamissa palveluissa.

Haluatko lisätietoja Coor Green Servicesistä?

Jos haluat lisätietoja tästä kehitysprojektista tai Coorin kehitystyöstä, ota yhteyttä joko Juha Kauppinen puhelimitse 010 234 3480 tai sähköpostitse juha.kauppinen@coor.com tai Karin Backiin puhelimitse +46 8 5539 5967 tai sähköpostitse karin.back@coor.com.